Gå til hovedinnhold
Voksen spiller gitar barn står rundt.

Verdens beste festival- et felles prosjekt for hele barnehagen

Kulturparken FUS barnehage har siden 2014 arrangert Verdens Beste Festival som avslutning på barnehageåret.  Her deltar alle barna, de ansatte og foreldre i gjennomføringen. Les mer om gjennomføring og planlegging av festivalen, og la deg inspirere til å lage en egen barnehagefestival!

Mål for prosjektet

  • Et felles prosjekt for hele barnehagen på slutten av et barnehageår. Se at vi sammen, på tvers av alder, modenhet og erfaringer, kan skape et produkt/opplevelse, og vise det frem til oss selv og de vi er glade i.
  • Barns medvirkning, med fokus på å få med barna mest mulig i planlegging, gjennomføring og etterarbeid.
  • Ha en opplevelsesrik, morsom og kulturfylt festivaluke!

Gjennomføring

Bakgrunn for prosjektet

Oslo og ellers i landet har det blitt stadig mer populært med festivaler innen ulike sjangere. I umiddelbar nærhet til barnehagen vår arrangeres Miniøya i mai og Øyafestivalen i august, og flesteparten av barna som går hos oss har erfaring fra disse og flere andre festivaler/store begivenheter. Mange av personalet har også erfaring fra festival, både drift og som besøkende. På en festival er det mye som skjer, ulike aktiviteter, underholdning og det er lagt opp til at alle skal kunne delta på det de vil.

Vi har prøvd ut ulike måter å markere årets slutt i vår barnehage, alt fra sommerfest til kunstutstilling. Vi var i 2013 klare for å prøve noe nytt og bestemte oss for å hoppe på festivalbølgen, nettopp med den tanken at dette er noe alle kan være med på ut fra egne forutsetninger, noe som passer fint for en barnehage med barn fra 1-6 år. Vi tenkte også på at dette skulle være noe vi skulle forberede, gjennomføre og oppleve sammen, som én barnehage, på tvers av alder og avdelinger.

Barn og voksne går på hinderløype ute.

Forberedelser

Forberedelsene til Verdens Beste Festival startet allerede i januar, hvor vi valgte en festivalsjef i personalet, slik at vi hadde en som kan samle tråder og ha et overordnet blikk. Vi reflekterte over erfaringer fra tidligere år. Vi visste hvor mye jobb og forberedelser som måtte til, og kunne spille på det som har gått bra tidligere.

Verdens Beste Festival 2015 var en dag full av aktiviteter, konserter, teater og besøk av slekt og venner. Det var en morsom og fartsfylt dag, men vi så at det ble for liten tid til å bare være, oppleve, utforske og gå i dybden på det barna ville gjøre. Derfor la vi opp til at dette året skulle vi sette av en uke til selve gjennomføringen, med to dager til opprigg, to dager med festival, og en dag med nedrigg. Den første festivaldagen var forbeholdt barn og voksne i barnehagen, mens den andre dagen var det fritt frem for besøk hele dagen.

Et av fokusområdene våre var medvirkning. Vi hadde samtaler med barna om hva de husket fra forrige festival. Vi så også på hva de var interesserte i nå og hva som hadde kommet opp i løpet av høsten av gode ideer og engasjement, dermed hadde vi allerede en bøtte av ideer å jobbe ut fra. Refleksjon rundt tidligere erfaringer og idémyldring må gjøres på ulike måter med tanke på alder og forutsetninger. Vi har for eksempel erfart at det å se på bilder fra tidligere opplevelser kan hjelpe å huske tilbake for mange. På småbarnsavdelingene ser man på hva som fenger barnegruppen i løpet av året, og legger opp til aktiviteter ut fra det. For å forberede de yngste på hva som skal skje har vi gjennomføre noen av aktivitetene, spilt musikk og hatt forestillinger, slik at de har en kjennskap til det. Vi har erfart at dette gjør det lettere for de yngste å bli med og føle seg trygg når det braker løs.

To barn sitter ved siden av hverandre og hviler med hodet på et bord.

Gjennom året hadde det dukket opp en figur på den ene småbarnsavdelingen, som også resten av barnehagen fikk et godt forhold til. Dette er en heklet figur, som flyttet inn på avdelingen. Hen heter Ompalompa, og var skapt sammen med barna på avdelingen Ompalompa. Det ble raskt til at Ompalompa ble maskot for Verdens Beste Festival. Vi tok derfor utgangspunkt i hens farger, og brukte hen i markedsføringen til festivalen, blant annet på Instagram.

Gjennomføring

Her har vi plukket ut enkelte aktiviteter som utgjorde Verdens Beste Festival 2016.

Festivalskjorta

En av forberedelsene til festivalen var at alle barna lagde sin egen festivalskjorte til å ha på seg under festivalen. Dette skaper fellesskap under festivalen. Hver gang noen bruker skjorta fungerer den også som trigger til samtaler rundt festivaler som har vært, og hva som skal skje neste gang.

