Gå til hovedinnhold
Nonfigurative, organiske blå former.

Foto: Richard Horvath on Unsplash. https://unsplash.com/@orwhat

Godt nytt kunst- og kulturår!

KKS ønsker et nytt og godt år med fokus på kunst og kultur i opplæringen velkommen. Barnehager, skoler, SFO og lærerutdanninger står foran kjente og nye utfordringer også i 2022.

Utdanningsdirektoratet gir oss en oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole fra 2022.

Mer praktisk læring

I Hurdalsplattformen legger regjeringen vekt på bruk av praktiske læringsformer i alle fag. Betydningen av kompetanse, utstyr og ulike læringsarenaer understrekes, og elever i ungdomsskolen må sikres mulighet til å velge flere praktisk og estetiske fag. Samtidig vil regjeringen gi flere lærere i praktiske og estetiske fag tilbud om etter- og videreutdanning og styrke disse fagenes plass i lærerutdanningene.

KKS vil følge framdriften nøye og er spent på hvilke konkrete grep regjeringen vil iverksette for å realisere denne målsettingen.

WHO spår at 2022 kan bli året da pandemien tar slutt. Smittesituasjonen gjør at vår nettverkskonferanse 24.- 25. januar for ansatte i lærerutdanningene innen formgiving, kunst og håndverk også i 2022 blir digital. Temaet er Demokrati og medvirkning.

Drama og teater for demokrati og medborgerskap

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er sentralt for en del ressurser som KKS publiserer våren 2022. I samarbeid med Dembra har KKS utviklet et bredt materiale bestående av artikler, videosnutter og undervisningsopplegg knyttet til demokrati, drama og teater. En forsmak finner du her: Begrepsøvelse: Hva vil det si? Dramatisér det!

Samisk kunst og kultur i opplæringen

Fram mot samenes nasjonaldag, 6. februar, vil vi også publisere noen pakker med ulike typer ressurser, beregnet for fagene musikk og kunst og håndverk. Målsettingen er å inspirere lærere til å la elevene bli bedre kjent med deler av den samiske kunst og kulturarven, jamfør LK20. Ressursene består av noe teoretisk, noe skapende, noe didaktisk, noe reflekterende og noe å ta med tilbake til klasserom og verksted.

Skeivt kulturår

I 2022 markeres at det er 50 år siden Stortinget opphevet straffelovens § 213, som forbød seksuell omgang mellom menn. Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv gått sammen om initiativet til en nasjonal feiring for å formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie. Regjeringen har bevilget 5 millioner til markeringen og flere kulturorganisasjoner har fått tilskudd. Les mer om dette på regjeringen sine nettsider.

Les mer om skeivt kulturår på Nasjonalmuseet sin nettside

KKS vil i løpet av året publisere ulike ressurser knyttet til tematikken. Vi ser dette i nær sammenheng med tverrfaglige tema som folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. Spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet og stereotypier inngår i flere kompetansemål i praktiske og estetiske fag,

Frivillighetens år

2022 er også Frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Kulturdepartementet og Frivillighet Norge står bak satsingen. Mange arrangementer vil finne sted i løpet av året og det er utarbeidet en kalender hvor også flere kan legge inn sine arrangement.

Les mer om Frivillighetens år.

KKS oppfordrer til samarbeid mellom utdannings- og opplæringssektor og frivillig sektor, for sammen å løfte nye perspektiver inn i arbeidet med kunst og kultur, og praktiske og estetiske fag.

Vi ønsker dere alle et godt nytt kunst- og kulturår 2022!

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.