Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Søkeresultater

Nullstill | Viser 23 ressurser

Tegning av et jorde med trær og sauer med gjerde rundt

Å ikke være en sau

I denne artikkelen skriver Stine Fossesholm om hvordan ungdom ser seg selv i dramakonteksten. Hun tar utgangspunkt i sin masteroppgave i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet «Å ikke være en sau. En spørreundersøkelse om hvordan ungdom opplever egen trivsel, læring, inkludering og atferd i dramakonteksten» Tekst: Stine Fossesholm Artikkelen […]

Tegnsang = inkludering!

Bli med og marker FNs internasjonale dag for tegnspråk ved å lære elevene en tegnsang! Anita Karlsen og Helge Strøm ved Dalgård skole og ressurssenter har delt en tegnsatt video av sangen Anti-Jantelov med oss. Den 23. september er den internasjonale dagen for tegnspråk. Dagen markeres for å øke bevisstheten […]

Dissimilis på scenen

Dissimilis – et tilrettelagt kulturtilbud

Dissimilis tilbyr tilrettelagte aktiviteter innen musikk, dans og teater til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Gjennom deltakelse og opplæring i musikk, dans og teater får elever over hele verden tilgang til og utvikler sine kunstneriske ressurser. Tekst: Line Austrud-Hjelle og Silje Ask, Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter Dissimilis nasjonale kompetansesenter Dissimilis […]

Naturmaterialer is kunst

Iskunst – bildeskaping i samspill med naturen

Det kalde vinterværet i Selbu inspirerte til å lage iskunst med elevene. I dette undervisningsopplegget viser lærerne fram materialer, framgangsmåter og resultater fra arbeidet. Opplegget kan benyttes i hele opplæringsløpet og tilpasses alle elevgrupper. Tekst: Sigrun Sletner, lærer ved Peder Morset folkehøgskole, Selbu Bakgrunnen for oppgaven Koronavirus og nedstenging stoppet […]

Lærer og elever i dialog rundt elevarbeid

«Kjempefint!» – om bruk av vurderingsstopp for å fremja læring

I denne fagartikkelen redegjør Liv Jorunn Helgestad, faglærer ved Kongsberg videregående skole, for termen vurderingsstopp og presenterer dette som en metode innen formativ vurdering. Helgestad  er opptatt av den læringsfremmende dialogen mellom elever og mellom elev og lærer. Det vises til praktiske eksempler der vurderingsstopp er implementert som en del av elevens læring. Tekst: Liv Jorunn Helgestad […]

Ung jente med rosa genser og iPad

Smartteknologi i kunst og kulturfag – apper for elever med funksjonsnedsettelser

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og kunne uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. I denne artikkelen viser Hilde Fresjarå fra Fagsenteret for NAV hjelpemidler og tilrettelegging, eksempler […]

 • Drama (2)
 • Demokrati og medborgerskap (7)
 • Folkehelse og livsmestring (5)
 • Artikler (12)
 • 8.-10. trinn (8)
 • Tilpasset opplæring (8)
 • Kulturskole (4)
 • Musikk (3)
 • 1-3 skoletimer (2)
 • Undervisningsopplegg (5)
 • Barnehage 3-6 år (6)
 • 1.-4. trinn (6)
 • 5.-7. trinn (6)
 • Musikk (6)
 • Språk og litteratur (2)
 • Spesialundervisning (5)
 • Bærekraftig utvikling (1)
 • VGO (1)
 • Kreativitet (2)
 • SFO (5)
 • Lærerutdanning (3)
 • Kunst og håndverk (5)
 • Estetiske læringsprosesser (1)
 • Videregående skole (1)
 • VGO - KDA (2)
 • VGO - MDD (2)
 • VGO - DH (1)
 • Vurdering (1)
 • Hefter og rapporter (5)
 • Barnehage 0-3 år (4)
 • Prosjekter barnehage (4)
 • Flerkulturelt arbeid (1)
 • Kunst og visuelle virkemidler (1)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (1)
 • Kunst og skapende arbeid (1)
 • Samisk visuell kultur (1)
 • Samisk (4)
 • Grunnskole (2)
 • Kunst og håndverk (3)
 • Temapakke (1)
 • Drama (1)
 • Barnehage (1)
 • Tverrfaglige tema (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.