Vi brukte tekstilmaling, pensler, sjablonger, svamper og stempel. For å få best mulig resultat gjorde barna dette i små grupper sammen med voksne, slik at alle kunne få den veiledning og oppfølging de trengte. Den voksnes jobb var å bistå barna i prosessen, holde sjablonger, hjelpe med å fylle på maling, og finne fram utstyr. Vi brukte festivalfargene fra maskoten Ompalompa, og barna viste stor interesse i valg av motiv og farger. De lekte seg med trykk og maling, og så at mønsteret på sjablongen faktisk satt igjen på T-skjorten. De yngste trengte litt hjelp med å trykke hardt nok til at malingen festet seg på t-skjorten, men etterhvert har de fått dette til på egenhånd. Tips: Hvis man sier PIP hver gang man trykker svampen mot sjablongen, og beveger armen i samme tempo som pipet, slipper man at malingen gnis utover og blør utover! De eldste barna klarte seg i større grad selv. De brukte også pensel og lekte med bokstaver på sine skjorter. Skjortene ble så sendt med hjem for fiksering med strykejern, slik at trykkene skulle sitte på selv om det regnet under festivalen.

Barn får hjelp av en voksen til å lage trykk på en skjorte med sjablong.

Mat

Etter å ha prøvd ulike typer matservering, har vi funnet ut at koldtbord/tapas fungerer godt for oss. Maten er lagd slik at det kan spises med hendene, og uten at man må sitte rundt et bord. Barna forsyner seg selv, og voksne kan hjelpe de som trenger det, uten å måtte gå rundt og servere. Vi bruker papptallerkener, da vi ikke vil bruke tid på oppvask.

Avdelingene tar ansvar for å forberede mesteparten av maten på forhånd, og fryse ned. Det er ekstra stas å spise eggemuffins, innbakte pølser, ostepinner, grønnsaker og horn som man har vært med å lage selv.

Ansiktsmaling, et oppdrag til førskolen

Som oftest er det de ansatte som har tilbudt ansiktsmaling til barna, men i år ville vi prøve ut å gi førskolegruppa ansvar for å ansiktsmale de andre barna under festivalen. Vi snakket sammen med barna under et førskolemøte, og fikk bekreftet vår ide om at førskolebarna gjerne ville ta på seg dette ansvaret.

I god tid før festivalen fikk førskolebarna tid til å øve seg i ansiktsmaling på hverandre. De gikk sammen to og to og byttet på å male hverandre. Når barna ble fornøyde med resultatet, fotograferte de ansiktet til den som hadde blitt malt. Vi printet ut portrettene med malte ansikter. På festivaldagen hang vi bildene opp slik at barna som ønsket å bli malt kunne bli inspirert og velge hvordan de ville bli ansiktsmalt. Førskolebarna tok dette ansvaret på en helt fantastisk måte. Det eneste vi voksne hjalp til med på festivaldagen var å sette frem bord, stoler og utstyr til malingen. Førskolebarna rigget seg til og det oppstod fort lange køer ved hver malestasjon. Førskolebarna var skikkelig gode til å spørre ”kunden” om hva de ønsket å bli eller se ut som. De improviserte også hvis kunden ønsket noe annet enn det som eksempelbildene på veggen viste. Når foreldrene kom ble de også malt, så det var mange fine fjes på store og små på slutten av dagen. Dette ga stor mestringsfølelse blant barna og stolte foreldre. I tillegg frigjorde dette voksenressurs, slik at de ansatte kunne fungere som tilretteleggere for ansiktsmalerne og motivatorer for de i køen.

Svampekast

Det var ikke alle førskolingene som var gira på ansiktsmaling, men ville heller være med å forberede til svampekast. Her hadde vi en vegg fra året før, som trengte nytt motiv. Vår maskot Ompalompa ble foreslått av barna, og vi måtte derfor studere hen litt. Barna samarbeidet om å bli enige i motivet, tegne opp konturen, finne riktige farger og male på. På festivalen var dette et populært stopp, der man kunne kaste svamper inn i hullene. De som var ekstra modige turte også å stå bak veggen for å bli kastet på!

Barn står i kø for å kaste svamp mot en vegg.

Barnas forslag

Det kom mange gode forslag, ideer og tanker i løpet av planleggingen. For eksempel kom det frem at vi måtte ha vakter som kunne passe på under festivalen. Vi lagde derfor vester med ordet «VAKT» på, og skilt, slik at det var tydelig hvem som var vakt. Det måtte være armbånd til festivaldeltagerne, og disse lagde barna ut fra hva de fikk til. Alt fra tynne stoffremser, til perlearmbånd med og uten strikk og flettet tråd. Disse båndene måtte deles ut på en måte, og forslaget var da å ha egen akkrediteringsbod. Denne startet ved inngangen, men ble etter hvert flyttet inn på området, da det ble litt for stort press på køen når familiene kom.

Barn tar på seg et vaktskilt laget av kartong og tråd.

