Gå til hovedinnhold
Plakat med kvinnelig symbol og noter i rødt, på dus bakgrunn.

Kvalitet og kvinnelige komponister

Saksofonist Kjellaug Kornstad har en utøvende master fra UiT – Norges arktiske universitet. I masterprosjektet har hun arbeidet med musikk av kvinnelige komponister. En av grunnene til dette er den store overvekten av repertoar av mannlige komponister i litteraturen for klassisk saksofon. Dersom man ser på medlemmer i Norsk komponistforening finner man 252 menn og 46 kvinner. Med utgangspunkt i musikk for klassisk saksofon av kvinnelige komponister har derfor Kornstad jobbet med problemstillingen «Hva betyr kvalitet i musikk for meg, og hvordan påvirker dette meg som utøver?».

Feminin og maskulin musikk

I all hovedsak handlet prosjektet om å finne musikk hun selv likte og kunne stå inne for å formidle videre til andre, uten å måtte ta stilling til om musikken var spesielt «kvinnelig». Underveis i prosjektet viste det seg likevel å være veldig interessant for Kornstad å se på forbindelsen mellom femininitet, feminisme og musikk. I avhandlingen peker hun på at historisk sett har femininitet i musikken blitt knyttet til musikalske virkemidler som oppfattes som følelsesladde, urolige og lidenskapelige, mens maskulinitet blir knyttet til avmålthet, heltemodighet og stabilitet. Forskjellene mellom kvinner og menn har som ellers i samfunnet ofte blitt delt opp i fornuft og ufornuft, svakhet og styrke. Forskjellige instrumenter og besetninger ble på grunn av samfunnets normer tilknyttet forskjellige kjønn, noe som fortsatt henger igjen i dag. Kornstad peker på at det er enighet blant feministiske musikkvitere at det er umulig å slå fast at det finnes én komposisjonsstil som alle kvinnelige komponister hører til. Likevel er det mange som påpeker at det sykliske går igjen, altså at det er noe som går i et kretsløp eller en syklus. Her trekkes paralleller til både seksualitet, menstruasjon, fødsel og graviditet som deler av kvinners erfaring. Nettopp dette sykliske fant Kornstad i mange av komposisjonene som var skrevet av kvinner og som hun anvendte i sin master.

Bestillingsverk

Kornstad fikk også Kari Beate Tandberg, med støtte fra Komponistenes vederlagsfond, til å komponere et helt nytt verk. Kornstad ønsket å bestille et verk for altsaksofon og klaver. Dette er en tradisjonell og anvendelig besetning som det finnes lite repertoar for både av kvinnelige og av norske komponister generelt. Verket heter «Sound-Tales» og er skrevet for altsaksofon og klaver. Dette verket ble urframført på Kornstads avsluttende masterkonsert.

Artist: Kjellaug Kornstad – Komponist: Kari Beate Tandberg (2019)

Pris for sin masteroppgave

Høsten 2020 mottok Kornstad Åse Hiorth Lerviks pris for sin masteroppgaver med kjønn som tema. I begrunnelsen for prisen sto det blant annet om Kornstad at hun er “en forbilledlig student som evner å sette sitt kunstneriske virke inn i en kjønnspolitisk og historisk kontekst.”

Vi ønsker å løfte frem dette på kvinnedagen, og har også funnet frem noen lytteeksempler med komponistene hun trekker frem i sin oppgave.

Bruksanvisning:

Trykk på ikonet for å se alt i spillelisten.

Trykk på ikonet eller f for å se i fullskjerm.

Tilleggsressurser

Haugseth, T. (2020, 28. august). Fikk priser for oppgaver om kjønn innen kunst og musikk. Hentet 3. mars 2022 https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=695966&fbclid=IwAR3tNTEp7gn7oTHDkd7D8pyMa0SOdo3KUBbe9VTtqASTZEmaZe6Xk_vSLUs

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.