Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

KLINK! Nasjonal pris for kreativ læring i grunnskolen

Forside hefte

KLINK! var en nasjonal pris for kreativ læring i grunnskolen. KLINK! hadde fokus på helhetlig arbeid, her definert som en gjennomgående satsning på kunstfagene forankret i hele organisasjonen.

KLINK! var en satsing for å synliggjøre gode, praktiske eksempler på helhetlig arbeid med kunst- og kulturfagene i grunnskolen.

I dette heftet presenteres vinnerne fra 2012. Prisen ble ikke delt ut flere år.

Prisvinnerne:

Gosen skole (ungdomsskole) og Stavsberg skole (barneskole)

Gosen skole

Gosen skole utmerker seg på flere måter. De har som visjon at kunst og kultur oppleves som en verdifull ressurs i læringsarbeidet og at den estetiske dimensjonen skal være en del av skolen som organisasjon. Skolen har følgelig laget en strategi for utviklingen av kunstfagene, og forankret arbeidet med kunst og kultur i skolens planer og praksis helt siden innføringen av den generelle delen av læreplanen i L97. I skolens egen kvalitetsplan for perioden 2011-15 er
kultur et eget programområde.
Juryen vektlegger spesielt i sin begrunnelse skolens arbeid med å institusjonalisere kulturfagene i skolens virksomhet, og dessuten fokuset på fagkompetanse og vektlegging av variasjon av arbeidsmetoder og kunstformer.
Skolen kan vise til høy fagkompetanse på kulturfeltet, og vektlegger variasjon i arbeidsmetodene både innenfor ordinær undervisning og sine mange spennende prosjekter.
I denne sammenhengen må især den årlige Gosenrevyen trekkes fram som et godt eksempel. I tillegg har skolen fl ere prosjektperioder i løpet av skoleåret med vekt på tverrfaglighet med særlig fokus på de estetiske fagene.
Skolen satser på å lage gode rammer for de estetiske fagene gjennom å ha gode romfasiliteter og oppdatert utstyr.

Stavsberg skole

Stavsberg skole, er etter juryens vurdering, en gjennomgående kulturaktiv skole, som vektlegger arbeid med kunst og kultur i skolehverdagen. Skolen har blant annet utarbeidet en egen kulturkalender som er forankret i skolens arbeid
med den generelle læreplanen. I kalenderen samles de ulike kulturprosjektene og arrangementene skolen vektlegger i løpet av skoleåret, og viser til en langvarig satsing på kultur og kreativitet i opplæringen.
Juryen vektlegger i sin vurdering at skolen har en klar profil på kunst og kultur som er godt forankret i den generelle læreplanen. Satsingen på kunst og kultur er tydelig integrert i skolens planer og nettside, arbeidet drives frem med vekt
på elevmedvirkning og av lærere i felleskap.
Stavsberg gjennomfører en jevn og forutsigbar satsing på kultur i skolen blant annet gjennom sine månedlige fellesamlinger der utdrag av aktuelt lærings- og kulturarbeid blir presentert. Stavsberg skole vektlegger også samarbeid med lokale kunstnere og kulturarbeidere og bruk av varierte læringsmåter og forestillinger som involverer alle elever.
Dette bidrar til den helhetlige satsingen på kunst og kultur i opplæringen.

Juryen og hva de jobbet med i 2012

Arild Johnsen
Arild Johnsen er rådgiver med ansvarsområde ungdomsskole og videregående skole hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Tor-Helge Allern
Tor-Helge Allern er professor i drama/teater ved Høgskolen i Nesna,
professor II ved Universitetet i Agder og har doktorgrad fra NTNU.

Vigdis Blaker
Vigdis Blaker er rådgiver med ansvarsområde grunnskole og kulturskole hos
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Kai Lennert Johansen
Kai Lennert Johansen er dosent ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
og nestleder landsorganisasjonen i Musikk i skolen.

Anne-Grethe Ellingsen 
Anne-Grethe Ellingsen er lektor i grunnskolen, praksislærer ved
Universitetet i Nordland og formidler i Den kulturelle skolesekken.

Maja Reinåmo Olsson
Maja Reinåmo Olsson er rådgiver med hovedansvar for barnehage og
grunnskole til og med småtrinnet hos Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.