Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Brodergarn i ulike farger. Oppspent motiv, selfie, i broderramme.
Brodergarn i ulike farger. Oppspent motiv, selfie, i broderramme.
Motiv oppspent i broderramme.
Brodergarn. Detalj av brodert selfie med fokus på et øye. Hender som trer tråd i nål.
Hånd som broderer på selfiebroderi.

#selfie – Brodert selfie

Enten man mener selfies handler om refleksjon, identitet og anerkjennelse på sosiale media eller man betrakter fenomenet som en forlengelse av egen selvopptatthet (Matre og Bring Estesen, 20.11.13) så er ett sikkert: Ungdom kan være intenst opptatt av disse uformelle selvportrettene!

Tekst og foto: Hilde Hermansen, seniorrådgiver, KKS

I dette undervisningsopplegget, som tar utgangspunkt i elevenes egne selfier, kombineres det digitale med det taktile og det kortvarige øyeblikksbildet med håndens langsomme arbeid. Gjennom en digital prosess bearbeides egne foto før de skrives ut på tekstil. Etter utskrift videreutvikles selfiene ved hjelp av nål, tråd og sting for å tegne fram ulike linjer, valører eller teksturer.

Med små tilpasninger kan opplegget fungere fint også for fag på Vg2 design og tekstil eller KDA.

Introduksjon til tema selfie

Lærer definerer begrepet selfie og presenterer  gjennom PowerPoint ulike eksempler på selfies. Her kan man velge en kunst- og kulturhistorisk vinkel ved å relatere selfiesjangeren til selportrett- og portrettsjangeren innen maleri og foto. Eller man kan velge en annen vinkling ved å vise fram egne selfies og noen ulike selfies brukt i omdiskuterte sammenhenger. Dette for å få en dialog med elevene rundt selve fenomenet. Se kildehenvisning for lenker til bildeeksempler.

Aktuelle spørsmål til refleksjon og diskusjon kan være:

 • Hva er en selfie og hva kjennetegner den?
 • Hvorfor tar vi selfies? Er det fordi….
  – vi blir mer og mer selvopptatte?
  – vi ønsker at andre skal gi tilbakemelding på hvordan vi ser ut?
  – selfies gir oss muligheten til å presentere oss slik vi ønsker å fremstå ved å redigere, slette og retusjere?
  – vi ønsker å dele noe vi synes er hyggelig?
  – vi ønsker å lære oss selv bedre å kjenne?
  – vi reflekterer mer over oss selv gjennom selfiene vi tar?
  – det å ta bilder av seg selv  handler om å tørre å se seg selv og bli glad i seg selv
 • Kan selfies ha annen betydning enn den rent selvsentrerte og overfladiske?

Dialogen kan organiseres i mindre grupper. Da er det lettere å komme fram med egne meninger.

Introduksjon til broderi som skapende håndverk

Lærer presenterer ulike måter å bruke nål, tråd og sting på. Dette kan gjøres ved å vise fram ulike arbeider man har tilgjengelig eller f.eks. gjennom annet visuelt materiale. Vi gjorde begge deler (konkrete broderier og PowerPoint), og elevene fikk dermed et innblikk i hvordan det arbeides med nål, tråd og broderi i portrett og selvportrett i dag. Pinterest med søkeordene embrodery, stiches, portrait, face gir et hav av bildeeksempler. Kopier gjerne PowerPointen som presenteres slik at elevene får hvert sitt eksemplar og kan kikke grundigere i ettertid.

Digital bearbeiding

Etter introduksjonen er vi klare for praktisk arbeid. Elevene tar en selfie eller velger en de har fra før. Kanskje opplever man at elevene syntes det er litt «kleint» å skulle ta en selfie på oppfordring fra læreren. I så fall bruker de et bilde de har tatt tidligere.
Fotoet åpnes i et bildebehandlingsprogram som eleven kjenner fra før. Vi brukte Photoshop Elements. Velg utsnitt og tilpass størrelse (må passe til størrelsen på broderrammen). Elevene stiliserer og bearbeider fotoet med ulike filter, effekter og farger. Det er viktig å oppfordre dem til å eksperimentere med helt ulike løsninger da dette får konsekvenser for hvordan de velger å bruke nål og tråd. Forslagene diskuteres med lærer, og de ulike uttrykkene relateres til ulike typer sting. Her kan den kopierte PowerPointen være til stor hjelp. Hver elev skriver ut tre ulike forslag.

Utskrift på tekstil

Den valgte skissen skrives ut på preparert bomullslerret beregnet på blekkskriver. Det anbefales å kjøpe ferdig preparert stoff, PhotoFabric i A4-format, klart til å puttes i skriveren. Dette fås i hobby- og tekstilforretninger eller kan bestilles via nett. Følg bruksanvisningen så går utskriften helt greit. Det er lurt å skrive ut to eksemplarer så har elevene ett å eksperimentere litt på. Stryk utskriftene med strykejern for at blekket skal feste seg permanent og stoffet skal være vaskbart. Trekk av vokspapiret som tekstilen er festet på. Nå kan man gå i gang med nål og tråd!

Nål, tråd og brodering

Bruk av broderrammer gjør arbeidet mye enklere for elevene. Spenn opp tekstilen i en slik ramme og eksperimenter med ulike måter å bevege nål og tråd på. Erfaringsmessig har ikke elevene i utgangs-punktet spesielt positive assosiasjoner til ordet brodering.  Foreslå derfor heller at de skal tenke seg om og finne løsninger på hvordan de kan lage punkter, tegne linjer og skraverer flater for å få fram valører med nål og tråd. Læreren gir individuell veiledning og demonstrerer hvordan praktiske utfordringer kan løses etter behov. Etter hvert sprer roen seg i klasserommet. Man kommer inn i en fase av konsentrasjon, fordypning og kontemplasjon!

