Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Elev med papirparykk og porselenssmykke.

Papirparykk og porselenssmykke

Man trenger ikke å bruke penger på dyre materialer for å lage flotte produkter. Billig og gjenvinnbart materiale som f.eks. papir kan bearbeides til imponerende produkter, samtidig som læringsprosessen inkluderer viktige områder i fagene våre.

Hovedtema i undervisningsopplegget er papirparykker med tilhørende smykke i leire, begge produktene holdt i hvitt. Målet er blant annet å jobbe med de nevnte begrepene i ulike materialer og teknikker (papir og leire), samtidig som elevene skal skape en sammenheng mellom disse.

Ved å jobbe med begreper som form, tekstur, kontraster og helhet i papir og leire viser dette opplegget at elevene, uansett forutsetninger, vil kunne kjenne mestringsfølelse i slutten av prosjektet.

Undervisningsopplegget er tenkt gjennomført i vårsemesteret med elever på VG1 design og håndverk og beskrives her i kronologisk rekkefølge med papirparykk først, etterfulgt av smykke i porselen og til slutt Photoshoot.

Parykk i hvitt papir

Oppgaven introduseres, og det innledes med å snakke om papir som materiale. Fokuser gjerne på at papir er et billig og resirkulerbart materiale, samtidig som det er formbart og skapes til de flotteste produkter.  Videre bør man ha fokus på form og tekstur. Refleksjonsspørsmål til elevene kan være:

 • Hva er form?
 • Hva kjennetegner god form?
 • Hva er tekstur?
 • Hva kan kontraster i form og tekstur innebære?
 • Hva menes med begrepet helhet?
 • Hvordan skape helhet i et tredimensjonalt produkt?

Det er veldig kjekt for elevene å få se eksempler på papirparykker. Slike finner man mange av på nett.

Utprøvinger i papir gjort av elever ved Polarsirkelen vgs. Foto: Trine Lise Bang

Så bør man ha en gjennomgang av hvordan man i praksis lager parykkene slik at elevene får en forståelse for dette. Ved å «skisse» direkte i og med papiret får elevene prøvd ut og eksperimentert med papirets muligheter. Det er viktig å motivere elevene til å gjøre mange utprøvinger for å bli kjent med materialet. Prøv f.eks. å makulere papiret for å få strimler som kan flettes, brettes, snurres og strykes, lek med å brette ulike former som blomster og fugler (origami), klippe i papiret, krølle og drapere papiret, rive, bøye og rulle det rundt en blyant slik at det krøller seg og sette sammen ulike former for å skape spennende teksturer og overflater.

Når elevene har gjort tilstrekkelig med utprøvinger lages en plan over hvordan parykken skal se ut. På bakgrunn av erfaringene fra den eksperimenterende fasen blir det nå enklere for elevene å tenke seg parykkens form, samt å lage ideskisser på både helhet og detaljer.

Papir: Kontakt et lokalt trykkeri for å høre om de kan sponse prosjektet! Avispapir, kopipapir eller andre papirkvaliteter som egner seg kan selvsagt brukes. Papirkvaliteten vil påvirke uttrykket i ferdig produkt.

Idefasen videreføres til tredimensjonal form ved at hver elev lager en base av papp eller kartong. For å tilpasse parykken slik at elevene kan bære den, måler elevene omkretsen av sitt eget hode. Her kan man samarbeide med mattelæreren, da bruk av ulike måleredskaper er en del av matematikkfaget. Strimlene til basen kan klippes eller skjæres med papirkutter. Et tips er å dra strimlene langs kanten på et bord slik at de bøyer seg penere. Hvis ikke er det fort at pappen «knekker» og blir kantete.

Base i papp og halvveis strimlet papir. Foto: Trine Lise bang Ferdig papirparykk. Foto: Pål Bikset

Så festes papiret på basen ved hjelp av limpistol. Dersom man bruker papirstrimler fra makulator kan det være en ide at man ikke makulerer hele papiret, men sparer en bit slik at man har litt å feste det med. Overgangen fra parykk til ansikt er også av betydning. En god avslutning betyr mye for finishen.

Som en del av egenvurderingen tar elevene bilder underveis i prosessen og inkludere disse i en skriftlig vurdering som leveres sammen med oppgaven. Noe hver enkelt bør reflektere over er:

 • Hvordan har jobbet du jobbet med form og formkontraster?
 • Hvordan har du fått frem ønsket tekstur i din parykk?
 • Har du fått fram en helhetlig og god form?  Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Hvilke kontraster er brukt i parykken?

Porselenssmykke

Når parykkene er ferdige står smykker i porselen for tur. Man kan gi en egen oppgavetekst på smykke- oppgaven eller inkludere denne delen i en felles oppgavetekst som omhandler både parykk og smykke. I oppgaven betegnes smykket som et «Artsy» smykke i porselen. Dette gjøres for at elevene skal våge å tenke stort, annerledes og uttrykksfullt, istedenfor å lage noe «pent» som kan brukes til hverdags. Også smykkene skal være hvite slik at form og tekstur kommer i fokus. Bildeeksempler i starten av oppgaven setter elevenes tanker i sving.

Porselensperler. Foto: Trine Lise Bang. Ferdig porselenssmykke. Foto: Pål Bikset

I oppgaveteksten utfordres elevene på å studere sin egen parykk for å la seg inspirere til å lage et «Artsy» smykke som skal passe til parykken. Spørsmål til refleksjon kan være:

 • Hva kan hentes av form og tekstur i min parykk og videreutvikles i et smykke?
 • Hvordan kan smykke og parykk fremheve hverandre?

