Gå til hovedinnhold
Illustrasjon

Temapakke: Samisk musikk

KKS er i full gang med å utvikle flere ulike temapakker for fagene kunst og håndverk og musikk, samt for implementering av drama og teater i undervisningen. Fra før har vi publisert temapakken Å skape i natur og Duodji/duodje/duedtie og dáidda. Merk at vi har endret navn fra kompetansepakker til temapakker. Estetiske læringsprosesser, dybdelæring, tverrfaglig undervisning og tverrfaglige tema er gjennomgående i alle pakkene.

Målgruppen er først og fremst lærere i grunnskolen, men deler av temapakkene vil også være relevante for videregående skole og lærerutdanningsinstitusjonene. Innholdet tar utgangspunkt i nye læreplaner for kunst og håndverk og musikk.

Temapakke: Samisk musikk

Målet pakken er å gi lærere i grunn- og videregående skole inspirasjon og faglig påfyll for å møte de nye kravene i LK20, knyttet til samisk musikk og kultur.

«Å vite noe om joik kan kanskje bidra til å åpne opp et musikalsk univers du ikke visste fantes.» Dette skriver Frode Fjellheim i heftet Joik i grunnskolen. Fjellheim er professor i musikk ved Nord universitet, der han også har ansvar for sørsamisk språk og kultur.

I det nye læreplanverket er koblingen mellom samisk og norsk kulturarv tydeliggjort. I Læreplan i musikk (MUS01‑02) er et av fagets sentrale verdier at elever skal møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykk. Den samiske kulturen er en del av dette mangfoldet.

Nedenfor kan du lese om innholdet i pakken, klikk på bildene for å se ressursene.

Temapakke: Samisk musikk (hovedside)

Illustrasjon

Denne lenken leder til ressursen på vår nettside.

Hovedsiden til temapakken med informasjon om forankring i læreplanen og generell info.

Joik i grunnskolen – et ressurshefte

Illustrasjon

Denne lenken leder til ressursen på vår nettside.

Heftet inneholder en artikkel om joik og fire praktiske undervisningsopplegg med veiledning og tilleggsmateriell, som lydfiler og noter. I tillegg inneholder heftet tips til relevant fagstoff og forskning. Oppleggene kan lett tilpasses ulike trinn og kan tilrettelegges for undervisning av elever med særskilte behov og elever som trenger faglige utfordringer.

Digitale noter til Joik i grunnskolen

Illustrajonsbilde

Denne lenken leder til ressursen på vår nettside.

Her finner du digitaliserte utgaver av notene i heftet Joik i grunnskolen. Med  digitaliserte noter kan du velge tempo og på den måten styre hastigheten for avspillingen av noten. Notene er ment som støtte i innlæring av joikene fra heftet.

Joik og stemmebruk

Illustrasjon

Denne lenken leder til ressursen på vår nettside.

Lytt til intervjuet med Grete Daling hvor hun forteller om sin forskning på joik og stemmebruk. Hun gir også tips til hvordan lærere kan jobbe med joik i musikkundervisningen og hvordan man kan forsøke å finne sin joikeklang.

Tradisjonell og fornyet samisk musikk

Illustrasjon

Denne lenken leder til ressursen på vår nettside.

Lenkesamlingen inneholder åtte samiske musikere som inngår i tradisjonsjoiken, men som også har tatt  joiken med inn i moderne musikktradisjoner og instrumenter. Lenkesamlingen er ment som støtte til arbeidet med musikkfaget.

Bli kjent med joik

Illustrasjon

Denne lenken leder til ressursen på vår nettside.

Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene bli kjent med hva som gjør en joik til en joik, og de får komponere sin egen joik. I forkant av opplegget er det en fordel om du som lærer har gjort deg kjent med hva joik er. Vi anbefaler at du leser heftet Joik i grunnskolen og lytter til intervju med Grete Daling.

Oppvarmingsøvelser i sang

Illustrasjon

Denne lenken leder til ressursen på vår nettside.

Stemmen er en muskel som både må varmes opp og trenes. Å utforske og finne sin egen joikeklang handler i stor grad om å bli kjent med sin egen stemme og å finne nye måter å lage lyd på. For mange er dette ukjent. Vi har derfor samlet ulike oppvarmingsøvelser for å gjøre kropp og stemme klar. Øvelsene er også en fin måte å bli kjent med og leke med sin egen stemme på.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.