Gå til hovedinnhold
Makrobilde av en liten analog mikser sett forfra.

Foto: freestocks.org

Mixologi – et grunnskurs

Teknisk innsikt om hvordan man «får lyd» på en scene eller øvingslokale er vikitg kunnskap uansett hvilken rolle man har i et show eller oppsetning. Dette kan sees på som en av de grunnleggende ferdighetene innenfor et slikt fagområdet.

Opplegget kan regnes som en introduksjon til emnet, og kan senere utvides ved behov enten for hele gruppen, eller utvalgte med teknisk ansvarsområde.

Gjennomføring

1. økt: Teoretisk gjennomgang og konkretisering (2x 45 min)

Første økt starter med introduksjon av emnet, herunder gjennomgang av kompetansemål, vurderingskriterier og vurderingsform. Deretter gjennomfører faglærer en gjennomgang av utstyr og teori i fellesskap (45-60min). Noen av elevene vil alltid ha litt tidligere erfaring fra skolegang, ungdomsklubber og lignende, så viktig å kartlegge nivået underveis. Vis fram alle delene, og forklar hva det er og vis hva det gjør. Gjerne lag et hefte eller tilsvarende på forhånd med ordliste og eget felt for notater slik at elevene kan ta notater ved behov, og slå opp fagbegreper underveis (se eksempel under vedlegg). Her kan det også være ønskelig å introdusere enkle koblingstegninger til visuelle elever.

Resten av økten får elevene prøve seg fram og samarbeide om å koble opp utstyret og utforske EQ- mulighetene.

2. økt: Praktisk øvelse i mindre grupper (2x 45 min)

Andre økt starter med en kort repetisjon av fagbegreper i fellesskap, samt enda en gjennomgang av mål og vurderingskriterier (5-10min).

Resten av økten tilbringer elevene i mindre grupper (ca. 5 elever pr. gruppe) hvor de får prøve seg fram. Vi er en stor skole og har hatt muligheten til å bruke flere anlegg for øving. Faglærer går rundt på gruppene og instruerer ved behov.

3. økt: Caser med vurdering (2x 45 min)

Individuelle praktiske prøver – De øvrige elevene er på et annet rom og har muligheten til å øve dersom de ønsker.

4. økt: Caser med vurdering (2x 45 min)

Idividuelle praktiske prøver – De øvrige elevene er på et annet rom og har muligheten til å øve dersom de ønsker.

Caser

Bilde av en vokalmikrofon på et stativ

Foto: Panos Sakalakis

Case 1: NM i ski

NM i ski begynner om 20 minutter, og ordføreren skal åpne arrangementet ved å ønske velkommen på vegne av kommunen. Utstyret er kommet, men ingen i komiteen vet hvordan det skal kobles opp, og du blir ringt opp.

Din oppgave er å koble opp PA og sjekke lyden til at det blir et behagelig tale-volum og at EQ-en passer med ordføreren sin stemme.

Nærbilde av en akustisk gitar med seks trenger

Foto: Yucel Moran

Case 2: Intimkonsert

En anerkjent gitarist og sanger skal ha en intimkonsert på deres skole. Ingen andre har muligheten til å koble opp, så du blir spurt om hjelp.

Din oppgave er å koble opp PA og sjekke lyden på gitaren og mikrofonene slik at volum og EQ passer godt sammen.

DJ som mikser musikk på vinylspiller og mikser

Foto: Kevin Horstmann

Case 3: Juleballet

Juleballet står for tur, og skolen har leid inn en anerkjent DJ som skal spille musikk hele kvelden. Han med seg en enhet for avspilling av musikk, og ønsker å ha muligheten til å snakke mellom sangene.

Din oppgave er å koble opp PA og sjekke at volum og EQ passer godt sammen.

Fagbegrep

 • Mikser
 • PA (Public Announcement system)
 • Mono
 • Stereo
 • XLR-kabel
 • Jack-kabel/mini-jack
 • Euro-kabel
 • Gain
 • Kanal/stripe
 • EQ
 • Fader

Vurdering

Vurderingskriteriene, læringsmålene, kjernebegrepene og kompetansemålene ble synliggjort i introduksjonen til emnet. Det ble også gjort opplyst om karaktersetting ut fra kravene til måloppnåelse (som vist under) under den praktiske prøven.

