Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 26 ressurser

Teknologi og design

Teknologi og design er et hovedområde i faget naturfag. I Kunnskapsløftet 06 er det også omtalt som et flerfaglig emne som skal inkludere naturfag, matematikk og kunst og håndverk. Naturfagssenteret, Matematikksenteret og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har gått sammen om å lage en rekke undervisningsopplegg som...

Gjennom samarbeid til fagforståelse

Naturfagsenteret, Matematikksenteret og Kunst- og kultursenteret startet i 2008 et samarbeid for å utvikle læringsressurser i teknologi og design. Samarbeidet avdekket raskt et grunnleggende spørsmål: Hva skal egentlig elevene lære i det nye emnet og hva er teknologi- og designkompetanse? Liv Oddrun Voll fra Naturfagssenteret har i denne artikkelen gjort...

Programmering i kunst og håndverk

«Når elevene lærer om programmering i kunst og håndverk kan de være med i diskusjonen, utviklingen og bruken av slike plattformer», skriver Stephanie C. Hoebeke. I denne artikkelen forklarer hun nøkkelbegreper og diskuterer hvorfor programmering blir en viktig del av kunst og håndverksfaget i fagfornyelsen. Artikkelen baserer seg på Hoebekes...

Smartteknologi i kunst og kulturfag – apper for elever med funksjonsnedsettelser

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og kunne uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. I denne artikkelen viser Hilde Fresjarå fra Fagsenteret for NAV hjelpemidler og tilrettelegging, eksempler...

 • 1.-4. trinn (7)
 • 5.-7. trinn (9)
 • 8.-10. trinn (10)
 • Artikler (7)
 • VGO - KDA (8)
 • Kunst og håndverk (7)
 • Design og redesign (2)
 • Undervisningsopplegg (13)
 • 8 skoletimer eller mer (10)
 • VGO - DH (2)
 • Produksjon (2)
 • Kvalitet og dokumentasjon (1)
 • Nivå (5)
 • Tverrfaglige tema (1)
 • Bærekraftig utvikling (4)
 • Fag (5)
 • Tema (1)
 • Type ressurs (5)
 • Lærerutdanning (1)
 • Design og arkitektur (2)
 • Kunst og visuelle virkemidler (2)
 • Demokrati og medborgerskap (3)
 • Arkitektur og samfunn (2)
 • Design og bærekraft (1)
 • Kulturskole (3)
 • Drama (1)
 • Folkehelse og livsmestring (2)
 • Tilpasset opplæring (3)
 • Barnehage 3-6 år (4)
 • Musikk (2)
 • Spesialundervisning (2)
 • 4-8 skoletimer (2)
 • Grunnskole (2)
 • Barnehage 0-3 år (3)
 • Prosjekter barnehage (2)
 • Hefter og rapporter (5)
 • Videregående skole (3)
 • Valgfrie programfag (3)
 • Lydfiler (1)
 • Samisk (1)
 • Vurdering (1)
 • Tidsbruk (2)
 • Foto og grafikk (2)
 • Kunst og håndverk (1)
 • Språk og litteratur (1)
 • Litteratur (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.