Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Fjellandskap, kameraobjektiv og elevarbeid: annonse for eplemost

Illustrasjonsfoto KKS og elevarbeid, Glemmen vgs.

Fra produktfoto til annonse

Spennende undervisningsopplegg der et produkts transparens utnyttes! Lyssetting, fotografering, digital bildebehandling og arbeid med layout er sentrale elementer.

Gjennom å arbeide med produktfoto i sammenheng med en reklameside eller annonse får elevene mange faglige utfordringer. I løpet av perioden jobbes det bl.a. med ulike kamerainnstillinger, lyssetting i studio og digitale bildebehandlingsprogram.

Undervisningsopplegget har til hensikt å videreføre og utvikle grunnleggende fagkunnskap innen komposisjon, refleksjon/speiling, jobbing med bakgrunn, lys/skygger i produktet, bruk av visuelle virkemidler og bruk av kamera. Elevene stimuleres til å eksperimentere og utvikle sine kunnskaper og ferdigheter. Det å lære seg ulike teknikker for å oppnå et godt resultat med enkle hjelpemidler virker motiverende på elevene. Det ligger også en hyggelig overraskelsesfaktor i hvor mye man kan «jukse» for å få flotte resultat.

En forutsetning for dette undervisningsopplegget er at elevene besitter grunnleggende kunnskap om både komposisjon og visuelle virkemidler. Videre må de ha forståelse for og kunne bruke ulike kamerafunksjoner og innstillinger som ISO, blender, lukker og hvitbalanse. For optimalt resultat er det best at bildene tas i RAW-format og at elevene kjenner til hvordan de kan dra nytte av dette formatet med tanke på videre bearbeiding. Kunnskap i Photoshop om bruk av masker er også av betydning for å oppnå et best mulig sluttprodukt.

Opplegget har tre faser: En felles introduksjon for hele klassen, innledende utprøvinger der elevene jobber i mindre grupper og en tredelt individuell oppgave som vurderes med karakter.

Introduksjon  –  felles for hele klassen

Som en introduksjon til oppgaven ser vi på hvordan ulike produkter presenteres i annonser. Læreren viser eksempler på ulike typer annonser, og sammen med elevene forsøker man å finne noen fellesnevnere og ulikheter ved disse arbeidene. Gjennom felles observasjon tilegner også elevene seg en utvidet forståelse av hvordan man kan eksperimentere med lys.

Spørsmål til refleksjon:

 • Hvilke virkemidler bruker man, og hvordan formidler man et produkt man ønsker å selge?
 • Hvilke forskjeller er det på virkemidler i annonser rettet mot kvinner kontra menn eller barn?
 • Hvordan bruker man lyset og hva gjør man for å unngå skygger.
 • Er det forskjell på hvordan dyre og rimeligere produkter presenteres?
 • Hvordan kan man fremheve eksklusivitet?

Her er det mye man kan gå inn på og studere før man setter i gang med sitt eget prosjekt og før man velger målgruppe og produkt. Når man har hatt god dialog og gjennomgang av hvordan annonser bygges opp og produkter presenteres, deles klassen inn i grupper 3-4 elever, og man kan starte på innledende utprøvinger.

Innledende utprøvinger  –  grupper på 3-4 elever

I de innledende utprøvingene jobber elevene med en eller annen form for flaske. Dette for å få en viss transparens i produktet, slik at bruken av lys i større grad kan utforskes. Et transparent produkt kan belyses fra alle kanter, og man kan velge å fremheve produktets innhold med tanke på farge.

Læreren viser hvordan elevene kan arbeide med lang lukkertid og hvordan man kan dra nytte av lyskilder på ulike vis. Det finnes flere gode opplæringsvideoer på YouTube om bl.a. maling med lys og effekter ved lys i kombinasjon med lang lukkertid. Det er viktig at elevene har et grunnlag av teknikker å velge fra slik at de kan eksperimentere og utforske ulike muligheter.

De ulike gruppene plasseres på stasjoner der det er satt fram forskjellige produkter for fotografering og ulike reflekterende flater. Elevene må samarbeide om 1) lyssetting av produktet, 2) valg av bildevinkel og 3) farger på underlag og bakgrunn.

Spørsmål til refleksjon:

 • Hvordan påvirker ulik fargebruk på underlag eller bakgrunn produktet?
 • Hvilke farger bidrar til at produktet fremheves?
 • Hvilke farger eller grad av refleksjon passer til hvilke produkter?

Elevgruppene rullerer fra stasjon til stasjon og møter ulike utfordringer i form av ulike produkter rettet mot forskjellige brukergrupper. Gruppene samarbeider internt og blir enige om hva som fungerer best. Elevene hjelper hverandre med kamerainnstillinger, lyskilder, plassering, samt bruk av reflektor.

Bruk av ulike lyskilder og bakgrunner ved fotografering av flaske
Utforsking av lyskilder og bakgrunner. Elevfoto, Glemmen vgs.

