Gå til hovedinnhold
Kvinne med stripet genser som snakker med kvinne i mørke klær.

Æreskeynote professor emerita Anna-Lena Østern og senterleder Ann Karin Orset. Foto: KKS

Estetiske læringsprosesser på agendaen!

4. – 5. november kunne Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) sammen med Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ved Nord universitet, ønske over hundre deltakere fra universitet og høgskoler, praksisfelt og kunst og kulturfeltet velkommen til nasjonal konferanse om estetiske læringsprosesser i Bodø.

I form av en rekke faginnlegg, en panelsamtale og presentasjon av 33 vitenskapelige paper og praksisfortellinger, ble muligheter og utfordringer knyttet til arbeidet med estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene, løftet frem og diskutert.

Misforholdet mellom læreplanverk, de nasjonale retningslinjene for lærerutdanningene, og mangelen på kompetanse i estetiske læringsprosesser blant mange lærere og lærerutdannere, ble også påpekt.

Et viktig omdreiningspunkt var rapporten Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert?, som ble levert Kunnskapsdepartementet  i 2020. Utvalgets sekretær, førstelektor Ingvild M. Birkeland presenterte rapporten.

Kvinne med stripet genser som gestikulerer.

Æreskeynote professor emerita Anna-Lena Østern. Foto KKS

Ekstra gledelig var det å introdusere æreskeynote professor emerita Anna-Lena Østern (NTNU/Åbo Akademi) som inspirerte med innlegget Jeg rører ved fremtiden, og den er estetisk – lærerutdanning, nomadisk dramaturgi og performativ didaktikk.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag ved Nord universitet ønsker å takke innledere og deltakere på konferansen! Takk for lærerike og inspirerende dager sammen med dere! Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å styrke arbeidet knyttet til estetiske læringsprosesser i skole og høyere utdanning!

Collage av flere bilder.

Noen bidragsytere på konferansen: Førstelektor Ingvild Birkeland, musikerne Elisabeth og Trygve Misvær, æreskeynote Anna-Lena Østern, Claudia Lenz fra Dembra lærerutdanning, Aase-Hilde Brekke, Merete Hassel og senterleder Ann Karin Orset fra KKS, prodekan ved Nord universitet, Lars Pharo, Hilde Hermansen fra KKS, dans ved elever fra Bodø videregående skole og kreativ linjelek ved Katarina Storalm.

 

Mer informasjon

Konferansens nettside

Digitalt program og omtale av innledere

Abstracthefte

Sesjoner Estetiske læringsprosesser 2021

– Vi må bruke estetiske læringsmetoder (Nyhetssak på Nord.no)

 

 

Lenker

By, I. Å., Holthe, A., Lie, C., Sandven, J., Vestad, I. L., og Birkeland, I.M., (2020). Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapport til Kunnskapsdepartementet, 24. juni 2020. https://www.regjeringen.no/contentassets/ea18f23415a14c8faaf7bc869022afc2/estetiske-laringsprosesser-i-grunnskolelarerutdanningene.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang : Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Strategi. https://www.regjeringen.no/contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skaperglede-engasjement–og-utforskertrang.pdf

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.