facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, styrere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, 
ta kontakt med rådgiver Anne Cathrine Lande på anne.c.lande@nord.no eller 75 51 77 29

Nyheter

Ole Hamre - Den gale hane. Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene

KYKELIKY

Konferansen Kykeliky - kunst, kultur og kreativitet for de yngste i Bergen

Rapportforside

EVALUERING AV KUNSTLØFTET

Norsk kulturråd har nå fått evaluert Kunstløftets andre periode 2012-2015. Telemarksforskning har gjennomført evalueringen som har satt søkelys på om prosjektet har bidratt til økt kunnskap om, interesse og prestisje i kunst for barn ...

Illustrasjonsfoto: Google

STORTINGSMELDING OM BARNEHAGE

Kunnskapsdepartementet har lagt frem sin melding til stortinget «Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen».

Neste side >>