Fra produktfoto til annonse  –   individuell oppgave

Del 1: Hver elev velger seg et produkt han/hun ønsker å lage en annonse for. Elevene står fritt i valg av produkt, men må selvfølgelig velge noe det er lov å annonsere for i Norge. Velger man et produkt som har en grad av transparens får man noen ekstra muligheter i forhold til belysning. En viktig ting elevene må ta hensyn til i oppgaven er at teksten på produktet må komme godt fram.

Når valget er gjort må eleven ta stilling til hvordan produktet på best mulig måte kan fremheves.

 • Hva er det ved dette produktet som folk liker?
 • Hva er det produsenten ønsker å fremstille det som?

Eleven skaffer selv til veie det som trengs for å lage en oppstilling, finne bakgrunn, rett måte å speile, rett kamerainnstilling og best mulig lyssetting osv. Hver elev bør ta flere bilder av samme produkt, med litt ulikt fokus. Det er viktig å sørge for at bakgrunnen er bra i bildet, i et annet fokuserer man kanskje mest på speilingen, på lesbarhet i produktet osv. Summen av bilder av ett produkt bør være forholdsvis stor, slik at man kan velge det beste fra disse bildene og sette sammen til en helhet.

Fotoet under til venstre viser hvordan man kan bruke bilder fra internett i eget arbeid. Ved hjelp av en stabel med bøker bygger man opp slik at produktet kommer i riktig høyde. På denne måten kan man raskt prøve ut mange ulike motiv i bakgrunnen og observere hvordan dette påvirker helheten.

I annonsen til høyre har eleven valgt en bakgrunn som tar igjen fargene i produktet. Samtidig formidles en friskhet ved bruk ferske blåbær og et flott, vinterkledd fjellandskap. I tillegg har eleven tilført vanndråper på produktet og speilingsflaten.

Flaske stilt opp for fotografering foran datamaskin, samt ferdig produktannonse for Skyr
Underveis i prosessen: Fotografering av produkt foran dataskjerm, samt ferdig produktannonse. Elevarbeider, Glemmen vgs.

Ved all bildebruk fra internett er det viktig at man klargjør og drøfter bilderettigheter. Hovedregelen er at ingen kan bruke, reprodusere, videreformidle eller endre et fotografi uten samtykke fra fotografen eller den som formidler fotografens rettigheter. Selv om det dreier seg om elevarbeider som ikke skal brukes i en kommersiell sammenheng, er dette en passende anledning til å ta opp bruk av andres bilder.

Del 2: Når fotograferingen er unnagjort jobber elevene videre i Photoshop med å sette de ulike elementene sammen til en helhet. Aller først er det imidlertid viktig å bearbeide fotoene i Adobe Camera Raw. Programmet åpner seg automatisk hver gang man åpner en RAW-fil i Photoshop. Er det feil i bildet, som f.eks. utilsiktet fargestikk, kan dette raskt justeres.

Malt rød flekk på sort kartong, foto av parfymeflaske og redigert resultat i Photoshop
Malt bakgrunn på sort kartong er satt sammen med foto av produkt og redigert i Photoshop. Elevarbeid, Glemmen vgs.

Del 3: Ferdige annonser skrives ut på glanset papir ved hjelp av fotoskriver. De ferdige produktene kan monteres på tavler i fellesområdet eller på annet egnet sted. Facebook eller andre sosiale media er også fint å bruke for at andre skal kunne se hva elevene jobber med.

Tre ulike eksempler på produktannonser for parfyme. Elevarbeider, Glemmen videregående skole
Produktannonser, elevarbeider, Glemmen vgs.

Alle elevene mestrer det å ta et produktfoto. Ved behov kan man forenkle oppgaven ved å la elevene fotografere med speilreflekskamera på auto.  Dersom enkelte elever synes det er vanskelig å bruke speilrefleks kan eventuelt et godt mobilkamera brukes. For elever med fysiske utfordringer er det nyttig å bruke stativ ved fotografering.

Bruk av dagslys er en enkel måte å oppnå mindre slagskygger på. Slik kan lyssettingen gjøres enklere. Redigering i Photoshop kan differensieres ved å jobbe med enkle verktøy som kontraster, farger, kurver og beskjæringsverktøy. Ved behov kan elevene gjøre et enklere arbeid med skrift og bilde i annonsen der det å benytte seg av kontraster i tekst er et nyttig virkemiddel.

Tilpasset opplæring

Elever med stort læringspotensial kan eksperimentere mer med lyssetting, ulike bakgrunner, leke med lys, vann, legge til andre objekter, teste ut speiling. I Photoshop har elevene, i tillegg til å jobbe med ulike forslag, også muligheter for å tilegne seg mer avanserte måter å jobbe på. Elevene kan utfordres på mer komplekse måter å jobbe med f.eks. tekst, kontraster, plassering og størrelsesforhold. Photoshop har mange verktøy som gir nysgjerrige og utholdende elever en mengde ulike muligheter.

