Gå til hovedinnhold
Headset som ligger på et bord.

Lytt i 4 minutter og 33 sekunder

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i stykket 4’33 av John Cage, presentert gjennom to forskjellige sjangere. Her skal elevene øve seg på å lytte, for så å diskutere hva musikk er.

Gjennomføring

Lytt til denne orkesterversjonen

 

Be elevene lytte oppmerksomt til orkesterversjonen av 4’33. Etter å ha hørt det en gang, snakk om hva de hørte. Skjedde det noe i klippet som de fikk med seg? Skjedde det noe i klasserommet?

Diskuter

Diskuter om dette er musikk og hvorfor/hvorfor ikke. Dersom diskusjonen går sakte kan du som lærer komme med noen innspill som kan drive diskusjonen videre:

En av definisjonene av musikk går ut på at det er lyd og stillhet satt i system.

Er det et system her?

Er det kun stillhet når man lytter til det, eller er det andre lyder som tar over for instrumentene?

Musikk handler også om variasjon i tonehøyde og rytme

Dersom man hører andre lyder enn musikkinstrumenter, har disse lydene samme tonehøyde?

Kan man finne forskjellige rytmemønster i de lydene man hører?

Musikk handler ikke bare om det man hører

Mye av grunnen til at musikk er så viktig for mennesker er at den spiller på følelsene våre. Snakk om hvilke følelser som dukket opp hos elevene da de lyttet. Hva opplevde de og hva mener de om stykket?

John Cage om 4’33

Når diskusjonen nærmer seg slutten, er det fint å sitere komponisten selv. Dette sa John Cage om publikum etter den første fremføringen (premieren):

De gikk glipp av selve poenget. Det finnes ikke noe slikt som stillhet. Det de trodde var taushet, fordi de ikke visste hvordan de skulle lytte, var fylt av tilfeldige lyder. En kunne høre vinden pipe utenfor i første del. Under den andre del begynte regndråpene å dryppe på taket, og i løpet av tredje del laget publikum selv alle slags lyder mens de snakket sammen eller forlot lokalet.

John Cage om premieren på 4’33, 29.08.1952

 

Lytt til denne bandversjonen

4.33 kan spilles på alle slags instrumenter. Sjekk ut versjonen med dette bandet, og be elevene lytte godt og skrive ned hvilke lyder de hører på opptaket.

 

Diskuter hva som er forskjellen på de to versjonene. Hørte de noe nytt? Satt de igjen med de samme følelsene eller hadde noe forandret seg?

Dersom elevene er veldig engasjerte etter dette, hva med å spille 4’33? Bruk neste musikktime til dette.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.