Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Akvarell av bymiljø, samt tre små skisser.

Perspektiv og farger

Når elevene skal jobbe med perspektiv og farge for å skape byrom og gatemiljø, tar de med seg praktisk og teoretisk kunnskap om visuelle virkemiddel fra tidligere.  Grunnleggende kunnskap om form, farge, verktøy og teknikker videreutvikles gjennom skapende prosesser for å skape bestemte uttrykk.

I denne oppgaven fokuseres det på ett- og topunktperspektiv. Det forutsetter at elevene har noe bakgrunnskunnskap om ett- og topunktsperspektiv fra ungdomsskolen. Oppgaven er tverrfaglig med kompetansemål fra kunst og visuelle virkemidler og design og arkitektur.

Hensikten er at elevene skal oppøve ferdigheter i og få erfaringer med å kombinere perspektivtegning og fargelære, samt å utnytte begge disiplinene til å skape dybde, perspektiv og rom på en to-dimensjonal flate.

Opplegget har en varighet på ca. 16 skoletimer og omfatter

  1. Skisser i perspektiv, 2 -3 timer
  2. Perspektivtegning og fargekontraster, ca. 12 timer
  3. Refleksjonstekst, maks en time

Skisser i perspektiv, 2-3 timer

Som introduksjon kan brukes vedlagte PowerPoint om perspektiv og farge eller man kan gå ut og fotografere.

Elevene samler deretter ideer og tanker fra erfaring med fargelære og utprøving av maling. Dette suppléres med inspirasjon fra internett. Elevene kan bruke hva som helst som inspirasjon og utgangspunkt, men ikke kopiere direkte fra foto. De må gjerne lage egne komposisjoner av by- og gatemiljø.

Skisepapir, fargeblyanter og hender som skisser.
Skisseprosess. Foto: L. I. Espedal
Små skisser av bymiljø.
Skisseprosess. Utforsking av motiv og fargebruk. Foto: L. I. Espedal

Det tegnes minst 3 – 4 raske skisser av by- og gatemiljøer, der ett- eller topunktsperspektiv brukes. Som bakgrunn for utprøvingene er grunnleggende kunnskap og erfaring med fargekontraster. Test ut ulike kontraster og ideer for få fram stemninger, som for eksempel kjølig, lun, innbydende, travel, hektisk, harmonisk. Skissene kan kopieres på kopimaskin eller lysbord.

Format og størrelse: Valgfritt, men skal monteres på A3-format
Redskaper og teknikker: Fargeblyanter, gouache og akvarell eller kombinasjoner av disse.

Perspektivtegning og fargekontraster, 11 – 12 timer

Med bakgrunn i det elevene har erfart gjennom skissearbeidet, skal de lage en tegning av en by eller et gatebilde. Bruk ett- eller topunktsperspektiv. Arbeidet skal signeres med blyant nederst i høyre hjørne.

Akvarell av gatemiljø.
Utprøving av farger og teknikker for å få fram en tilsiktet stemning. Foto: L. I. Espedal
Akvarellmaleri av gatemiljø, elevarbeid.
By- eller gatemiljø som formidler en tilsiktet stemning. Foto: L. I. Espedal

Format og størrelse:  A3 tegne- eller akvarellpapir, fyll hele formatet.
Redskaper og teknikker: Fargeblyanter, gouache og akvarell eller kombinasjoner av disse. Bruk gjerne blyant eller tynn sort tusj i tillegg.

Refleksjonstekst, maks en time

Elevene skriver en kort tekst på A4-ark, der de begrunner valg og bruk av fargekontrasten(e).

Overskrift: Noe som beskriver stemningen i bildet, for eksempel: ro, lunt, travelt, blåsende …

Denne oppgaven ble utarbeidet og gjennomført skoleåret 2019/20, altså før ny læreplan ble iverksatt, høsten 2020. Vurderingskriteriene bygger dermed på kompetansemål fra forrige læreplan i kunst og visuelle virkemidler og er ikke tatt med her.

Det henvises derfor til vurderingstekstene i det nye læreplanverket, LK20.

How to Draw a City Street in One Point Perspective,varighet: 13 min 19 sek
Videoressurs på YouTube

How to Draw a City using 1-Point Perspective, varighet ca 11 min
Videoressurs på YouTube

How To Draw A City Using Two Point Perspective, varighet: 9 min 29 sek
Videoressurs på YouTube

Perspektiv. Lærerveiledning til vandreutstilling nr. 124
Kunst i skolen

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.