Gå til hovedinnhold
Barn maler med hendene og blander blå og rød farge.

Alle foto: Kathrine Pedersen/KKS

Du-E – samarbeid mellom kunstner og barnehage

Salten kultursamarbeid iverksatte i begynnelsen av 2018 det visuelle kunstprosjektet «Du-E» der én barnehage i hver saltenkommune fikk samarbeide med en profesjonell kunstner. Totalt deltok ni kunstnere og barnehager i prosjektet. Hensikten med kunstprosjektet er å rette søkelys på fred, demokratisk tankesett, toleranse og bekjempelse av hatefulle ytringer med kunst som virkemiddel. I tillegg er målet å stimulere til et tettere samarbeid mellom barnehagene og kunstnere også etter prosjektets slutt. Alle kunstnerne er bosatt i Nordland og representerer varierte uttrykk.

Samarbeid mellom kunstner og barnehage

Barnehagene fikk to workshops med «sin» kunstner og drev deretter prosessen videre selv. Vi på Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) fikk muligheten til å besøke Steigenbarnehagen Engeløya og delta på deres andre workshop med kunstneren Eva Bakkeslett. Fra kunstnerens side var det ekstra flott å få samarbeide med en barnehage i eget nærområde både for å introdusere barna for kunst i eget nærmiljø og for å inspirere personalet i måter kunst og estetikk kan integreres som en naturlig del av barnehagehverdagen. Bakkeslett sitt prosjekt «Hendelser» baserer seg på et ønske om å la barna få erfaring med en kroppslig og kunstnerisk tilnærming for å forstå begrepet fred og hva det innebærer i praksis og i handling. Hvordan kan vi forstå fred gjennom handling og samhandling? Kunstneren ønsker at barna skal få en opplevelse som synker inn etter hvert og som kanskje kan gjentas ved flere anledninger uten at hun er tilstede.

En måned før KKS kom på besøk hadde barnehagen vært sammen med Bakkeslett og hatt workshop ute i den vakre nordlandsnaturen. De jobbet med kroppsforståelse gjennom å tilnærme seg tematikken og hverandre med en rekke fysiske øvelser. Målet med øvelser basert på tillit og toleranse var å la barna få oppleve hva det vil si å stole på andre, å hjelpe andre og bli hjulpet av andre. På denne måten kunne barna få erfare gjennom en felles handling det å hjelpe og gi fokus og oppmerksomhet og respekt til et annet menneske og til de andre levende dyr, vesener og vekster i nærmiljøet. Øvelsene tok utgangspunkt i flere etablerte teknikker fra kontakt improvisasjon, fysisk teater, dans og kunstmetodikken til den italienske gruppen Segni Mossi og The Institute for Earth Education. Dette ble dokumentert på bilder og film og er en del av utstillingen

Workshopen KKS deltok på foregikk på Bakkeslett sitt atelier på Røtnes og besto av to ulike kunstprosjekter. Begge var fellesprosjekter der alle barna deltok i felleskap med de voksne fra barnehagen. På bakgrunn av aktivitetenes krav til romstørrelse og behov for ro valgte kunstneren å invitere barnehagen til sitt atelier. I tillegg ønsket hun å la barna oppleve et rom som bare er til for å skape.

Kunstneren startet med å samle barna i det ene rommet i atelieret og barna fikk hver sin pute å sitte på. Vedovnen varmet godt og et stearinlys var tent. Barna ble introdusert for dagens kunstprosjekter og tematikken rundt fred og toleranse, og det å dele hverandres pust. Kunstneren ønsker at begrepet «fred» skal fylles med en større forståelse for «kjærlighet, toleranse og respekt for hverandre og de vi deler jorden med av andre mennesker, dyr og vekster».

«Det hender» – samarbeid med farger og form

Dette kunstprosjektet ble holdt i det andre rommet i atelieret. Her var det rom for aktivitet og høy energi. Kunstneren startet med å introdusere barna for fargene og fargelære. Hva skjer når vi blander? Deretter viste hun hvordan man kan bruke hendene for å lage maleri sammen. Etterpå var det klart for at barna fikk starte på sine bilder. Barna ble delt i 4 grupper og hver gruppe fikk et stort bilde hver å samarbeide om. Disse ble lagd på gulvet slik at barna fikk god plass og kunne ta i bruk hele kroppen.

 

Det var interessant å observere hvordan barna først veldig forsiktig tilnærmet seg malingen og det å bruke hendene, men etter hvert ble veldig engasjerte og gikk i gang med stor iver. Det virket og som at noen av barna syns den kunstneriske friheten var utfordrende å få, «gjør æ det rett? Kan æ begynn her?» Men da de forstod at det ikke fantes noe fasit og at alt var lov, ble mange veldige energiske og viste stor glede og entusiasme for malingen.

Etter hvert som barna og de ansatte kom godt i gang med malingen gjorde kunstneren klart for neste kunstprosjekt i naborommet. Deretter kom barna gruppevis og fikk være med å lage grafiske trykk med blekk som flyter på vannoverflaten, en gammel japansk teknikk som heter Suminagashi.

Suminagashi- Fred spres som ringer i vann

Utstyret lå pent utstilt i det samme området som barna hadde hatt samling tidligere. Barna tok plass på hver sin pute mens Bakkeslett fylte karet med vann. Hun lot vannet «roe» seg mens hun gjorde klar palett med ulike farget blekk og oksegalle. Underveis fortalte hun om utstyret og hvordan det skulle brukes.

 

Når alt var klart dro hun en strimle med avispapir over vannoverflaten for å fjerne eventuelle urenheter. Hun viste deretter barna hvordan teknikken skulle utføres. En rolig framtoning og forsiktige berøringer med pensel i vannoverflaten ble til vakre ringer som fløt på vannet. Barna fikk først prøve sammen med kunstneren og etterpå fikk de selv dyppe penselen i blekk og vann. Da alle barna i gruppen hadde fått prøvd fikk alle prøve å blåse forsiktig på vannoverflaten for å lage unike mønster. Deretter la kunstneren japansk håndlaget morbærfiberpapir i vannkaret og barna fikk hjelpe å forsiktig klappe på papiret for å fjerne luftbobler. Så ble papiret løftet opp fra vannet og det vakre trykket barna hadde skapt sammen kom til syne. Det gikk mangt et gisp gjennom rommet da trykket ble løftet opp fra vannet. Hvert bilde er helt unikt og er et produkt av samarbeid mellom barna der hver og en sitt bidrag er like viktig. Etterpå ble kunstverkene lagt til tørk på en glassplate for så å bli rammet inn til utstilling.

Kunstutstilling

Prosjektet ble avsluttet med en felles utstilling av alle verkene fra de ulike barnehagene på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Det var en høytidelig åpning i anledning frigjøringsdagen 8. mai 2018 og alle barnehagene var til stede. Utstillingen er bevisst plassert i museets militære del for å vise til kontraster og åpne opp for refleksjon og ettertanke. Kunstneren Marianne Bjørnmyr som også deltok i prosjektet hadde ansvaret for utformingen av utstillingen og hadde virkelig gjort en god jobb med å presentere barnekunsten profesjonelt. Barna gikk stolte rundt og viste fram sitt arbeid. Utstillingen vil være tilgjengelig for publikum til ut på sommeren.

Det er fantastisk å se all gleden og engasjementet hos både kunstnere, barn og personale overfor prosjektet. Vi håper dette kan være til inspirasjon for andre barnehager eller skoler på hvordan man kan samarbeide med profesjonelle kunstnere og hvordan kunst kan brukes som virkemiddel for å belyse viktige temaer.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.