facebook

Arbeid med joik og samisk språk i skole og barnehage

Undervisningsoppleggene formidler først og fremst fire praktiske eksempler på hvordan man som lærer kan komme i gang med innhold og fremgangsmåte i undervisning av joik i barnehage og skole som levende kulturarv. Vedlagt følger unike opptak og lydfiler av joiker, tromming og innleste tekster på samisk og norsk. Vedlagt finnes også tekstfiler på samisk og norsk.

Gå til side 8 i vedlegget med prosjektbeskrivelse for beskrivelsen av de fire undervisningsoppleggene i joik: Harens joik/Njoammila luohti (fokus på rytme, språk ved å lære om samiske farger og telling), Jeg kan også joike/Mun maid máhten juoigat (fokus på improvisjonsjoik, bevegelse, rytme og stavelser), Sang til Samefolkets dag/Sámi álbmotbeaivvi lávlla (fokus på sang- og tekstøving til 6.februar) og Normo Jovvna/Personjoik til John Normo fra Kárášjohka/Karasjok (fokus på rytme og språk/uttale av samiske lyder)

I tillegg inneholder vedlegget en beskrivelse av "Joikeprosjektet i Sør - Varanger". "Joikeprosjektets" hovedmål er å bidra til å styrke barn og unges oppvekstvilkår i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Prosjektet er et samarbeid mellom skoler, barnehager og kulturskole og det lokale kulturlivet i kommunen. I løpet av prosjektperioden har det utviklet seg en kommunal samarbeidsmodell som viser hvordan man kan styrke samisk identitet og kultur lokalt gjennom blant annet joik som innfallsvinkel. Kunst og kultursenteret har vært bidragsyter og samarbeidspartner for prosjektet. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre kommuner.

Joiker, lydfiler:

God dag-buorre beaivi 
God kveld-buorre eahket 
God morgen-buorre Iđit 
Opptak av Hva heter du -Mii du namma lea 
Opptak av fargene opplest på samisk 
Opptak av tallene 1-10, opplest på samisk og norsk 
Opptak Harens joik-Njoammila luohti B. A. Mienna 
Opptak Harens joik-Njoammila luohti.2.klassene Kirkenes skole 
Opptak lest tekst Harens joik-Njoammila luohti B. A. Mienna 
Opptak av joiken Jeg kan også joike- Mun maid máhtan -2.klasse Kirkenes skole  
Opptak Sámi álbmotbeaivvi lávlla 2. klassene 
Lest tekst Sámi álbmotbeaivvi lávlla 
Opptak Sami álbmot beaivvi lávlla. Berit Alette Mienna 
Opplest tekst Normo Jovnna. Berit Alette Mienna 
Opplest tekst, rytmisk, Normo Jovnna. Berit A. Mienna 
Opptak av joiken Normo Jovnna.  Berit Alette Mienna

Film:

Trommevideo Harens joik
Trommevideo Sang til samefolkets dag 
Trommevideo Jeg kan også joike
Trommevideo Normo Jovnna

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Opplegget har fokus på følgende emner innenfor formidling i samisk tradisjon og tenkemåte: Fortellertradisjonen/fortellerkunst, samisk handverk (duodji). Lære litt samisk språk og uttale samiske lyder; Telle, hilse, dagene, månedene. Samisk språk og kultur som levende kulturarv.

Innholdet er forankret i læreplaner (både norsk og samisk) og rammeplan for barnehager. I tillegg kan hver enkelt lærer tilpasse opplegget ut i fra egne forutsetninger. Se i prosjektbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av forankring til læreplaner.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: