Gå til hovedinnhold
Musikkinstrumenter som løftes opp i luften.

Spill i 4 minutter og 33 sekunder

4’33 av John Cage, har blitt fremført av mange forskjellige musikere og innenfor mange forskjellige sjangere. Bruk først undervisningsopplegget «Lytt i 4 minutter og 33 sekunder» for å bli kjent med stykket. Deretter kan klassen arrangere sin egen versjon av det.

Gjennomføring

Repeter kort hva dere hørte da dere lyttet til 4.33. Deretter skal klassen velge hvordan de vil arrangere og presentere stykket.

Arrangering

Velg om klassen skal fremføre i fellesskap, deles i to eller i grupper.

Bestem hvilke instrumenter som skal brukes. Her er også stemme et alternativ.

Verket er i tre satser (deler). Første del varer i 33 sekunder, andre del 2 minutter og 40 sekunder, mens siste del varer i 1 minutt og 20 sekunder. Elevene må velge en dirigent eller leder, slik at det er noen som kan passe tiden og vise når man skal spille og når det er pause.

Presentasjon

Her må det gjøres noen valg angående det visuelle uttrykket. Skal det se ut som man spiller, eller skal instrumentene holdes nede? Skal det være noter som man må bla i, eller spilles det uten? Dersom det skal spilles med noter, får elevene tre ark hver for å skrive ned stykket. Dette kan noteres ned på forskjellige måter. Her presenteres en enkel versjon, men dersom man vil sette seg mer inn i det og snakke mer om notasjon kan man google 4’33 og partitur. Da vil det komme opp flere forskjellige forslag til hvordan det kan skrives ned.

På første side skriver de inn tittelen 4’33 som overskrift og med komponistens navn til høyre nedenfor tittelen. På venstre side skriver de ned hvilket instrument de skal spille. Under dette noteres tallet 1. hvor de skriver Tacet (som betyr at man skal være stille) 33 sekunder nedenfor. På neste side skriver de 2. og Tacet 2 minutter og 40 sekunder. På siste side skriver de 3. og Tacet 1 minutt og 20 sekunder.

Hvordan skal gruppen plassere seg? Her er det viktig at alle ser den som leder samspillet.

Fremføring

Dette er noe som kan være artig for elevene å fremføre for andre. Kanskje kan det presenteres for foreldrene på et eller annet arrangement?

Refleksjon

Spørsmål til elevene etter fremføring

Etter en fremføring er det lurt å lande litt og snakke om det man har opplevd. Her er noen forslag til spørsmål som kan brukes for å få i gang en dialog:

  • Hvordan fungerte det?
  • Skjedde det noe i rommet mens dere spilte?
  • Hvilke lyder hørte dere?
  • Ble dere oppmerksom på noe mens dere framførte stykket?
  • Hva tenkte dere på mens dere spilte?

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.