Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Søkeresultater

Nullstill | Viser 122 ressurser

kvinne som tegner med langt tegneredskap

Tegn stort – utforskende tegning

«Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger», står det under kjerneelementet Visuell kommunikasjon. I dette undervisningsopplegget utforsker elevene en ny måte å tegne på gjennom å bruke lange redskap. Fokus er på eksperimentering, utprøving og samskaping. Tekst: Martine Eidissen Nymo, rådgiver grunnskole […]

Naturmaterialer mobiltelefon

Å utforske materialenes egenskaper og transformasjonsmuligheter gjennom digital teknologi

– om å skape sanselige og langsomme forbindelser til verden   Hvordan kan digital teknologi tas i bruk for å utforske materialers egenskaper og transformasjonsmuligheter? Hvordan kan digital materialitet forstått som immateriell sanses og (be)gripes? Og hvordan kan digital teknologi gjøres virksom i prosesser slik at det skapes sanselige forbindelser […]

Naturmaterialer is kunst

Iskunst – bildeskaping i samspill med naturen

Det kalde vinterværet i Selbu inspirerte til å lage iskunst med elevene. I dette undervisningsopplegget viser lærerne fram materialer, framgangsmåter og resultater fra arbeidet. Opplegget kan benyttes i hele opplæringsløpet og tilpasses alle elevgrupper. Tekst: Sigrun Sletner, lærer ved Peder Morset folkehøgskole, Selbu Bakgrunnen for oppgaven Koronavirus og nedstenging stoppet […]

Tegning basert på rutenett.

Sentralkomposisjoner

«Jeg har alltid et ruteark liggende,» forteller kunstner Anne Rolfsen til Tegnerforbundet. Denne tegneoppgaven er inspirert av arbeidene Rolfsen utfører på ruteark og som hun selv kaller sentralkomposisjoner. Tekst: Hilde Hermansen, seniorrådgiver v. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Tegning kan romme så mange former for uttrykk, både når […]

Queer Art – elevers fortolkninger og bildeuttrykk

«Skeivt kulturår som tema angår i høyeste grad elevene. Det handler jo om identitetsproblematikk. Dette treffer elevene, som ble gira fra første stund», forteller Ingrid Solbakken, tidligere lektor ved Polarsirkelen vgs. Solbakken har arbeidet sammen med elevene om Skeivt kulturår og Queer Art i faget kunst og skapende arbeid. Tekst […]

Palett med vannfarger, tusj og kunstverk under utarbeidelse.

Kunst, kart og makt

Vi tenker gjerne at kart er objektive gjengivelser av et geografisk område, noe vi kan orientere oss etter og forstå våre omgivelser gjennom. I dette essayet problematiseres et annet aspekt, nemlig hvordan kart kan utgjøre en maktfaktor ved kolonisering av urfolks landområder. Ved å undersøke to verk, Sápmi av Hans […]

 • Kunst og håndverk (34)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (7)
 • 1.-4. trinn (37)
 • Artikler (42)
 • 5.-7. trinn (41)
 • 8.-10. trinn (54)
 • Samisk (10)
 • Kunst og visuelle virkemidler (11)
 • Temapakke (6)
 • 1-3 skoletimer (6)
 • Undervisningsopplegg (36)
 • VGO - KDA (29)
 • Barnehage 0-3 år (29)
 • Barnehage (11)
 • Barnehage 3-6 år (37)
 • Digital kompetanse (1)
 • Kunst og håndverk (25)
 • Estetiske læringsprosesser (9)
 • Lærerutdanning (17)
 • Bærekraftig utvikling (13)
 • Folkehelse og livsmestring (18)
 • VGO (3)
 • Kreativitet (7)
 • Spesialundervisning (3)
 • SFO (9)
 • Tilpasset opplæring (5)
 • 4-8 skoletimer (6)
 • Kunst og skapende arbeid (2)
 • 8 skoletimer eller mer (26)
 • Samisk visuell kultur (1)
 • Demokrati og medborgerskap (13)
 • Musikk (16)
 • Grunnleggende ferdigheter (4)
 • Grunnskole (9)
 • Drama (4)
 • Musikk (11)
 • Filmer (3)
 • Språk og litteratur (4)
 • Lydfiler (3)
 • Prosjekter barnehage (25)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (6)
 • Musikk, dans og drama (2)
 • VGO - MDD (10)
 • Samisk musikk og scene (1)
 • Scenisk dans fordypning (1)
 • Dans (3)
 • Design og redesign (4)
 • Arkitektur og samfunn (1)
 • Design og arkitektur (4)
 • Hefter og rapporter (10)
 • Andre (2)
 • Design og bærekraft (2)
 • VGO - HDP (2)
 • Vurdering (3)
 • Tverrfaglige tema (6)
 • Kulturskole (6)
 • Videregående skole (13)
 • VGO - DH (11)
 • Den kulturelle skolesekken (4)
 • Drama (6)
 • Valgfag (1)
 • Litteratur (1)
 • Produksjon (4)
 • Dans (4)
 • Teaterproduksjon (1)
 • Foto og grafikk (2)
 • Nivå (11)
 • Fag (10)
 • Tidsbruk (5)
 • Type ressurs (11)
 • Valgfrie programfag (2)
 • Vektlagte områder (2)
 • Tema (3)
 • Kvalitet og dokumentasjon (1)
 • Produksjon av varer og tjenester (2)
 • Flerkulturelt arbeid (1)
 • Instrumenter, kor, samspill (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.