Gå til hovedinnhold
Gutt som titter fram mellom konstruksjon av papprør.

Å forvandle en bilbutikk til barnehage- barna som aktive deltakere i prosessen

Barna får delta med sine tanker og opplevelser i prosessen med å gjøre om den gamle bilbutikken til en ny barnehage. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage ble med dette prosjektet vinner av Den nasjonale barnehageprisen 2008!

Gjennom jevnlige besøk i bilbutikken før, under og etter forvandlingene og i utforskning med forskjellige materialer har barna fått mulighet til å formidle sine tanker og opplevelser i prosjekteringsfasen og under selve byggeprosessen. Barna har dokumentert forandringer, studert konstruksjon og prøvd ut sammenhenger mellom punkter, linjer og flater i rommet. I motsetning til å presentere ferdige løsninger for barna har pedagogene forsøkt å skape situasjoner hvor de kunne
tenke, være nysgjerrige, eksperimentere og uttrykke seg.

 

Gjennomføring

Bakgrunn for prosjektet

Trondheim kommune, beboerne på Svartlamon, leietagere og Svartlamon kultur- og næringsstiftelse har gjennom det Byøkologiske prosjektet i bydelen skapt kanskje en av landets mest spennende arenaer for kreativ virksomhet. Å integrere en barnehage på en slik arena er en ny og utfordrende tanke. Det som tidligere var Strandveien Auto er blitt omskapt til en frodig og vakker barnehage der det er høyt under taket på alle måter og der kunst, kultur og økologi er grunnlag både for utforming og drift. Barnehagen åpnet høsten 2007. Prosjektet Kunst- og kulturbarnehage på Svartlamon har siden våren 2005 hatt flere delprosjekter. ”Å forvandle en bilbutikk til en barnehage” er ett av disse. Dette prosjektet gjennomførte vi med de små barna som er bosatt i området og som hadde barnehageplass i det daværende, midlertidige kommunale barnehagetilbudet på Svartlamon. Med utgangspunkt i barns opplevelse av arkitektonisk rom, ønsket pedagogene å stimulere barnas lek og utforsking med og uten materialer i forskjellige rom. På denne måten ville vi gi dem mulighet til å ta aktivt del i forvandlingsprosessen, som skulle pågå fra januar 2006 og fram til ferdigstilling av ny barnehage høsten 2007.

Gjennomføring

Gjennom jevnlige besøk i Strandveien Auto før, under og etter forvandlingen og gjennom samtaler, observasjoner og arbeid med forskjellige materialer, ville pedagogene gi barna mulighet til å reflektere over og formidle sine tanker og opplevelser under planleggings- og byggeprosessen Noen aktiviteter ble også gjennomført i den daværende midlertidige barnehagen i Biskop Darres gate på Svartlamon og andre i ett av prosjektrommene på Lademoen kunstnersenter her i Trondheim. I perioden besøkte barna også ofte utstillinger ved Trondheim kunstmuseum og Senter for Samtidskunst hvor fokus var ”rom”. Vi besøkte også Trondheim kommunes verksteder på Valøya på jakt etter bildeler, blant annet.
Prosjektperioden varte fra januar 2006 til oppstart i ny barnehage oktober 2007. Pedagogene i barnehagen samarbeidet i hele perioden med billedkunstner Anne Helga Henning. Prosjektet ble støttet av Trondheim kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Norsk Kulturråd. I prosjektperioden endret barnegruppa seg hele tiden. Dette gav pedagogene utfordringer. Det var vanskelig å holde en «rød tråd» under prosessen når man ikke arbeidet med samme gruppe barn gjennom hele prosjektet. Dette var en nyttig erfaring for oss og har ført til at vi nå alltid i forkant av prosjekt reflekterer over gruppesammensetning og antall barn i gruppene. Barn og voksen som bygger konstruksjoner av papprør og planker.Materialer

I pedagogisk tenkning er den taktile sansen et nøkkelord; gjennom munnen, med hendene, med hele kroppen. Ved å føle med huden utforsker små barn verden som en ekstremt følsom og intelligent ”radar”. Barn tar på, kjeler med, krasper, knar og slår på materialene med håndbaken, med en eller to hender, med knoklene og med sidene på hendene sine. De bruker massevis av forskjellige strategier når de rører og føler på tingene. De ”lytter” årvåkent til tingene de berører med en taktil sans som leter etter sammenhenger. Materialrikdom er derfor en absolutt nødvendighet i barnets omgivelser. I vårt prosjekt tilbød vi barna flere både naturlige, syntetiske og plastiske materialer. Materialene kunne
deles inn i kalde, fuktige, røffe, varme, tørre, myke og harde materialer med forskjellig tekstur, letthet, størrelse, lengde, konsistens, transparens og elastisitet.

Samarbeidet mellom barn, billedkunstner og pedagoger
Billedkunstneren møtte gjennom hele prosjektet barna i de ulike rommene uten materialer og med ulike materialer. Møtene kunne være av kortere eller lengre varighet. En slik fleksibilitet og variasjon i intensitet er positivt først og fremst fordi små barn er ulike, de har forskjellig rytme og ofte kan de forlate en situasjon for så å komme tilbake på et seinere tidspunkt. Vi har erfart at billedkunstnerens
jevnlige tilstedeværelse har vært en stimulerende faktor i forhold til å utvikle pedagogenes kunnskap om visuelle språk, om teknikker og om materialenes beskaffenhet.

Nærbilde av lykt på bil.

