Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Ittens fargesirkel og malte sirkler i farger

Ittens fargesirkel og kontraster

De fleste elever har noe erfaring fra ungdomsskolen med å male fargesirkel. Opplegget tar likevel utgangspunkt i grunnleggende fargelære. For noen blir det god repetisjon. For andre er det deres første møte med fargelære. For alle blir det ny erfaring med gouache- eller akrylfarger, øving i å blande farger og å male ulike overflater, dekkende eller mer transparente.

I dette forberedende opplegget fokuseres det på Ittens fargesirkel, tre utvalgte fargekontraster, utprøving av maleteknikker og fargeblanding. Opplegget er tenkt som innledning til en selvstendig oppgave der elevene bruker farge som visuelt virkemiddel i arbeid med rom og perspektiv.

Opplegget har en varighet på ca. 20 skoletimer og omfatter

  1. Gruppearbeid der det arbeides med fargenyanser, ca. 5 timer
  2. Individuelt arbeid med fargesirkel og fagbegrep, ca. 5 timer
  3. Individuelt arbeid med tre utvalgte fargekontraster, ca. 10 timer

Gruppearbeid: Fargenyanser og maleteknikker, ca. 5 timer

Bruk gjerne vedlagte powerpoint om Johannes Ittens fargelære som utgangspunkt for felles gjennomgang. Powerpointen kan redigeres og bearbeides ved behov.

Hver enkelt elev velger seg deretter et hvilket som helst «kvarter» fra fargesirkelen, og maler alle nyanser han/hun kan finne fram til i denne delen av fargesirkelen. Bruk guach-maling på tegnepapir.

Ittens fargesirkel.
Ill.: Liv Inger Espedal

Pass på å få passe konsistens på gouache-fargene. Fargen skal være litt fyldig og dekke flaten godt. Strøkene legges på tvers av hverandre slik at sluttresultatet er en matt og jevn flate. Under Tilleggsressurser finner du lenker til videosnutter som viser muligheter med gouach-teknikk.  Tegn av sirkler i ulike størrelser og klipp ut.

Gruppearbeid: De malte sirklene monteres til en felles farge-installasjon.

Malte sirkler i ulike farger og størrelser.
Del av gruppearbeid. Utklippede sirkler er limt sammen til valgfri komposisjon. Foto: L. I. Espedal

Fargesirkel og fagbegreper, individuelt, ca. 5 timer

Med utgangspunkt i maleøvelsen, skal elevene nå male sin egen fargesirkel.
Bruk tegnepapir og mal et større felt som klippes ut og limes på en mal. Vedlagte mal kan kopieres på tegnepapir eller annet stivt papir.  Elevene kan også konstruere sin egen tolvdelte fargesirkel.

Start med ren gul, jobb med to primærfarger og gjør ferdig et «kvarter»/ en fjerdedel om gangen. Det er viktig å være nøye både med konsistens og fargenyanse. Fargen skal være kremaktig og dekke flaten godt. Legg strøkene på tvers av hverandre slik at sluttresultatet er en matt og jevn flate.

HUSK at ren rød skal ha litt gult i seg og at det gule ikke skal være med i fargeblandingene mot blå.

Når fargesirkelen er malt og montert, skal elevene forklare og illustrere fagbegrepene:

primærfargesekundærfargekulørnyansetransparentlys mørk kontrastorganisk
komplementærtertiærfargevaløropakvisualiserevarm kald kontrastgeometrisk
Elevarbeider: Malt fargesirkel og eksempel på forklaring og illustrasjon av fagbegrep. Foto: L.I. Espedal

Tre fargekontraster, individuelt, ca. 10 timer

Med utgangspunkt i vedlagte powerpoint-presentasjon av fargekontraster, skal elevene nå gjøre tre ulike øvelser med lys – mørk kontrast, komplementærkontrast og varm – kald kontrast. Powerpointen kan redigeres og bearbeides ved behov. 

Alle øvelsene monteres på hver sitt A3-ark. Elevene velger om de vil bruke stående eller liggende format. Bruk sort overskrift, skrevet digitalt eller med penn/tusj.

Lys – mørk kontrast
Elevene velger en ren farge fra fargesirkelen og bruker i tillegg hvitt og sort. Vær nøye både med malingens konsistens og de ulike fargenyanse. Det males fem trinn mot sort og hvitt, og gradvise blandinger mot ren farge, som illustrasjonen under viser. Arbeid med å male en litt større flate på tegnepapir og klipp ut kvadratiske fargeflater 3 x 3 cm. Monter nøyaktig.

Blanding av sort og hvitt i en ren farge. Foto: L. I. Espedal
Kvadrater i ulike nyanser klippes ut. Foto: L. I. Espedal
Ulike nyanser mellom sort, hvitt og ren farge. Foto: L. I. Espedal

Komplementærkontrast
Elevene velger et komplementærpar fra fargesirkelen. Det males minst sju trinn med gradvise overganger fra ren farge mot den komplementære rene fargen, se eksempelet under. Klipp ut kvadratiske fargeflater, cirka 4 x 4 cm, og montér nøyaktig.

Elevarbeid: Komplementærkontrast mellom gul og lilla.
Komplementær kontrast gul – lilla. Foto: L. I. Espedal

Kald – varm kontrast
Elevene bruker varme og kalde farger og «leker» med kontrasten mellom disse. Øvelsen går ut på å male et abstrakt uttrykk med varm- kald kontrast. Formatet er valgfritt, men skal tilpasses montering på A3. Valgfri maleteknikk: dekkende flate, mer akvarell-aktig maleteknikk eller blanding av disse. Bruk gjerne akvarellpapir.

Nonfigurativ maleøvelse med loddrette og vannrette strøk.
Eksempel på elevarbeid abstrakt bilde varm – kald kontrast. Foto: L. I. Espedal

primærfargekulørlys – mørk kontrasttransparentorganisk
sekundærfargevalørkomplementæropakgeometrisk
tertiærfargenyansevarm – kald kontrastvisualisere

Denne oppgaven ble utarbeidet og gjennomført skoleåret 2019/20, altså før ny læreplan ble iverksatt, høsten 2020. Vurderingskriteriene bygger dermed på kompetansemål fra forrige læreplan i kunst og visuelle virkemidler og er ikke tatt med her.

Det henvises derfor til vurderingstekstene i det nye læreplanverket, LK20.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.