Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Barn fotograferer med speilreflekskamera.

Vær sett med barns øyne – et fotoprosjekt

Fotoutstilling om vær laget av barna i barnehagen. Barnehagene i Ringebu vant den nasjonale barnehageprisen i 2011 med dette prosjektet.

Tekst og foto: Barnehagene i Ringebu kommune

Barnehagene i Ringebu kommune har de fem siste årene deltatt på sommerutstillingen på Ringebu prestegard sammen med profesjonelle kunstnere fra inn- og utland. I år er temaet «Vær sett med barns øyne» Utstillingen inneholder barnas refleksjoner underveis i prosessene, fotografier, og fotografier på store lerret. Alle bildene er tatt av barn i alderen 3-6 år.

Mål for prosjektet

 • Barna får ny innsikt i fenomenet «vær» gjennom ulike former for utforsking.
 • Barna får erfaringer med bruk av fotografi som teknikk og formidlingsform.
 • Formidle og synliggjøre barnehagenes arbeid med kunst, kultur og kreativitet.

Bakgrunn for prosjektet

Barnehagene i Ringebu kommune har de fem siste årene deltatt på sommerutstillingen på Ringebu prestegard sammen med profesjonelle kunstnere. Stiftelsen Ringebu prestegard eier og drifter den tidligere prestegarden, som nå er galleri og museum. Her finnes Ringebusamlingene, med sine faste utstillinger, der den permanente Weidemannsamlingen må sies å være en av hovedattraksjonene. Ringebusamlingene består av fem bygninger, der hovedhuset fra 1743 er bygget I trønderlåntradisjon. De andre bygningene i tunet fungerer som utstillingslokaler. Det gamle vognskjulet er barnehagenes utstillingsbase.

Tema for årets kunstprosjekt ble bestemt i november av de pedagogiske lederne i barnehagene. Vi snakket om at alle snakker om været, små som store – og hva er egentlig vær? Det kan være så mangt, vi har alle tanker om hva det er som er vær. Etter at temaet var bestemt snakket vi om at i år måtte vi finne på noe ”nytt”, slik at det kunne bli en utstilling som skiller seg ut fra de andre vi har hatt. Dermed ble det bestemt at kunstuttrykket skulle representeres gjennom fotografier som barna selv har tatt.

Barnehagene har de siste åtte årene vært inspirert av Reggio Emilia- filosofien, noe det pedagogiske arbeidet vårt bærer preg av. Vi jobber mye med prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og barns medvirkning.

Gjennomføring

Prosessen pågikk fra november 2010, da vi begynte med å snakke med barna om hva de syns at vær er for noe. Vi fikk mange gode, morsomme og spennende refleksjoner fra barna. Etter det har barna selv vært på fotojakt med kameraer og tatt bilder av det de syns er vær fram til mai 2011. Noen av de bildene som barna tok ble til årets sommerutstilling 2011, i tillegg til barnas egne utsagn underveis i prosjektet.

Barn studerer kongle og fotograferer den. det er vinter.

Utsagnet «Sjå, trean danse» kom fra Brage før jul i 2010. Han så nysnøen på trærne som ble kastet av i voldsomme vindkast. Dette var starten på en interesse om vind, som viste seg å skulle vokse i løpet av vinteren og våren. Alle barna ble etter hvert engasjerte i forhold til vind. Dette resulterte i barnehagen Marihøna sitt bidrag til sommerutstillingen 2011.

Et barn ligger på bakken mens hun fotograferer.