Underholdning

Ekte festivaler krever konserter og underholdning, og det måtte også Verdens Beste Festival ha. Personalet hadde dette året forberedt en del selv, pluss at mange foreldre og øvrig familie også hadde noe de ville bidra med. Til åpningsseremonien som selvfølgelig inneholdt båndklipping og tale fra daglig leder, hadde vi et eget STOMP-orkester, som fremførte en regle akkompagnert av rytmer laget med leker og verktøy som barna bruker daglig til lek. Denne reglen hadde barna god kjennskap til, men hadde aldri sett det i denne formen før, så det var et overraskende og morsomt innslag.

Eventyret om Bukkene Bruse var også en del av programmet. Her var det en fortellerstemme, mens bukkene brukte instrumenter som illustrerte størrelsen, istedenfor ord. Småbarna hadde sett og erfart historien og ulik formidling av dette eventyret gjennom det siste året, og var derfor godt forberedte på forestillingen. Dette var ekstra viktig, da de voksne bidro på scenen og derfor ikke kunne sitte i publikum.

Voksne har forestilling, barn sitter i publikum.

Vi hadde flere foreldre som bidro med underholdning og aktiviteter på dag to av festivalen. To fedre hadde konsert med kjente barnesanger, inkludert noen fra Knutsen og Ludvigsen. En bestefar hadde kjemikershow, med tørris, som barna i etterkant fikk leke med. Foreldre arrangerte ballongtutafonverksted og hjalp til der det trengtes. Festivalen ble avsluttet med et foreldreband, hvor ett av barna hadde bestemt settlisten og alle kunne bevege seg til heftige rytmer.

 

Andre aktiviteter

Noen aktiviteter krevde deltakelse og hjelp av voksne, disse ble tilbudt sporadisk ut over de to dagene, ut fra interesse. Blant annet en hinderløype av materialer som var i barnehagen og et musikkverksted hvor man kunne lage tamburiner av papptallerkener og bjeller. En ansatt hadde fått med seg søstera si og hadde drop-in-kurs i akroyoga, med utfordrende bevegelser for store og små. Som tilbud til roligere stunder var det samlingsstunder i en lavvo ute og det stod tilgjengelig maleutstyr ved siden av en stor treplate på et gjerde, for de som ville male. Vi hadde også fylt vannballonger med maling, som man kunne kaste på et stort lerret. Etterpå kunne de som ville tegne oppå med tusj. Inne hadde vi funnet frem et bord og masse småting som ingen lengre hadde bruk for, slik at vi kunne lage en skulptur av det. Fellesprosjekter, der fokuset er å oppleve noe sammen og kunne gi sin egen stemme (om det er med sang eller penselstrøk) til et felles prosjekt.

Aktiviteter som barna styrte helt selv

På forhånd malte vi opp sykkelbane rundt hele barnehagen. Syklene var disponible hele festivalen, og fungerte som fremkomstmiddel for barnet selv, men også som taxitjeneste fra aktivitet til aktivitet. Det var satt opp en sykkelvask-stasjon, med svamper, såpe og vann, hvor alle kunne bli med på sykkelvask. Når hinderbanen var ferdig satt opp var dette et sted barna boltret seg alene. Vi hadde lagt opp til å lage sandskulptur i sandkassa, og etter at vannballongene var brukt opp kunne man utfolde seg på lerretet. Det som vi har sett på som viktig i forhold til aktiviteter er at det skal være noe for alle aldre, ulike tempo og utfordringer. Det skulle være en god flyt i festivaldagene og at barna kunne gå fritt rundt på hele området, for å få utforske i eget tempo.

Barn maler på et lerret som henger på en vegg ute.

 

Våre tips til gjennomføring

• Fokuser på aktiviteter som barna kan gjennomføre i stor grad på egenhånd. Da kan de ansatte gå rundt og hjelpe til der det trengs istedenfor å være låst på en aktivitet.
• Forberede mat på forhånd, da man ikke vil bruke tid på dette under selve gjennomføringen.
• La barn hjelpe barn, i denne artikkelen eksemplifisert ved ansiktsmaling.
• Involvere foreldre og omgivelser. Dette skaper engasjement, undring og godt samspill mellom hjem og barnehage. Barna får vise frem hva de kan, familien får en felles opplevelse og barne- og foreldregruppa får en felles opplevelse!
• God organisering av voksne. Hvor og hva skal hver enkelt gjøre. Mest mulig sammen med barna, som tilretteleggere og veivisere.
• Være fleksible. Ha en eller flere alternative planer. Hva gjør vi hvis det blir regn? Hva gjør vi om en aktivitet ikke fungerer?
• Sette av nok tid til at ALLE får kosa seg!

Dette er et knippe av våre erfaringer. Gjennom tre år med festival har vi prøvd ut mye, noe med stor suksess og noe mindre vellykket. Det er slik det skal være. Vi håper dette kan være inspirerende for andre barnehager, til å utvikle sitt eget konsept, gjennomføre en aktivitetsdag eller noe helt annet.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.