facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, barnehageledere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

Kontakt:

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, ta kontakt med rådgiver med ansvar for barnehagefeltet:
Kathrine Pedersen, kathrine.pedersen@nord.no, 75 51 78 94

Nyheter

Utsnitt av geriljabroderi

#TBT - Throwback Thursday

I vår og sommer har vi dykka i arkivet vårt og kommet frem med gode undervisningsopplegg og prosjektar som du kan bruke i din barnehage eller skole. Her har vi samla dei alle. Vi fortsettar mimrejobben også i høst - følg oss på ...

Kulturbarn 0-8: Ny konferanse om kunst og kultur for de yngste

Kulturbarn 0-8 er tittelen på et prosjekt og en konferanse som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna. Nå inviteres det til konferanse i Oslo 17. - 18. ...

Kreativitet og skaperglede

Du-E

Salten kultursamarbeid iverksatte i begynnelsen av 2018 det visuelle kunstprosjektet «Du-E» der én barnehage i hver saltenkommune fikk samarbeide med en profesjonell kunstner.

Neste side >>