Barna har gjennom hele perioden filosofert, har hatt mange tanker og gjort undersøkelser om vind og hvorfor trærne danser. I begynnelsen var det mye fantasi, men etter hvert opplevde vi at barna var opptatt av virkelig å finne ut om hvordan det blir vind. Brage kom her igjen med et gjennombrudd i undersøkelsesfasen; «Men kå kjem egentlig vinden frå?» Det har vært forskning på høyt nivå, som har forbløffet oss. Barna har brukt de erfaringene de har hatt til logisk å prøve å forstå fenomenet vind. Noen av barna har også involvert foreldrene sine for å finne svar. Til slutt kom konklusjonene fra et av barna. Kristine kunne blid og fornøyd fortelle hvor vinden kom fra; «Sola lager vind og skyer. Sola gjør alt den» Dermed måtte vi finne ei faktabok og se nøyere på hvordan dette egentlig går til. Hvordan vi skal få vise fram vind til de som skal komme og se på sommerutstillingen, ble også et diskusjonstema. Til slutt fant Kristine ut at vi kunne «henge silkebåndene i forskjellige farger opp i et tre, akkurat som et juletre. Ta bilde av ungan som flyg, og da flyg trean, akkurat som døm er levende. Hvis vi tek mange bilder etter hverandre, er det akkurat som ei rekkefølge».

Barn står ved et tre som har fargerike strimler festet på greinene.

Utsagn fra barna underveis i prosessen om «VÆR», som ble en del av utstillinga

 • «Oss ser at skyan blåser. Hvis det itte e skyer så e døm oppi verdensrommet»
 • «Sola skal smelta snogen og da blir det sølevatn, og plutselig blir det hardt att og så blir det itte hardt att»
 • «Når det regne kjem det vatn inn i snogen når det e kaldt»
 • Voksen: «Hvorfor er ikke sola så varm om vinteren?» Martin: «Sola er litt kjei. Ho e berre litt oppe»
 • «Regnbue betyr at noen har skutt opp en rakett»
 • «Hvorfor faller regnet fortere enn snøen?»
 • «Snøkrystaller er lette og fine»
 • «Regnet kommer fortere ned fordi skyene kaster det ned»
 • «Når det e kjempekaldt ute fryser slikt regn og det blir snog»
 • «Det kvite på bakken er frost eller snø»
 • «Når e ser på himmelen da kilder det i magen»
 • «Snøen har smelta og vannet renner ut i havet»
 • «Når det bare er blå himmel er det ikke vær i det hele tatt»
 • «Været i Norge er usynlig, men itte i Australia og Amerika og Afrika»
 • «Det bles så mye åtn pappa i går, men e va ute og e bles nesten bort»
 • «E har sett blått vær»
 • «Værmelding si kå slags vær det bli. Hvis det bli feil, lyg døm»
 • «Skyene blir laget i verdensrommet, jeg har faktisk smakt på en sky en gang»
 • «Hvis alle være treff hverandre, da smelte alt sammen»
 • «Ser ut som skjelettsky»
 • «Sjå, skyan e krøllete! Det ser ut som traktorspor»
 • «Det e lavaskyer»
Utstilling av barnas fotografier.

Våre tips til gjennomføring

Kunstutstillingene viser at vi setter barns medvirkning høyt og at det er de som er hovedaktørene i disse utstillingene. Gjennom tidligere utstillinger har barna fått uttrykke seg på mange ulike måter gjennom tekst og filosofering, maling, tegning, bruke gjenbruksmateriale og fotoapparat. De har fått bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Vi har støttet dem i deres personlige uttrykk og styrket selvfølelsen deres gjennom at de har fått bekreftet at «jeg kan, jeg kan uttrykke meg, jeg kan mene noe om noe, og det jeg mener blir sett, hørt og verdsatt».

Digitale verktøy er implementert i det daglige arbeidet i våre barnehager. Både barna og de voksne dokumenterer det som foregår i barnehagen. Barna blir stimulert til å tenke selv og oppmuntret til å gi uttrykk for sine tanker og meninger på ulike måter og ved hjelp av ulike verktøy. Barna får fotografere det de er opptatt av. I tillegg bruker de kamera og går på jakt etter ting som de har hatt prosjekter om: bokstaver, ulike former og ting som bruker strøm, for å nevne noe. I etterkant reflekterer vi, enten oss voksne imellom eller sammen med barna over det som har skjedd. På den måten blir alt som skjedde så mye tydeligere, vi blir mer bevisste på egen praksis og på den måten ivaretar vi også bedre barns medvirkning.

