Gå til hovedinnhold
Gul sirkeform, samt ordene farge, kontrast, form, retning.

Plakat og komposisjonsprinsipper

Arbeid med plakat egner seg til innføring i komposisjon og tverrfaglig undervisning. Komposisjon inngår i programfaget kunst og visuelle virkemiddel 1 i programområdet KDA og tilsvarende multimodale tekster i norskfagene på samme trinn.

Elevene kan lage plakater på papir, men også digitalt, på nettsider og sosiale plattformer som Facebook og Instagram. Bildeeksemplene over er et resultat av oppgaven lærerstudenter ved Nord universitet fikk, nemlig å lage plakater med utgangspunkt ulike fagbegrep fra norskfaget. Plakatene ble produsert  i programmet Publisher.

Gjennomføring

Programvare

Studentene som gjennomførte opplegget ved Nord universitet brukte programmet Publisher,  som er en del av Microsoft pakken. Adobe Illustrator, Photoshop, Gimp eller tilsvarende er også fine å bruke, men krever større kjennskap til programvaren før oppstart.

Det settes av minimum 3 timer til programvareopplæring om ikke elevene kjenner programmet fra før.

Opplegget passer fint som startoppgave i møte for grunnleggende prinsipper i komposisjon.

 

Komposisjon

Start med en grundig introduksjon om komposisjon.

Se også på ulike plakateksempler sammen og reflekter over:

 • Hva er blikkfanget i plakaten?
 • Hvilke fonter er brukt, og hvordan påvirker de uttrykket?
 • Hvordan underbygger fargene og komposisjonen budskapet i plakaten?
 • Er lesbarheten god?
 • Hvilken målgruppe plakaten er laget til?
 • Hvilke virkemidler er brukt for å nå målgruppa?
 • Hvilke kontraster er brukt?Når elevene har øvd på å muntlig analyse av andre plakater muntlig går de i gang med produksjon av egen plakat.

 

Frimerkeskisser og utprøvinger

Elevene utforsker videre ulike komposisjonsprinsipp på små frimerkeskisser.  Sammen med medelever og lærer drøftes hvilke komposisjoner som fungerer best i forhold til valgt tematikk og uttrykk. Det produseres minimum seks ulike komposisjonskisser.

Elevene må ta stilling til hvilke bilder og tekst som framhever og understøtter hverandre på en god måte. Er man ikke bevisst bruken av visuelle virkemidler kan bilde og tekst kommunisere ulike budskap eller lage en ny uforutsett eller uønsket mening sammen.
Fortrinnsvis tar elevene bilder til plakaten selv, eller designer eget dekor slik at de ikke bryter med åndsverksloven.

 

Ferdigstilling av plakat

Når elevene har prøvd ut ulike komposisjoner, lages plakaten i  valgfri programvare. Uavhengig av om det arbeides med digitale eller analoge plakater skal plakatene stilles ut eller presenteres i det formatet som er tenkt. Elevene presenterer resultatet sitt muntlig og gjøre rede for valg av farge, komposisjon og font – og hvordan dette understøtter budskapet i sin plakat.

 

Tilpasset opplæring

Dette er et  undervisningsopplegg i grunnleggende  komposisjonsprinsipper. Det er derfor en naturlig tilpassing at elevene velger et tema de er interessert i. Elever som trenger et enklere opplegg anbefales å bruke få elementer i sin plakat da det ofte mer utfordrende å bruke mange elementer. Elever som trenger flere utfordringer kan lage en digital og en analog plakat med ulike målgrupper

 

Litteraturliste

Elvestad, J., Løvstad, Å., Strømme, L. (2006) Visuelle kunstfag. Oslo, Gyldendal forlag.

 

Fagbegrep

Komposisjon/layout Formkontrast Asymmetri Antikva
Kontrast Rytme Lesbarhet Seriff
Størrelseskontrast Balanse Font Grotesk
Lys/mørk kontrast Symmetri

Vurdering

Elevene blir vurdert ut fra frimerkeskissene, et plakatutkast og muntlig presentasjon om komposisjon, farge og skrift. Elevene må også svare for om plakaten har god lesbarhet og er tilpasset målgruppa.

Kompetansemål  Under middels
Beskrive, gjengi,
referere
Middels
Analysere,
tilpasse, løyse
Over middels
grunngi, reflektere og vurdere
Visuelle virkemiddel 1
eleven skal kunne

 • kjenne til ulike
  komposisjonsprinsipper og anvende disse i egne arbeid
Komposisjonsprinsipp Elevene skal kunne
referere til
komposisjons-prinsipp i
sitt uttrykk
Elevene skal kunne
grunngi sitt val av komposisjons-prinsipp i sitt uttrykk
 • kjenne til fagterminologi og bruke fagomgrep knyttet til arbeid med visuelle virkemiddel, materialer og teknikker
Fagomgrep knytt til visuelle
virkemiddel
Elevene beskriver bruken av ulike
visuelle virkemiddel i sin
plakat.
Elevene behersker og vurderer egen bruk av visuelle virkemiddel i sin plakat.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.