De fleste former og teksturer kan gjenskapes i leire. Det er derfor et svært egnet materiale til formålet.

Leire

I dette undervisningsopplegget er det brukt en porselensleire, Paperclay porcelenslær. Man kan også bruke en billigere leire, f.eks. Tysk Hvidler uten chamotte. Begge disse føres av Alt for Keramikk. Mangler skolen keramikkovn kan man eventuelt bruke Das Pronto eller andre typer som ikke skal brennes på høy temperatur.
Oppfordre elevene til å lage store, overdimensjonerte smykkedeler og perler. Det må gjerne produseres flere deler enn elevene faktisk trenger, slik at når alt er ferdig brent har de flere å velge mellom til montering av smykket. Husk store nok hull i smykkedelene da leire krymper ca. 10 % under tørk og brenning. For å få inn noen kontraster i materialet oppfordres elevene til å tenke alternativt når det gjelder kjede eller snor til smykket. Tau, kjetting, plastsnorer, streng mm. kan brukes. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Ferdig parykk med tilhørende smykke. Eleven har bl.a. latt seg inspirere av en brettet blomst og snurrede papirstrimler. Foto: Pål Bikset og Trine Lise Ban

Også i prosessen med produksjon av smykke tar elevene bilder og inkludere disse i en skriftlig egenvurdering, som leveres sammen med oppgaven. I egenvurderingen reflekterer elevene bl.a. over:

 • Hvordan er det jobbet med form i smykket?
 • Hvilke teksturer er brukt og hvordan er de laget?
 • Mener du smykket ditt har en helhetlig og god form? Begrunn hvorfor/hvorfor ikke
 • Hvilke kontraster er brukt i smykket?
 • Hvilke kontraster oppstår mellom parykk og smykke? Hva skiller dem og hva binder dem sammen?

Photoshoot

Prosjektet kan avsluttes med en flott utstilling eller man kan arrangere en Photoshoot, eventuelt i samarbeid med elever og lærere på KDA eller medier og kommunikasjon. Med dramatisk sminke, utvalgte bakgrunner og veloverveid belysning kan resultatet bli profesjonelle bilder som løfter resultatene og viser både parykker og smykker på en stilig og moderne måte. Dette er både gøy og lærerikt for alle involverte parter og gjør opplegget enda mer tverrfaglig. Avslutningsvis skrives noen av fotoene ut og henges opp på skolen.

Bilder fra Photoshooten. Elevene har gjenskapt former fra parykken i smykket av porselen Foto: Pål Bikset og Tina Varpen

Tilpasset opplæring

Det fine med oppgaven er at selve teknikken i papir er ikke veldig vanskelig. De fleste kan, eventuelt med litt hjelp, klare å lage basen i papp og feste papir til denne med limpistol. Parykken kan gjøres avansert eller veldig enkel.  Resultatet kan bli flott uansett. Man kan eventuelt se bort fra kompetansemålet som omhandler målrettet eksperimentering og lage parykken bare med strimlet papir e.l. Smykket kan forenkles til å bruke bare helt enkle perler eller man kan droppe smykkedelen av oppgaven slik at man får bedre tid til arbeidet med parykken.

Litteraturhenvisning

Løvstad Å., Strømme L. (2006) Design og Håndverk Grunnbok. Oslo: Gyldendal undervisning

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk. Hentet 24.mai 2017: https://www.udir.no/kl06/DHV1-01/Hele/Kompetansemaal/produksjon

FormOverflateTekstur
KontrastHelhetSammenheng

Vurderingskriterier

 • Bruke formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk
 • Benytte ulike teksturer for å skape variasjon og spenning
 • Helhet og balanse i kontraster og mellom de ulike materialene
 • Eksperimentere målrettet med materialet
KompetansemålLav måloppnåelseMiddels måloppnåelseHøy måloppnåelse
Komposisjon – bruk av formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykkEleven har etterlignet et bilde og laget en helt enkel parykk og smykkeEleven har formgitt en egenkomponert parykk med tilhørende smykke.
Eleven har våget å tenke nytt.Håndverksmessig utførelse er god.
Eleven har vist stor evne til nytenking og komponert en parykk med tilhørende smykke.
Eleven viser meget stor forståelse for bruk av former og kontraster.
Håndverksmessig utførelse er svært god.
Benytte ulike teksturer for å skape variasjon og spenningEleven viser grunnleggende forståelse for tekstur ved å vise noen få varianter.Eleven viser god forståelse for tekstur, med noen variasjoner.Eleven har benyttet mange ulike og spennende teksturer. Eleven viser nyskaping og kreativitet i utførelsen
Eksperimentere målrettet med materialetEleven har utfordret seg litt i papirmaterialet og leirens muligheter.Eleven har utnyttet noe av materialenes muligheter (brette, folde, krølle, klippe, rive osv.)Eleven har utnyttet og utfordret material-enes muligheter på en ny og spennende måte (brette, folde, krølle, klippe, rive osv.)
Helhet og sammenheng mellom parykk og smykkeDet vises en vag sammenheng mellom parykk og smykkeParykk og smykke har en god sammenheng, med elementer som går igjen i begge.Parykk og smykke fungerer svært godt sammen, skaper en god helhet, og komplementerer hverandre.
Egenvurdering med foto som viser prosessEleven har beskrevet hva han/hun har jobbet med og vist dette gjennom noen få bilderEleven har forklart prosessen og begrunnet valg som er tatt. Forklarende bilder supplerer teksten.Elven har beskrevet, begrunnet og vurdert prosessen og resultatet. Flere forklarende bilder av helhet og detaljer viser prosess og ferdig produkt.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.