Juryen er imponert over måten barnehagane bruker foto som kunstnarisk uttrykksform for borna i barnehagen. Prosjektet viser at foto kan vere meir enn pedagogisk dokumentasjon, det kan også formidle borna sine estetiske uttrykk, undring og vitelyst.

Ved å ta utgangspunkt i fenomenet vêr, viser barnehagane korleis vi på ein tverrfagleg måte kan arbeide både abstrakt og konkret innanfor eit tema. Her blir det skapt, reflektert og utforska i barnehagar som over mange år har arbeidt grundig og variert med fagområda kunst, kultur og kreativitet. At bileta borna tek til slutt blir utstilte på ei kunstutstilling saman med lokale kunstnarar, viser at barnehagane anerkjenner og synliggjer bornas uttrykk i ein offentleg samanheng. På denne måten kan barnehagen utvide nedslagsfeltet sitt og sin formidlingsarena gjennom samarbeid med andre institusjonar i nærmiljøet.

Juryen rosar også måten barnehagane får fram korleis borna deltek og tenkjer gjennom deira eigne utsegner i prosjektskildringa. Her er det mange tankevekkjande og beskrivande sitat frå borna som i seg sjølv gjev idear til nye tilnærmingar og tverrfaglege prosjekt.

Juryen for Barnehageprisen 2011 bestod av

Cathrine Jenssen er rådgiver med ansvarsområde barnehage og grunnskole til og med småtrinnet hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Som ansvarlig for Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur er hennes interesse å styrke og synliggjøre kunstfagene på barnehagefeltet. Jenssen er utdannet Sosialantropolog med samisk kultur, pedagogikk og kulturkunnskap i sin fagkrets og hun har arbeidet med undervisning i inn- og utland.

Ann-Hege Lorvik Waterhouse er høgskolelektor i forming, kunst og håndverk ved institutt for førskolelærerutdanning på høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har faglærerutdanning og hovedfag i forming. I tillegg har hun studert historie, kunsthistorie og kunstformidling. Hun har som mangeårig førskolelærerutdanner arbeidet for å styrke barn rett til opplevelse og erfaring med kunst, og for at barnehager i samarbeid med kunst og kultursektoren skal legge til rette for barns kunstnerisk virksomhet med fokus på opplevelse, erfaring, medvirkning, kvalitet, mangfold og eget uttrykk. Hun er opptatt av å styrke barnehagens kunstfaglige virksomhet og for å gi kunstfagene større faglig forankring i barnehagen, førskolelærerutdanningen og i samfunnet.

Erik Duncan er utdannet M.Sc. i henholdvis Utdanningsledelse og Offentlig administrasjon. Førskolelærer med spesialisering i kunst & håndverk, samt grunnfag i Kunsthistorie. Aktiv skribent og Italia-entusiast, som har skrevet masteroppgave om Cittaslow og er pådriver for human stedsutvikling gjennom Allgrønn Omgivelser. Barnehagefaglig rådgiver ved Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole. Initiativtaker til og koordinator for det kunstfaglige kompetansebarnehage-nettverket tilknyttet Den Kulturelle Bæremeisen.

Mette Røbergeng er styrer i Kirkebakken kulturbarnehage som ligger i Rana kommune.Hun er utdannet førskolelærer med videreutdanning i forming og naturfag. Har gjennom flere år hatt ulike kurs og prosjekter for voksne og barn der hun bruker kombinasjonen musikk og drama. Med utgangspunkt i sine egne praktiske erfaringer trekker hun inn den enkeltes ressurser underveis, og har mottatt Rana kommunes kulturpris for sitt engasjement i det frivillige kulturliv. Hun er opptatt av at den lokale kulturen skal være bærebjelken i barnehagens pedagogiske plattform, og at personalet sammen med barna skal bygge opp sin kompetanse på dette området.

Barnehagene i Ringebu har mottatt barnehageprisen for sine sommerutstillinger to ganger, i 2011 og i 2015. Ta en titt på hjemmesiden deres her, med informasjon om sommerutstillingene

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.