Gå til hovedinnhold

Nytt skoleår – nye læreplaner

Så var første skoledag overstått – og vi gleder oss til å ta fatt på året med nye læreplaner.

Vi er godt i gang med å hente inn og produsere læringsressurser som er knyttet til de nye læreplanene. Ressursene består av undervisningsopplegg, fagartikler, videoer mm. som vil være nyttig når kollegiet skal i gang med implementeringen av LK20.

KKS har over lang tid jobbet med å sette oss godt inn i Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, kjerneelementene, tverrfaglige tema og fagenes formål. Vi ser optimistisk på de endringer og tillegg som viser seg i de nye planene. Spesielt vil vi trekke frem at trykket som legges på kreativitet, estetiske læringsprosesser, dybdelæring, tverrfaglighet og kulturforståelse er helt i tråd med det læringssynet som vi på KKS ønsker å fremme. Vi er opptatt av å legge til rette for elevaktiv læring der teori og praksis knyttes sammen.  Ut over høsten vil det også komme kompetanspakker i musikk og kunst og håndverk som skal være en god støtte i arbeidet med å iverksette de nye læreplanene ute i klasserommet.

Kompetansepakker

Allerede om noen uker publiseres en pakke i kunst og håndverk. Denne vil inneholde artikler, videoressurser, intervju med mer. Sentrale stikkord er: natur, visuell kommunikasjon, håndverksferdigheter, bærekraft, estetiske læringsprosesser.

Her er noen utvalgte ressurser:

Dybdelæring:  
Tid til å lære – tid til å forstå  

Kreativitet og estetiske læringsprosesser: 
Om kreativitet  
Hvordan legge til rette for kreativitet i klasserommet? 
Musikk som kreativ kunnskap og kompetanse  

 

Se også våre høringsuttalelser med mer angående fagfornyelsen ved å trykke på denne lenken. 

For å få beskjed så snart nye ressurser er tilgjengelig kan du følge oss på Facebook og melde deg eller din skole på vårt nyhetsbrev.  

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.