Gå til hovedinnhold

Dusje med dress- om kunstfaglig kompetanse i barnehagen

Dokumentasjon og inspirasjon fra Kunstfaglig førskolelærerlinje ved HiB. Filmen er ment som en inspirasjon for lærere i barnehagelærerutdanningen, barnehagelærere, studenter og for andre som jobber med barn.

 

Kort om prosjektet

Filmen «Dusje med dress» er laget av Kari Gina Hodneland, høgskolelektor ved musikkseksjonen, avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet. Nasjonal senter for kunst og kultur i opplæringen håper at filmen kan være til inspirasjon for både barnehagelærerutdannere og ansatte i barnehage.

Filmen er en dokumentasjon og inspirasjon fra Kunstfaglig førskolelærerlinje ved Høgskolen i Bergen (HiB). Fra 2004 til 2013 hadde HiB en førskolelærerlinje med vekt på kunstfag. «Fordi vi ønsket å styrke den kunstfaglige kompetansen i barnehagene, gikk vi her vekk fra å gi førskolelærerne en utdannelse med faglig bredde, til fordel for en fordypning i musikk, drama og forming» sier Hodneland.
Filmen inneholder dokumentasjon av arbeid som ble gjort i den kunstfaglige
førskolelærerutdanningen, eksempler på hvordan arbeidet er blitt videreført ute i barnehager, og intervjuer med bl.a. lærere og tidligere studenter.

Kunstfagene er viktig for barns utvikling, personlighetsdanning og læring
I filmen blir det lagt vekt på at kunstfagene er viktig for barns utvikling, personlighetsdanning og læring, og at det derfor er viktig å utdanne barnehagelærere med god kunstfaglig kompetanse. I arbeidet med kunstfaglinjen ble det utviklet arbeidsmåter hvor store deler av kunstfagundervisningen
var tverrfaglig. I filmen deles noen av erfaringene som ble gjort.

Filmen er ment som en inspirasjon for lærere i barnehagelærerutdanningen, barnehagelærere, studenter og for andre som jobber med barn. Den er dessuten ment som et utgangspunkt for videre forskning på kunstfaglig arbeid med barn. Den vil bli brukt både i studentundervisning og formidling i barnehager og andre fora.

Kunst, kultur og kreativitet
I 2013 ble det innført en ny modell for barnehagelærerutdanningen. Oppdelingen i bredde og linje ble tatt vekk. Istedenfor fikk høgskolen en utdanningsmodell med fire profiler, hvor profilen «Kunst Kultur og Kreativitet» er den som i størst grad ivaretar kunstfagene. Vektleggingen av kunstfagene er noe mindre enn på Kunstfaglinjen, men takket være arbeidet med linjen, har lærerne opparbeidet seg en solid erfaring med samarbeid på tvers av fagene. Denne erfaringen er tatt med
inn i den nye barnehagelærerutdanningen.

 

Tilleggsressurser

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.