Gå til hovedinnhold
Barn arbeider med leire.

Kunst og kultur i SFO

Ny rammeplan for SFO gjelder fra 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet. I rammeplanens kapittel 3.3. om kultur står det blant annet at kultur skal ha en viktig plass i SFO.

Rammeplanen

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn. Rammeplanens kapittel 3. dreier seg om innholdet i skolefritidsordningen. I kapittel 3.3. Kultur heter det:

Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet. Gjennom kulturaktiviteter skal SFO gi støtte til at barna får skape sine egne uttrykk og får kjennskap til ulike måter å uttrykke seg på, slik at mangfoldet i barnegruppen blir representert. SFO skal bidra til at barna møter samisk kultur. (UDIR, 2021)

Støtte og veiledningsmateriell

Utdanningsdirektoratet (UDIR) har i samarbeid med flere utarbeidet støtte- og veiledningsmateriell knyttet til rammeplan for SFO, i form av filmer, artikler og kompetansepakker. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har i samarbeid med UDIR utviklet en artikkel om betydningen av kunst og kultur i SFO, og vi har tilrettelagt flere av våre undervisningsressurser for bruk i SFO.

 

Kunst- og kulturaktiviteter

Anne Bamford (2012) foretok, på oppdrag fra KKS, en kartlegging av kunst og kulturopplæring i Norge i 2011. En av anbefalingene herfra er å ha et større fokus på kunst- og kultur i skolefritidsordningen. I SFO kan man nå alle elever uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne.

Nedenfor kan du lese artikkelen vi har utviklet på oppdrag fra UDIR, og et kort sitat fra artikkelen:

Kunst- og kulturaktiviteter – artikkel

«Kunst- og kulturaktiviteter i SFO kan gi barna varierte erfaringer, som skaper gode minner og bidrar til læring. Når barn får erfaringer med estetiske uttrykksformer som dans, teater, visuell kunst, kunsthåndverk, musikk, sang, litteratur, film, foto, arkitektur og design, kan det aktivere barnas sanser, følelser, tanker, kropp og stemme.» (Udir, 2021)

Nedenfor finner du et eksempel på en ressurs som kan benyttes i SFO.

Hånd som tegner streker.

Intuitiv drodling – ressurs

Gjennom drodling kan alle elever får utnyttet sitt potensial og føle mestring. I den lekende, skapende prosessen bruker elevene visuelle virkemidler både eksperimenterende og bevisst.  Drodling kan være en måte å utvikle nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede på.

 

Utvikle flere ressurser for SFO?

Ta gjerne kontakt med oss på kunstkultur@nord.no dersom du ønsker å samarbeide om å utvikle flere ressurser knyttet til arbeid med kunst og kultur i SFO.

 

Referanser

Bamford, A. (2012). Arts and Cultural Education in Norway 2010/2011: report. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

 

Les mer

Rammeplan for SFO

Opptak fra SFO-konferansen – UDIR

Støtte- og veiledningsmateriell SFO – UDIR

Støttemateriell 3.3. Kultur – UDIR

Kunst- og kulturaktiveter i SFO – artikkel – UDIR

Ressurser for SFO – Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)

Bamfordrapporten – KKS

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.