facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, styrere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, 
ta kontakt med rådgiver Anne Cathrine Lande på anne.c.lande@nord.no eller 75 51 77 29

Nyheter

Foto: KKS. Streetart-workshop på fjorårets seminar i Svolvær

GRATIS SEMINAR: DE NÆRE TING

I samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter arrangerer vi gratis seminar i Oslo for ansatte i barnehage og skole. Her kan man få innspill til hvordan man kan ta i bruk kunst i nærområde, hvordan man kan formidle kunst til barn og ...

Foto: Hege Hansson

ROMLIG MATERIALITET OG MATERIALITETENS ROM

10. og 11. november 2016 arrangerer forskningsnettverket Barn og rom konferansen Romlig materialitet og materialitetens rom i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge og i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i ...

Illustrasjonsfoto frå Google

GRATIS SKOLE- OG BARNEHAGESEMINAR

20. og 21. oktober 2016 arrangerer senteret i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter gratis seminar for tilsette i barnehage og skole om formidling av kunst og kultur på Sentralen i Oslo. De nære ting- formidling av kortreist ...

Neste side >>