Gå til hovedinnhold
Barn marsjerer på rekke mens de spiller i korps.

Musikkkorps i barnehagen, er det mulig?

Denne barnehagen har sitt eget musikkorps! Vinner av den nasjonale barnehageprisen 2010!

Mål for prosjektet

Å gi barna musikkglede og en følelse av å mestre noe sammen med andre.

Gjennomføring

Etterstad barnehagemusikkorps ble etablert i 1999 av Wenche Helseth. Hun har jobbet i barnehagen i mange år som barnehageassistent, og er i tillegg trompetist. Barnehagen har etter hvert skaffet seg en solid samling instrumenter til et korps på omtrent 20 barn.

Barn spiller i korps.

Bakgrunn for prosjektet

Wenche fikk inspirasjon til å starte et barnehagekorps av to gutter som spilte begeistret og intens på trommene til Vålerenga skoles musikkorps på 17. maifesten i barnehagen. Dermed var Etterstad barnehages musikkorps i gang. Vi har over en årrekke skaffet oss egne pocket-trompeter, skarptrommer og stortromme til et korps på rundt 20 barn. Ved å prioritere fra barnehagens driftsmidler og ved å komme med ønsker når vi er blitt tilbudt «honorar» ved opptredener på forskjellige arrangementer. Etterstad barnehage er stor. Vi fikk ombygget et stort loft for mange år siden med det formål at det skulle brukes til mangfoldige aktiviteter. Her oppbevares instrumentene. Det er gode lydforhold og plass til alle korpsbarna.

Gjennomføring

Mange fredager kommer et lite barnetog med glade musikanter fra den borteste enden av barnehagen – gjennom fire lange avdelingsgarderober og hallen forbi storkjøkkenet og styrerens kontor opp trappen og forbi to småbarnsavdelinger opp de siste trappene til loftet. Etter kort tid kan vi høre musikk spilt av barn fra 3 til 6 år. Musikken fortsetter i en halvtimes tid med avbrudd av korte perioder med stillhet.

Barnehagens særegenskap er drama og musikk. Wenches metode for å få barna til å mestre gjøres først og fremst ved at hun spiller en tone – en del av et musikkstykke som barna deretter spiller sammen med henne. Hun gir dem støtte ved å være medspiller og ved å telle takter. Hun har et repertoar med sanger som er godt kjent for barna. Hun forteller barna om noter på slutten av barnehageåret.
Hvert år i august når det nye barnehageåret starter, trenger musikkorpset nye musikanter for å erstatte de barn som har begynt på skolen. Nå får alle de som har lyst prøve og spille på et instrument og å være med på en spilleøvelse. Det er alltid enkelte barn som har andre forventninger til hva dette innebærer og ikke ønsker å fortsette og det er greit.

Et lite utvalg av repertoaret:

  • ”Mary had a little lamb”
  • ”Rock`n roll, fiskeboll”
  • ”Kaptein Sabeltann”
  • ”Karius og Baktus”
  • ”Mamma Mia”
  • ”Ja, vi elsker dette landet”

Barn spiller i korps.

Barna spiller fordi det er en egenverdi i prosessen, musikken og å mestre noe sammen. De er sitt eget publikum. Utover høsten starter de med å spille på fellessamlingen i barnehagen. Deretter opptrer de på barnehagens ulike fellesarrangementer, spesielt er det en stor glede og meget rørende når de opptrer sammen for siste gang på barnehagens sommerfest for foreldre, besteforeldre, søsken og personalet i barnehagen, da er det mange blanke øyne å se.

I 2009 spilte de på Høgskolen i Oslo under konferansen ”Kunst i barnehagen” og i 2010 på en konferanse i Lærernes hus i Oslo.

Juryens begrunnelse

Barnehagen lot seg inspirere til å starte et eget korps etter å ha observert to gutter som spilte begeistret på trommene til Vålerenga skoles musikkorps på 17. maifesten i barnehagen. Denne inspirasjonen har ført til at barnehagen i flere år har hatt sitt eget musikkorps med både trompeter, skarptrommer og stortromme. Barna spiller også i ulike offentlige sammenhenger og mottar honorar for spillejobbene sine. Pengene brukes til å kjøpe inn nye instrumenter.

Juryen synes personalet viser stort mot ved å etablere en utradisjonell aktivitet i barnehagen som etter hvert er med på å forme store og små sin musikkglede. Selv om de musikalske øvelsene er voksenstyrte, skinner barnas entusiasme og glede gjennom: Disse barna elsker å spille i korps!

Det er også en modig manøver å utfordre diskurser i barnehagesektoren ved å ha en profesjonell stil på barnas aktiviteter. Juryen synes barnehagen mestrer dette godt og satsingen på musikkorpset viser at kompetente voksne gir kompetente barn

Juryen for Barnehageprisen 2010 bestod av

Grethe Bekkevold
Utdannet førskolelærer og kunstpedagog. Hun har arbeidet i barnehager som styrer og pedagogisk leder siden 1983, der hun spesielt har arbeidet med kunstprosjekt med bøker, billedkunst og drama/teater. Grethe holder også kurs- og foredrag med fokus på kunstfagene, noe hun har gjort siden 1985, og fremdeles gjør. Bekkevold arbeider i dag som formidler ved KinoKino, Senter for kunst og film.

Cathrine Jenssen
Utdannet innenfor fagområdet pedagogikk og kulturfag med hovedfag i Sosialantropologi. Er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen med ansvarsområde innen pedagogisk virksomhet, med særlig vekt på barnehage og grunnskole. Ansvarlig for Den nasjonale barnehageprisen. Tror at Barnehageprisen er med på å løfte frem og styrke arbeidet og kompetansen innenfor kunst, kultur og kreativtet i barnehagene.

Erik Duncan
Utdannet M.Sc. i henholdvis Utdanningsledelse og Offentlig administrasjon. Førskolelærer med spesialisering i kunst & håndverk, samt grunnfag i Kunsthistorie. Aktiv skribent og Italia-entusiast, som har skrevet masteroppgave om Cittaslow og er pådriver for human stedsutvikling gjennom Allgrønn Omgivelser. Barnehagefaglig rådgiver ved Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole. Initiativtaker til og koordinator for det kunstfaglige kompetansebarnehagenettverket tilknyttet Den Kulturelle Bæremeisen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.