Dokumentasjon
Pedagogene i Svartlamon kunst- og kulturbarnehage benytter observasjon og dokumentasjon som arbeidsredskaper. Dette gjør vi for å forstå mer om hva barn forsøker å fortelle oss. Det gir oss mange viktige opplysninger i forhold til barns læring og hvordan vi kan hjelpe dem videre i denne prosessen. I dette prosjektet benyttet vi foto, tekst og filmopptak. Våre dokumentasjoner samles underveis, og
pedagogene kan med utgangspunkt i disse reflektere med kolleger om videre framdrift i prosjektene. Dette var en annerledes og interessant arbeidsmåte for billedkunstneren, som var vant med en mer tradisjonell planleggings- og vurderingsform. Observasjonene og dokumentasjonen pågikk i hele prosessen, fram til ferdigstilling av ”den forvandlede bilbutikken”. Vi har erfart at det slett ikke er lett å produsere film. Og lært mye om hvor viktig kommunikasjon med
teknikere og filmteam er. Det er for eksempel ganske frustrerende å ikke ha filmteamet tilgjengelig i de øyeblikkene vi oppdager en undring og motivasjon hos barna som kunne hjelpe oss å stille nye spørsmål og skape nye interessante vinklinger i barnas utforskning.

Pedagogene i Svartlamon kunst- og kulturbarnehage legger mye krefter ned i å skape situasjoner hvor barna kan tenke, være nysgjerrige, eksperimentere og uttrykke seg sammen med andre barn. Vi velger derfor å bruke måter å dokumentere på som hjelper oss å få større, øyne, ører og hjerter, slik at vi lettere kan beskrive hva barna virkelig gjør og sier. Den dokumentasjonen vi innhenter og aktuell litteratur brukes til refleksjon blant pedagogene, og prosjektene kan på denne måten drives videre. Prosjektene kan ha kortere eller lengre varighet. Barnas motivasjon og interesse styrer valg av nye vinklinger i framdriften. Dette er en krevende måte å arbeide på og pedagogenes omsorgsfulle tilstedeværelse er en nødvendighet.

Nærbilde av grill på bil.

Våre tips til gjennomføring

  • Under arbeidet med ”å forvandle en bilbutikk til barnehage” ønsket vi å gi barna mulighet til å være delaktig i et miljø, som med barneperspektivet i bunnen gradvis integrerer barna inn i et kulturkompleks. Barnas egen kultur skulle være en del av den ”voksne” kulturen. Det var viktig for oss at en voksen med kunstfaglig kompetanse (billedkunstner), arbeider tett sammen med pedagogene. Billedkunstneren er derfor ansatt som en del av personalgruppa, foreløpig i 40 % stilling.
  • Vi vil legge til rette for daglige møter mellom små barn og kunstuttrykk. Barna skal møte så mange materialer og forskjellige teknikker som mulig og en ståltro på forholdet mellom ”håndens og åndens” samarbeid. Ved å legge til rette for daglige møter mellom barn og kunstuttrykk, skapes også tid og rom for barna til å bearbeide inntrykk og opprettholde engasjement, dette er en viktig forutsetning for at barn skal skape sine egne uttrykk.

Juryens begrunnelse

Vi opplever en barnehage som er gode på undersøkelser og prosesstenkning, samt at vi opplever en barnehage som ivaretar leken og tar barna på alvor

Juryen for Barnehageprisen 2008 bestod av

Grethe Bekkevold
Utdannet førskolelærer og kunstpedagog. Hun har arbeidet i barnehager som styrer og pedagogisk leder siden 1983, hvor hun spesielt har arbeidet med kunstprosjekter med bøker, billedkunst og drama/teater. Grete bedriver også kurs- og foredragsvirksomhet med fokus på kunstartene/kunstfagene noe
hun har gjort siden 1985, og fremdeles gjør. Arbeider i dag som aktør og programansvarlig ved Tou Scene.

Monica Bjørnsborg
Utdannet skredder samt førskolelærer med videreutdanning innenfor ledelse, veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid. I dag arbeider Monica som styrer i Universet studentbarnehage i Tromsø. Tidligere har Monica arbeidet både i kommunal og private barnehager med ulike eierformer. Hun har også over
en periode på flere år jobbet aktivt for å spre den pedagogiske
filosofien fra den italienske byen Reggio Emilia i Tromsø.

Mia Jensen
Utdannet Filosofikandidateksamen Uppsala Universitet pedagogikk innenfor psykologi og sosiologi samt førskolelærerutdanning, Malmø. Hun har også mastergrad innen mastergradstudium i praktisk kunnskap. Arbeider i dag som høgskolelektor ved Høgskolen i Bodø. Hennes arbeidsområde er forming, kunst og håndverk med spesialområder innenfor bl.a. tegning og maling, todimensjonal, skulptur, landart, tekstiltrykk og tekstilmaling. Mia underviser i fagdidaktikk og estetisk didaktikk.

Cathrine Jenssen
Utdannet innenfor og med hovedfag i Sosialantropologi og pedagogikk. Rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen med ansvarsområde innen pedagogisk virksomhet, med særdeles vekt på barnehage og grunnskole.
Ansvarlig for Den nasjonale barnehageprisen.

Monica Kristiansen
Utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Bergen 1991. Har arbeidet inspirert av Reggio Emilia barnehagenes pedagogiske filosofi siden 2001. Arbeider i dag som pedagogiskleder i Akrobaten barnehage i Bergen. Barnehagen er en av 15 pilotbarnehager i Bergen kommunes prosjekt ” Den kulturelle bæremeisen ”, et kunst og kulturformidlings prosjekt til barn i førskolealder. Har stor tro på at varierte og allsidige kunst og kulturopplevelser er berikende i et hvert menneskes liv.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.