Gå til hovedinnhold
Teppe sammensatt av mange små bilder.

VI lever på en stjerne- samarbeid mellom barnehage og tekstilkunstner

I Eldshovden barnehage har de tatt utgangspunkt i Hannah Ryggens billedvev «Vi lever på en stjerne». Barnehagen har vektlagt de yngste barnas deltagelse i prosjektet. De har farget garn og laget collager av Kvikklunsj-papir.

Kort om prosjektet

Våren 2013 hadde Eldshovden barnehage et prosjekt som het «Vi lever på en stjerne». Dette var et kunstprosjekt der barnehagen ble inspirert av kunstner Hannah Ryggen og hennes billedvev med samme navn; «Vi lever på en stjerne». Gjennom deltagelse i Den kulturelle bæremeisen i Bergen fikk barnehagen samarbeide med tekstilkunstner Anne Knutsen. Barna fikk bli kjent med kunstneres liv og kunst, og ut fra dette skapte de sine egne utrykk. Med inspirasjon fra billedveven jobbet barnehagen med farging av garn, mønstring, transfertrykk og symaskin. Tegning og foto ble overført til stoff, og alt sammen ble satt sammen til et veggteppe. De yngste barna var også aktive deltakere i hele prosessen. Prosjektet ble avsluttet med utstilling og konsert til foreldre, søsken og besteforeldre.

Hovedmål:

  • Inspirere barna til egen kulturskaping

Delmål:

  • Vi skal la oss inspirere av tekstilkunst og jobbe med ulike uttrykk innenfor tema kunst, kultur og kreativitet
  • Barna skal få kjennskap til ulike teknikker og materiell
  • Personalet skal aktivt legge til rette for at barna får bruke ulike teknikker og materiell også i ikke planlagte aktiviteter

Gjennomføring

Lappeteppe laget av barn.

Bakgrunn for prosjektet

Det hele startet med et prosjekt hvor vi jobbet med bilder av kunstneren Ingri Egeberg. Vi jobbet med et av hennes bilder som ikke har en tittel. Vi kom fram til at det kunne hete «En stjernereise», dette ut fra barnas interesse for stjerner og planeter. Som en del av prosjektet reiste førskolebarna til VilVitesenteret. De yngste barna kikket på himmelen der de fant månen og stjerner. Barna laget stjerner, blant annet med perler og pepperkakestjerner til pepperkakebyen på det lokale kjøpesenteret. Sammen med barna brukte vi I-Pad og PC, og fant mye fakta om planeter og verdensrommet. Vi lekte at vi var på reise i verdensrommet og vi laget vår egen rakett. Personalet ville å videreføre og utvide arbeidet med kunstfag og ønsket fokus på tekstil. Vi var heldige og fikk bli med i Den kulturelle bæremeisen i Bergen kommune der barna og vi fikk samarbeide med kunstneren Anne Knutsen.

Arbeidsmåte

I Eldshovden barnehage har vi de siste årene jobbet med prosjekter innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, og spesielt med musikk og dans. Vi har og jobbet med litteratur og billedkunst. Når vi jobber med prosjektene våre trekker vi inn ulike kunstformer.

Kollasje av bilder fra barnehagens prosess med prosjektet, garn nøster.

Detaljbilder satt sammen i kollasje. Barn som utforsker materialer.

Gjennomføring

Personalet ønsket å jobbe med tekstilkunst, en uttrykksform vi hadde jobbet lite med fra før. Vi ville at det skulle være en inspirasjonskilde til barnas egne utrykk og gi barna kjennskap til ulike teknikker og materiell. Prosjektet skulle være en videreføring av det barna var opptatt av – stjerner og planeter. I samarbeid med tekstilkunstner Anne Knudsen ble vi enige om å la oss inspirere av billedkunstneren Hannah Ryggen. Hannah vevde bildet «Vi lever på en stjerne» til regjeringsbygget. Dette bildet ble ødelagt under bombingen 22.juli 2011 og ble restaurert i Bergen 2013. Hannah var en samfunnsengasjert dame som var opptatt av tiden hun levde i, omgivelsene og sine medmennesker.

Barnehagen har sosial kompetanse som satsningsområde og vi ønsket å knytte dette opp mot barnehagens verdier. Vi organiserte en prosjektgruppe der vi diskuterte hvilke ressurser vi hadde bruk for i prosjektet. Prosjektgruppen bestod av styrer, 2 førskolelærere og 1 barne- og ungdomsarbeider. I utgangspunktet ønsket vi at hele barnegruppen skulle delta, men fokuset ble på de yngste.

