facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, styrere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i Rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om KKS sitt arbeid med barnehagene, 
ta kontakt med rådgiver Anne Cathrine Lande på acl@uin.no eller 75 51 77 29.

Alle de nasjonale sentrene har sammen laget en film til barnehagene. Hele filmen kan du se på barnehagefilm.no. Det er laget to kortere filmer, hvor den ene handler om kreativt arbeid. Den kan du se her.

Egget – skriving, kreativt arbeid og digitale verktøy i barnehagen