Foto: Hilde Hermansen

Tilpasset opplæring

Til punktet om digital bearbeiding: Digitale ferdigheter og interesse vil variere. Her kan elevene ved hjelp av lærer få til et godt utgangspunkt, selv med begrensede digitale ferdigheter. Elever med høy kompetanse kan i større grad eksperimentere målrettet med sine digitale skisser og videreutvikle disse med særlig tanke på bruken av ulike sting.

Når det gjelder nål, tråd og brodering: Finmotorikk og erfaring med nål og tråd vil variere. Oppgaven gir rom for enkle og visuelt gode løsninger som ikke er så tidkrevende, samtidig som elever med stor interesse og gode håndverksferdigheter kan utvikle sine selfier til særegne uttrykk av høy faglig kvalitet.

Litteraturliste

Utdanningsdirektoratet.no. (). Generell del av læreplanen. Hentet 24.08.2016: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk.  Hentet 21. 08.2016: http://www.udir.no/kl06/DHV1-01

Matre J. og Bring Estesen M. (20.11.2013). «Selfie» er årets nyord!. Hentet 24.08.2016: http://www.vg.no/forbruker/teknologi/sosiale-medier/selfie-er-aarets-nyord/a/10137009/

StiliseringKomposisjonBalanseLinjeKontrasterValører
UtsnittHelhetPunktFlateSkravurTekstur

Vurderingskriterier

 • Valg av utsnitt (komposisjon)
 • Digital bearbeiding (stilisering og eksperimentering)
 • Utnyttelse av tråd og sting for å få fram ulike linjer, valører og teksturer
 • Helhet og balanse mellom det digitale og broderte
Lav måloppnåelseMiddels måloppnåelseHøy måloppnåelse
Valg av utsnitt (komposisjon)Eleven tilpasser sitt digitale utgangspunkt slik at det passer inn i broderrammen.Eleven velger utsnitt og beskjærer sitt digitale utgangspunkt slik at det er tilpasset broderrammen.Eleven overveier ulike utsnitt og begrunner valg av ett som beskjæres i ønsket størrelse, tilpasset broderrammen.
Digital bearbeidingEleven bearbeider selfien på noen ulike måter ved hjelp av filtre og/eller fargekorrigeringer.Eleven forenkler selfien ved bruk av hensiktsmessige filtre og prøver ut ulike fargekombinasjoner.
Gjennom utprøvinger kommer eleven fram til ulike resultat.
Eleven utnytter sin digitale kompetanse til å forenkle selfien med ulike filtre og effekter.  Eleven eksperimenterer med fargevirkninger og kontraster og vurderer de ulike uttrykkene i forhold til videre arbeid i tekstil.
Utnyttelse av tråd og sting for å få fram ulike linjer, valører og teksturerEleven tilegner seg helt grunnleggende ferdigheter og bruker nål og tråd på enkle måter for å få fram linjer og/eller valørerEleven bruker nål, tråd og sting på forskjellige måter for å få fram linjer, valører og teksturer.
Ferdig arbeid holder god håndverksmessig standard.
Eleven eksperimenterer med nål, tråd og sting for å få fram linjer, valører og teksturer og oppdager gjennom utprøvinger nye måter å anvende tråd og sting på. Ved å kombinere disse fremstår resultatet som gjennomarbeidet og med høy håndverks-messig standard.
Helhet og balanse mellom det digitale og broderteFerdig arbeid bærer preg av å være en digital utskrift med noe påført broderi.I ferdig arbeid er det en balanse mellom det digitale det broderte uttrykket.I ferdig arbeid utfyller det digitale og det broderte uttrykket hverandre og utgjør en spennende helhet.

Bjerke, M., P. (24.02.2015). Opprørsk broderi. NRK. https://www.nrk.no/kultur/nalens-oye-1.12226219

Borud, H. (20.02.2015). Når jeg broderte fant jeg ro. Aftenposten. http://www.aftenposten.no/kultur/–Nar-jeg-broderte-fant-jeg-ro-63878b.html

Dewey, C. (10.12.2013). President Obama snaps a selfie at Mandela’s memorial service. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/12/10/president-obama-snaps-a-selfie-at-mandelas-memorial-service/

Dewey, C. (22.07.2014). The other side of the infamous «Auschwitz selfie. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2014/07/22/the-other-side-of-the-infamous-auschwitz-selfie/

Elton, L. (24.02.2015). Uten en tråd?. Dagsavisen. https://www.dagsavisen.no/kultur/2015/02/24/uten-en-trad/

Wagner, M. (30.07.2014). Turkish women share smiling selfies after politician tells them not to laugh out loud. New York Daily News. http://www.nydailynews.com/news/world/turkish-politician-women-not-laugh-public-article-1.1885506

Prøitz L. og Eliassen K. (2016). Selvbilde. Fra selportrett til #selfie. https://www.universitetsforlaget.no/selvbilde

Saltz J. (26.01.2014). Art at Arm’s Length: A History of the Selfie. http://www.vulture.com/2014/01/history-of-the-selfie.html

Youtube.com. (24.06.2016). Maurizio Anzeri  –  Embroidery on photograph  –  Photography.  https://www.youtube.com/watch?v=yu2x_ZGCGe4

Youtube.com. (23.10.2013). Think You Know Needlework?. https://www.youtube.com/watch?v=oXcPriZOxs4

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.