Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Sort/hvitt portrett av ung jente med sort jakke og hette over hodet. Jenta er fotografert mot murvegg med grafitti.

Elevarbeid, Vågen videregående skole

Fotografi – blogg som arbeidsmetode

Brit Iren Hetland Haavik, lektor og faglærer ved Vågen videregående skole, viser hvordan hun bruker blogg for å legge ut oppgaver og fagressurser, mens elevene i sine egne blogger legger ut foto med korte tekster som beskriver prosessen.

Bloggene blir da nyttige verktøy for å dele, dokumentere og reflektere faglig. Fordi bloggene er åpne og har autentiske mottakere – medelever, skolen, foreldre og andre interesserte – opplever elevene det som ekstra motiverende å lage faglig gode innlegg både med bilder og tekst.

I  filmen får vi se hvordan lærer og elever arbeider med portrett. Universitetslektor Arne Olav Nygard ved Lesesenteret reflekterer over arbeidsprosessen og elevenes arbeid med tekster på bloggen. I 2014 arbeidet Nygard med sin doktorgrad i digital tekstkultur og har som en del av forskningen fulgt noen av Hetland Haaviks klasser over en lengre tidsperiode.

Læren introduserer oppgaven for elevene, nemlig å ta portrettfoto av hverandre som får fram ulike sinnsstemninger. Det samtales om hvordan elevene kan få fram ulike sinnsstemninger ved hjelp av foto og hvordan de kan forsterke uttrykkene når bildene redigeres digitalt.

Læreren har lagt ut oppgaven på bloggen sin sammen med læringsressurser om
bilderedigering.

Praktisk fotografering og bilderedigering

Elevene samarbeider i grupper på 3–5 elever når de fotograferer hverandre. Læreren er tilgjengelig for tekniske og faglige spørsmål og veileder ved behov.

Tilbake i klasserommet arbeider elevene med bildene i bildebehandlingsprogram
som for eksempel Photoshop. De bruker ressurser som det henvises til på lærerens blogg, drøfter med hverandre og får hjelp av læreren.

Denne delen av undervisningen er verkstedpreget der elevene og læreren utforsker muligheter med bilderedigering i fellesskap.

Bruk av blogg

Hver elev legger ut et bilde på bloggen sin og skriver en tekst om teknikkene de brukte når de tok bildet og når de redigerte bildet. De skriver også om hva de har oppnådd med disse teknikkene. Denne refleksjonsteksten er viktig fordi elevene da bruker fagterminologi og reflekterer over det de har gjort. Læreren og elevene oppsummerer prosessen og hva de har lært i løpet av oppgaven. Etter at undervisningen er over ser læreren igjennom bloggene til alle elevene. Hun velger ut ukas foto som publiseres på klassens felles blogg.

Kildehenvisning

Utdanningsdirektoratet.no (2016). Læreplan i foto og grafikk  –  valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA601). Hentet 13.12.17: https://www.udir.no/kl06/KDA6-01

Vågen videregående skole. (2013). Fotoblogg 2SF 2012/2013. Hentet fra:
http://foto2sf12-13.blogspot.no

Haavik, B., I., H. (2012). Bruk av blogg i undervisningen.  Elever som «prosumenter» i et perforert klasserom. I Bedre skole, 2012(1), 40 – 46. Hentet fra: https://www2.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_nr_1_11/BS_1-12/UTD-BedreSkole-0112-WEB_Haavik.pdf

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.