facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, styrere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, 
ta kontakt med rådgiver Anne Cathrine Lande på acl@uin.no eller 75 51 77 29

Nyheter

Frå Kykeliky 2015, verkstaden Sløyd og musikk med John Halvor Bjørseth. Foto: Lars Opstad

KYKELIKY

Torsdag 27. august møttes vi, Norsk kulturskuleråd og Rikskonsertane for å planlegge neste års Kykeliky. Det er bestemt at konferansen blir i uke 15 i Bergen

Illustrasjonsfoto

NYTT NUMMER AV NORDISK BARNEHAGEFORSKNING

Det nyeste nummeret av Nordisk barnehageforskning (Vol 10 2015) er nå tilgjengelig på nett. Temanummeret inneholder artikler fra forskningsnettverket «Barn og Rom» som setter fokus på det fysiske miljøets betydning for ...

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur

JURYEN ER KLAR!

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur skal deles ut på slutten av året, fristen for å søke er 1. november. Alle barnehager i Norge er invitert til å søke på prisen.

Neste side >>