facebook
Barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste" arrangeres 24.01.18 på Gardermoen og 07.03.18 i Bodø.
Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

ForUndringspakken

Smartteknologi: Illustrasjonsfoto: Devon Christopher Adams

SMARTTEKNOLOGI I KUNST OG KULTUR

Foto: Håvard Storvestre

GAMLE SANGER OM IGJEN

MÅLTIDET SOM PEDAGOGISK ARENA