Ressursbruk

Gjennom Den kulturelle bæremeisen fikk vi økonomisk støtte til å betale kunstner. Prosjektet ble gjennomført våren 2013. Da hadde vi jevnlig besøk av Anne Knudsen. I perioden mellom hver besøk jobbet personalgruppen med å videreføre prosjektet sammen med barna. Vi hadde personalmøter på kveldstid á 3 timer, med 12 ansatte. Prosjektgruppen hadde møte med kunstner etter hver samling for å snakke om veien videre og hvordan vi skulle jobbe i mellomperioden.

Forberedelser

De voksne ble presentert for litteratur og plan på personalmøte. Alle i personalgruppen leste litteratur om Hannah Ryggen som blir sendt på mail eller lagt som link på It’s Learning. Først laget prosjektgruppen en grovskisse der vi snakket om mål, ressursbruk, tidsplan og hvordan jobbe sammen. Vi utvekslet tips og ideer og ble enige om å starte og observere underveis hvordan barna tok imot oppgavene. Prosessen videre var en sammenfatning av det som ble planlagt i starten av prosjektet og det vi planla etter hvert som vi fikk innspill fra barna. Personalet lagde et eget «stjernerom» på huset der garn og vever var plassert slik at barna kunne gå inn og veve når de ønsket.

Ban og voksne studerer fotografi.

Introduksjon

Anne Knudsen startet med å introduserte barn og personale for Hannah Ryggen; hennes liv og familie. Vi snakket om at stjernene er store og langt borte. Vi som lever på jorden er små sammenlignet med stjernene. Hun viste oss veien fra barnehagen opp til stjerner og planeter. Dette gjorde hun ved å se på barnehagen i fugleperspektiv. Verdensrommet–Jordkloden-Norge-Bergen-barnehagen lekeplassen og tilbake igjen. Her brukte vi nettsiden Google Earth.

Barna ble kjent med Hannah Ryggen på flere samlinger med Anne Knudsen. Hun valgte å la barna bli kjent med kunstneren gjennom dukken hun kalte Hannah. Dukken var med på hver tirsdagssamling på småbarnsavdelingen. Andre gjenstander som var med hver tirsdag var: fotografi av Hannah Ryggen, fotografi av Hannah sin bildevev «Vi lever på en stjerne» og en barnevev.

Småbarnsavdelingen gjorde om et lite rom på avdeling som vi kalte «Stjernerommet». Der foregikk alle tirsdagssamlingene. Fra starten av var det viktig at barna fikk delta i alle prosesser. Personalet på småbarnsavdelingen var veldig innstilt på det, og hadde som eget mål at barna skulle få et eierforhold til prosjektet. På småbarnsavdeling laget vi fotocollage av alle prosessene som ble hengt opp på veggen på avdelingen.

Barna fikk jobbe sammen med Anne Knudsen i mindre grupper. Hun hadde samling der hun introduserte nye formingsaktiviteter. Personalet var tilstede og medvirket aktivt for senere å kunne videreføre arbeidet på avdelingen.

 

Et barn sitter på fanget til en voksen foran en symaskin.

Veving

Veving på små barnevever gikk igjen gjennom hele prosjektperioden. Personalet la til rette slik at de hadde med seg noen få barn om gangen. På denne måten klarte de å veilede barna med å få tråden over og under. På et tidspunkt samlet vi alle vevene og laget installasjoner som barna var med å både bygge og fotografere. Det var spennende på finne ut at veven kunne bli noe annet. Vi kunne bygge med dem, eller legge de etter hverandre.

Barn bruker vev.

Farging av garn

Vi kjøpte inn hvitt garn og sammen laget vi hesper av garnet. Deretter ble garnet farget sammen med barna. Vi brukte konditorfarge til farging. Barna fikk oppleve magiske ting ved å eksperimentere med rødkål, natron og sitron i prosessen med å farge garn. Og til slutt laget barna nøster av tråden vi farget, før vi brukte det i veven. Dette var en lang prosess. Barna på småbarnsavdelingen fikk med seg farging av garn på fellessamling, i tillegg ble prosessen repetert inne på avdelingen. Etter garnet var farget satt de på fanget og var med å tvinne tråden til å bli en liten ball. Det fargede garnet ble brukt i veven og barna fikk leke og eksperimentere med det. Personalet oppfordret og inspirerte barna til å veve. Vi brukte blått garn i ulike nyanser. Dette gjorde vi siden Hannah brukte mye blått. Det er og mye blått i bildet «Vi lever på en stjerne». Tips og spørsmål fra barna gav inspirasjon til mange aktiviteter. Blant annet laget vi stjernekikkert og målte opp hvor stort Hannah sitt teppe var.

