Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 28 ressurser

Vurdering for læring – Oppgaveeksempel

I filmen presenterer og drøfter faglærerne Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, et konkret oppgaveeksempel fra Vg1 design og håndverk. Egenvurderingsskjema, vurderingsstopp, nivådelte kjennetegn for måloppnåelse og kompisvurdering belyses og diskuteres.  

Vurdering for læring – Underveisvurdering

Hvordan tilpasse dialogen slik at hver enkelt elev får vokse faglig? Hvordan snu fokuset fra karakterorientering til vektlegging av hva elevene faktisk lærer? Underveisvurdering eller formativ vurdering har mange muligheter når man arbeider i prosess og for eksempel med mappevurdering. I filmen reflekterer faglærerne Kristine Norlander, ved Ås videregående skole,...

Vurdering for læring – Egenvurdering

Jamfør Forskrift til opplæringslova, § 3-12, skal elevene aktivt delta i å vurdere egen kompetanse og egen faglig utvikling. I filmen diskuterer Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, betydningen av begrepsforståelse og deler ulike metoder for egenvurdering. Loggbøker, læringspartnere, kompisvurdering, «two stars and a wish» og egenvurderingsskjema...

 • 8.-10. trinn (12)
 • Kulturskole (3)
 • Drama (2)
 • Demokrati og medborgerskap (1)
 • Folkehelse og livsmestring (1)
 • Artikler (11)
 • Tilpasset opplæring (3)
 • VGO - KDA (12)
 • VGO - DH (11)
 • Kunst og håndverk (9)
 • Design og arkitektur (6)
 • Kunst og visuelle virkemidler (5)
 • Produksjon (7)
 • Kvalitet og dokumentasjon (4)
 • Yrkesfaglig fordypning (3)
 • Vektlage områder (4)
 • Grunnskole (3)
 • Videregående skole (10)
 • Filmer (3)
 • Vurdering (6)
 • Nivå (6)
 • Tverrfaglige tema (2)
 • Undervisningsopplegg (8)
 • Fag (6)
 • 8 skoletimer eller mer (8)
 • Andre (1)
 • Tema (1)
 • Type ressurs (6)
 • 5.-7. trinn (7)
 • Den kulturelle skolesekken (3)
 • Barnehage 0-3 år (4)
 • Barnehage 3-6 år (4)
 • Prosjekter barnehage (2)
 • 1.-4. trinn (5)
 • Musikk (5)
 • Hefter og rapporter (3)
 • Lydfiler (1)
 • Samisk (2)
 • Kunst og håndverk (1)
 • Musikk (1)
 • Språk og litteratur (2)
 • VGO - MDD (5)
 • Lærerutdanning (3)
 • Kreativitet (2)
 • Foto og grafikk (1)
 • Valgfrie programfag (1)
 • Dans (2)
 • Musikk, dans og drama (2)
 • Estetiske læringsprosesser (3)
 • Spesialundervisning (2)
 • Tidsbruk (2)
 • Litteratur (1)
 • Design og redesign (1)
 • Sal og scene (1)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (1)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Valgfag (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.