Gå til hovedinnhold
Illustrasjonsbilde.

Spiller du et instrument?

Er det noen i klassen som synger på fritiden eller spiller i band/korps? Eller kanskje noen går på dans? Målet med denne ressursen er å bli kjent med elevene du har i klassen. Hva er deres forhold til musikk og hvilke ressurser har du til rådighet?

I musikkfaget skal elevene både utøve musikk, lage musikk, oppleve musikk og tilegne seg kulturforståelse. I en klasse vil det være store variasjoner av forkunnskap og meninger om musikk. I denne ressursen blir elevene kjent med hverandres musikksmak og om det er noen som spiller, synger eller danser på fritiden. Det er også en fin måte for læreren å blir kjent med elevene. Dette vil gjøre det lettere å tilpasse undervisningen til de forskjellige klassene du skal undervise i musikk. Ut i fra svarene og samtalen rundt svarene kan også læreren og elevene sammen legge planer og mål for musikkundervisningen.

Gjennomføring

Ressursen legger opp til at elevene svarer på ulike spørsmål digitalt. Dette gjør elevene delaktig på en annen måte enn å bare snakke i plenum. Det kan også være elever som synes det er vanskelig å ta ordet i fellesskap, og du vil derfor få svar fra alle elevene. Alle svarene til elevene samles og lages til en ordsky. Dersom det er flere som svarer det samme vil dette svaret bli større enn de andre.

Før selve økten må læreren legge spørsmålene inn i spørreskjema. Vi har her anvendt mentimeter.com. Dette er gratis dersom man lager maks to sider per presentasjon. Du kan også lage en presentasjon per spørsmål. Under gir vi en rask innføring i hvordan du lager presentasjoner på mentimeter.com:

Trykk på +New presentation og skriv inn tittel på presentasjonen.

Illustrasjonsbilde med ikke-meningsbærende tekst.

Skjermdump fra mentimeter.com

Velg type spørsmål. I dette tilfellet er det word cloud (ordsky) du velger.

Illustrasjonsbilde med ikke-meningsbærende tekst.

Skjermdump fra mentimeter.com

Etter dette skriver du inn spørsmålet og angir antall svarmuligheter.

Illustrasjonsbilde med ikke-meningsbærende tekst.

Skjermdump fra mentimeter.com

Da er det bare å dele spørsmålet med eleven som svarer ved å trykke på linken.

Illustrasjonsbilde med ikke-meningsbærende tekst.

Skjermdump fra mentimeter.com

Når alle eleven har svart trykker du på present og vil få fram en ordsky med alle svarene.

Hvilke spørsmål læreren vil stille kan man bestemme selv. Vi har laget noen forslag:

 • Hva forbinder du med ordet musikk? Opptil 3 svar
 • Hvilke musikksjangre liker du? Opptil 3 svar
 • Hvor finner du musikken du lytter til? Eksempel spotify, youtube, tidal. Opptil 5 svar
 • Lager du egen musikk?
 • Kan du spille et instrument? I så fall hvilket/hvilke? Opptil 3 svar
 • Spiller eller synger du sammen med noen?
 • Liker du å synge?
 • Hvor har du lært å synge/spille? Opptil 3 svar
 • Danser du?
 • Hva forbinder du med dans? Opptil 3 svar
 • Hvilken musikksjanger danser du til? Opptil 3 svar
 • Hva vil du lære i musikkundervisningen? Opptil 3 svar

 

Selve undervisningsøkten

Elevene svarer på spørsmålene ved bruk av pc eller ipad. Læreren velger om elevene svarer på alle spørsmålene med en gang eller om man deler opp i bolker. Svarene vises fram på storskjerm slik at elevene får se hva hele klassen har svart. Er det kanskje noen som spiller samme instrument uten at de visste det? Snakk med elevene om de ulike svarene. Hvem er det av dere som har svart at du spiller piano/tuba/trommer/fiolin? Hvilken type musikk er det du lager? Hvilke mål og ønsker har dere for musikkundervisningen?

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.