Farging av garn.

Mønstring

Jeg ser tusen stjerner i kikkerten! Etter at et av barna hadde sagt dette fant vi ut at her kunne vi henge opp kommentarer, tegninger og perlestjerner fra barna. Denne kommentaren gav og innspill til å jobbe med mønstring. Vi kastet pil på kart over turområdene våre, og gikk på skattejakt. Litt sånn som Hannah Ryggen når hun gikk på skattejakt etter planter og røtter for å farge garnet sitt! En av skattene til småbarnsavdelingen var et Kviklunsjpapir. I likhet med andre skatter ble dette papiret fotografert, klippet og limt, og sammen laget barn og voksne collager og mønstring. På småbarnsavdelingen ble jobben gjennomført av den voksne, men barna var med på å velge ut skatter som skulle bli til mønstring. De pekte og voksne satte ord på handlingen. Kvikklunsjpapiret ble omdannet til mønster og ble strøket på stoff via transferpapir og strykejern, og ble tilslutt en del av veggteppet. Vi fikk også laget klistermerke av mønstringen. Barna var med på hele prosessen: ved pc, til kopimaskinen og lamineringsmaskinen.

Grønn struktur mønster.

Tekstil

Alle barna tegnet selvportrett. Ved bruk av kopimaskinen fikk vi skrevet ut på det magiske transferpapiret, deretter strøk vi over på stoff med strykejern og senere sydde vi bildet på veggteppet. Barna fikk her erfaringer med kopimaskin og strykejern. Magisk og spennende! Vi hadde symaskin i barnehagen, og alle fikk være med å sy på veggteppet. De yngste barna satt på fanget og var med å velge farge og mønster. De som var eldre kunne stå og trå på pedalen. Det å trå på pedalen og se at mønsteret kom på stoffet var fascinerende. Det var tidlig klart at vi ikke kunne lage billedvev; interessen for vev var ikke stor nok blant barna. Etter å ha jobbet med mange ulike teknikker fant vi ut at vi ønsket å lage et veggteppe. Vi ville sette sammen veven, selvportrett, skatter og kommentarer til et teppe.

Avslutning

Barna på småbarnsavdelingen Gåsungen hadde Kviklunsjfest som avslutning av prosjektet. Etter at de fant Kviklunsjpapir på sin skattejakt hadde denne skatten vært med igjennom hele prosjektet. Som avslutning var barna med på å rydde prosjektet, de var med å ta ting ned fra veggene og legge på plass utstyr vi hadde brukt. Den offisielle avslutningen på prosjektet og presentasjonen av veggbildet vårt var i mai. Da inviterte vi foreldre, søsken og besteforeldre til konsert og utstilling.

Våre tips til gjennomføring

  • At barna har tilegnet seg nye teknikker, er veldig tydelig. Vi har lagt til rette for at barna kunne bruke og videreutvikle kunnskapen sin, også utenom de formelle aktivitetene. Ved å f.eks. la vevene stå fremme har barna hatt mulighet for å hente vevene når de hadde lyst.
  • Vi opplevde at noe var vanskelig og mange av prosessene krevde voksendeltakelse, så det var vanskelig å gjennomføre alene for barna. Da ble det ekstra viktig at voksne tok imot barnas innspill og jobbet videre med dem.
  • Ved bruk av bilde og collager som ble laminert og hengt opp på veggen, snakket de voksne om hva barna hadde vært med på. På den måten ble historien og fortellingene repetert for de yngste barna. De fikk et eierforhold til prosjektet og opplevde at de kjente både Anne Knudsen og Hannah Ryggen.
  • Barnas utbytte og tanker dokumenterte vi i praksishistorier, bilder, observasjoner og intervju. Personalets kompetanseheving kommer frem gjennom kartlegging av planer, intervjuer og praksishistorier.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.