Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Fant 26 resultat

Å ikke være en sau

I denne artikkelen skriver Stine Fossesholm om hvordan ungdom ser seg selv i dramakonteksten. Hun tar utgangspunkt i sin masteroppgave i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet Å ikke være en sau. En spørreundersøkelse om hvordan ungdom opplever egen trivsel, læring, inkludering og atferd i dramakonteksten.

Vurdering for læring – Oppgaveeksempel

I filmen presenterer og drøfter faglærerne Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, et konkret oppgaveeksempel fra Vg1 design og håndverk. Egenvurderingsskjema, vurderingsstopp, nivådelte kjennetegn for måloppnåelse og kompisvurdering belyses og diskuteres.  

Vurdering for læring – Underveisvurdering

Hvordan tilpasse dialogen slik at hver enkelt elev får vokse faglig? Hvordan snu fokuset fra karakterorientering til vektlegging av hva elevene faktisk lærer? Underveisvurdering eller formativ vurdering har mange muligheter når man arbeider i prosess og for eksempel med mappevurdering. I filmen reflekterer faglærerne Kristine Norlander, ved Ås videregående skole,...

Vurdering for læring – Egenvurdering

Jamfør Forskrift til opplæringslova, § 3-12, skal elevene aktivt delta i å vurdere egen kompetanse og egen faglig utvikling. I filmen diskuterer Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, betydningen av begrepsforståelse og deler ulike metoder for egenvurdering. Loggbøker, læringspartnere, kompisvurdering, «two stars and a wish» og egenvurderingsskjema...

Sirkus og akrobatikk på timeplanen

Dette undervisningsopplegget er tilrettelagt skole med utgangspunkt i et prosjektarbeid med sirkus som tema i barnehagen. Opplegget egner seg for undervisning i kunst og håndverk, norsk/drama, kroppsøving og musikk på småtrinnet i grunnskolen.

Dekor på form

I dette opplegget er undervisningen særskilt tilrettelagt for en elev med IOP. Undervisningsopplegget er likevel aktuelt som inspirasjon for større eller mindre elevgrupper og kan med enkle grep tilpasses elever med helt andre behov.

Samtidslitteratur i barnehagen

La deg inspirere til flere lesestunder og nyere bøker i barnehagene! Dette er et veiledningshefte for deg som ønsker mer kunnskap om dagens barnelitteratur og inspirasjon til å formidle denne litteraturen.

Tid til å lære – tid til å forstå

I sin masteravhandling Tid til å lære, tid til å forstå – om organisering av tid som faktor for progresjon og dybdelæring i kunst og håndverk, ser Rita Bondestad nærmere på hvordan organisering av tid kan påvirke dybdelæring og progresjon i kunst og håndverksfaget. Gjennom teoretiske drøftinger og praktisk-estetisk arbeid...

Eksamen i kunst og håndverk?

Hvilke muligheter og utfordringer kan en eksamen i kunst og håndverk gi, og hvilke holdninger eksisterer hos lærere som underviser i faget? Denne artikkelen bygger på Mina Zvanuts masteravhandling der hun gjennom teoretiske undersøkelser og praktisk-estetisk arbeid med silketrykk, belyser og drøfter ulike aspekter ved eksamen i kunst og håndverk....

Kva for tradisjonar står kunstomgrepet på KDA i?

Kva for faghistoriske idear og strømninger kan ha påverka det kunstfaglige innhaldet i læreplanen for KDA? Gjertrud G. Stikbakke trekker i denne artikkelen linjer mellom læreplanar i fagfeltet frå 1976 – 2016. Med utgangspunkt i kunst og visuelle verkemiddel peikar Stikbakke på at fleire av emna og perspektiva som pregar...

«Kjempefint!» – om bruk av vurderingsstopp for å fremja læring

I denne fagartikkelen redegjør Liv Jorunn Helgestad, faglærer ved Kongsberg videregående skole, for termen vurderingsstopp og presenterer dette som en metode innen formativ vurdering. Helgestad  er opptatt av den læringsfremmende dialogen mellom elever og mellom elev og lærer. Det vises til praktiske eksempler der vurderingsstopp er implementert som en del av elevens læring.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.