Elevene ble vurdert underveis og fikk muntlige tilbakemeldinger fortløpende i prosjektperioden (underveis-vurdering). Dette er viktig for å trygge elevene underveis i læringsprosessen.

Nedenfor finner du skjemaet som var veiledende under den praktiske prøven. Dette kan med fordel også formidles til elevene ved oppgavestart slik at de vet hva som forventes av dem.

Etter endt kurs gjennomføres det individuelle praktiske prøver med tre forskjellige caser. På vår skole laget jeg casene ut fra hva elevene vil kunne møte i vårt lokalsamfunn og vår skole. Lærer spiller rollen som ordfører, sanger/gitarist og DJ.

Vurderingskriterier

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne:

 • Koble i eurokabel og slå på mikseren
 • Vite forskjellen på et mono og stereo
 • Vite forskjellen på en XLR og jack-kabel og vite bruksområdet for den enkelte
 • Vite hva en kanal/stripe er, og hvordan man kobler en mikrofon eller et instrument på denne
 • Vite hva gain er, og hvor man finner det på mikseren
 • Vite hva EQ er, og hvordan man stiller det inn ut fra ønsket lyd
 • Vite hva en fader er, og kunne justere volum på den enkelte kanal/stripe samt master-fader

Her må du tilpasse vurderingskriteriene ut fra tilgjengelig teknisk utstyr på din skole. Det kan være store variasjoner i tilkobling på mikseren alt etter modell.

Vurderingsskjema

Høy Middels Lav
Generelt:

Eleven kan fortelle hva kjernebegrepene betyr. Han/hun greier å sette strøm på utstyret og slå på. Elevene bruker korrekte kabler, og får lyd i kanalene. Volum og EQ stilles tilfredsstillende ut fra behov.

Generelt:

Eleven kan fortelle hva kjernebegrepene betyr. Han/hun greier å sette strøm på utstyret og slå på. Elevene bruker korrekte kabler, og får lyd i kanalene.

Generelt:

Eleven kan fortelle hva enkelte kjernebegrep betyr. Han/hun greier å sette strøm på utstyret og slå på.

Spesifikke vurderingskriterier

Eleven:

 • kan koble i eurokabel og slå på mikseren
 • Vet forskjellen på et mono og stereo
 • vet forskjellen på en XLR og jack-kabel og vet bruksområdet for den enkelte
 • vet hva en kanal/stripe er, og hvordan man kobler en mikrofon eller et instrument på denne
 • Vet hva gain er, og hvor man finner det på mikseren
 • Vet hva EQ er, og hvordan man stiller det inn ut fra ønsket lyd
 • Vite hva en fader er, og kunne justere volum på den enkelte kanal/stripe samt master-fader
Spesifikke vurderingskriterier

Eleven:

 • kan koble i eurokabel og slå på mikseren
 • vet forskjellen på et mono og stereo
 • vet forskjellen på en XLR og jack-kabel og vet bruksområdet for den enkelte
 • vet hva en kanal/stripe er, og hvordan man kobler en mikrofon eller et instrument på denne
Spesifikke vurderingskriterier

Eleven:

 • kan koble i eurokabel og slå på mikseren
 • vet forskjellen på et mono og stereo

Tilpasset opplæring

Elevene vil ha forskjellige utgangspunkt og interesser innenfor dette emnet. Det vil være viktig å tilpasse innholdet ut fra dette, og la elevene prøve, feile og til slutt mestre. Bruk av visualiseringer og konkretisering er lurt for å tilpasse for de enkeltes nivå.

Det er også mulig å tilpasse casene ut fra elevenes nivå, og kanskje prioritere case 1 til elevene med lavest forståelse for innholdet/emnet. Elevene som viser trygghet innenfor emnet blir satt opp tidlig for prøve.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.