facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, styrere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, 
ta kontakt med rådgiver Anne Cathrine Lande på anne.c.lande@nord.no eller 75 51 77 29

Nyheter

Illustrasjonsfoto: Google

BARNEHAGEFORSKNING

Forskningsprosjektet Blikk for barn ved HiOA skal være ferdig neste år, men forskerne kan allerede nå se noen tendenser fra studien. Her er noen av funnene innenfor et estetisk perspektiv. 

Illustrasjonsfoto

BÆREKRAFT, KLIMA OG MILJØ

Den generelle delen av dagens læreplan skal fornyes og i den anledning vil vi trekke fram ett av temaene fra denne - klima- og miljøutfordringer.

Ole Hamre - Den gale hane. Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene

KYKELIKY

Konferansen Kykeliky - kunst, kultur og kreativitet for de yngste i Bergen

Neste side >>