Litteraturliste

Bergström B. (2012). Effektiv visuell kommunikasjon. Stockholm: Carlsson Bokförlag

Schandy T., Næss B. (2014). Fotoinspirasjon – bli en bedre fotograf. Drøbak: Visuell Natur AS

Utdanningsdirektoratet.no (2016). Læreplan i foto og grafikk  –  valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA601). Hentet 13.12.17: https://www.udir.no/kl06/KDA6-01

ProduktfotoFilformat (JPEG, RAW)SpeilingLesbarhet
ISOVisuelle virkemiddelRefleksjonKommunikasjon
BlenderåpningKomposisjonTransparensLume Cube
LukkertidBakgrunnMålgruppeReflektor

De områdene som vurderes er:

 • Komposisjon
 • Visuelle virkemiddel
 • Fotografisk teknikk
 • Digital bearbeiding av foto
 • Oppsett/layout av annonse

Vurderingsskjema

Lav måloppnåelseMiddels måloppnåelseHøy måloppnåelse
Komposisjon av produktfotota enkle foto av produktet med speilreflekskamera

vise grunnleggende
forståelse for komposisjon
fotografere produktet med speilrefleks fra ulike vinkler

vise forståelse for balanse og plassering i
komposisjon
eksperimentere med produktfoto i ulike komposisjoner

vise stor forståelse for helhet, balanse og plassering i komposisjonen
Visuelle virkemidler i produktfotogjøre utprøvninger med
lys, speil, pleksiglass, vann, bakgrunn o.a.

vise grunnleggende
forståelse for bruk av kontraster, lys og skygge
gjøre gode utprøvninger med lys, speil, pleksiglass, bakgrunn, vann o.a.

vise forståelse for bruk av kontraster

velge skrift med god lesbarhet
eksperimentere med visuelle virkemidler som lys, speil, pleksiglass, bakgrunn, vann o.a.

kombinere flere i samme foto

arbeide bevisst med kontraster

velge skrift med god lesbarhet som fungerer form- og uttrykksmessig i helheten
Fotografisk teknikkfotografere på automatikkbruke grunnleggende kunnskaper om ISO, blender og lukkertid for å få best mulig foto

ta foto uten slagskygge
arbeide bevisst med valg av ISO, blender og lukkertid

forklare og begrunne

eksponeringsvalg på̊ valgte fotot

a foto uten slagskygge 
Bearbeiding av fotobruke bildebehandlings-program for grunnleggende bearbeidelse av originalfotovise gode ferdigheter ved bearbeidelse av originalfoto, bl.a. ved bruk av lag, masker og kontrastervise særlig gode ferdigheter ved
bearbeidelse av foto. bl.a. ved bruk av beskjæring, kontraster, lag, masker. Originalfoto er gjennomarbeidet på høyt nivå
Oppsett/ layout av annonsejobbe med plassering av skrift og bilde i annonsevise gode kunnskaper i arbeid med skrift og bilde

få god helhet i annonsen.
vise bevisst og målrettet arbeid med skrift og bilde i annonse

bruke kontraster i skrift

komme fram til en gjennomført og helhetlig annonse

Adobe.com. (2017). Maskere lag. Hentet 13.12.17: https://helpx.adobe.com/no/photoshop/using/masking-layers.html#aboutlayerandvectormasks

Creativecommons.org (). Creative Commons. Hentet 13.12.17: http://creativecommons.org

Flickr.com (). Find your inspiration. Join the Flickr community, home to tens of billions of photos and 2 million groups. Hentet 13.12.17: https://www.flickr.com/

Geiger, J. (28.07.1015). Product Photography – Shooting Watches with Fog BTS. Hentet 13.12.17: https://www.youtube.com/watch?v=FW29Mq3sJnk

Gerlock L. (27.11.2013). Stunning Product Shots with iPhone and iPad Light painting. Hentet 13.12.17:  https://www.diyphotography.net/lightpainting-iphone-and-ipad/

Kopinor. (2017). Kort om opphavsrett. Hentet 13.12.17: http://www.kopinor.no/opphavsrett/opphavsrett-p-123

Lovdata. (2017). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Hentet 13.12.17: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2

Moderskeppet.se (25.11.2015). Måla med ljuset i mørket. Hentet 13.12.17: https://www.youtube.com/watch?v=4HvPjfjqM9Y

Øyvann, S. (10.12.2013). Så enkelt tar du stilige produktfoto. Hentet 13.12.17: https://www.tek.no/artikler/sa-enkelt-tar-du-stilige-produktfoto/154924

Wikborg Rein (2017). Finn og bruk bilder. Hentet 13.12.17:  http://delrett.no/nb/artikler/finn-og-bruk-bilder

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.