Gå til hovedinnhold

Studenter ved Nord universitet, GLU

Forberedelse til fagfornyelsen

Hva har tverrfaglighet og dybdelæring til felles? For å oppnå det bør du jobbe med flere fag. Les om hvordan lærerstudentene forbereder seg på fagfornyelsen og hvordan kollegiet ditt kan gjøre det samme.

Høstens førsteårs lærerstudenter  ved Nord universitet fikk denne uken en smakebit på hvordan det kan være å jobbe i et lærerteam, da KKS ga dem roller som musikk, norsk, kunst og håndverk, samfunnsfag, matematikk og naturfagslærere.

Fagfornyelsen er over oss og prosessen med å lage nye læreplaner er godt i gang, både kjerneelementene i fagene og NY generell del er allerede fastsatt. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnutdanningen skal erstatte generell del, og dette styringsdokumentet venter nå bare på at høsten 2020 skal komme – den er nemlig allerede klar. Som nytt for dette dokumentet foreligger det nå tre tverrfaglige tema; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Vi ville gi studentene et verktøy for å tenke tverrfaglig under temaene som nå foreligger i Overordnet del. Derfor ble klassen delt inn i grupper der hver og en student fikk tildelt roller i seks valgte fag. De fikk deretter utdelt fagplanene til de utvalgte fagene. Fagene fikk også en egen farge. Gruppene fikk utdelt et A1-ark med inndelingen; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Deres oppgave var å plassere kompetansemålene fra KL06 under de tverrfaglige temaene som de mente at disse ville passe inn under og deretter koble sammen kompetansemål fra de ulike fagene. De ble oppfordret til å diskutere, reflektere og bli enig om minst ett opplegg som på en hensiktsmessig måte koblet sammen to eller flere fag/kompetansemål under hvert av de tre tverrfaglige temaene. Gruppene skulle til slutt presentere minst ett opplegg som de var særlig fornøyd med. Vi lot oss imponere over kreativiteten og engasjementet til disse gryende lærerspirene.

Ønsker du og ditt lærerteam å gjøre en lignede oppgave for å forberede dere på det som kommer i fagfornyelsen og spesielt rundt disse tverrfaglige temaene? Oppgaven lød slik:

Kollegiet skal gå sammen med hver sin fagplan og finne ut hvilke av kompetansemålene i de ulike fagene som passer inn under de tre tverrfaglige temaene og sammen komme frem til ideer til undervisningsopplegg som integrerer to eller flere fag under de tverrfaglige temaene.

  • Klipp ut kompetansemålene i din fagplan
  • Plasser kompetansemålene inn under de tverrfaglige temaene der du mener at de passer
  • I samråd med hverandre skal dere koble minst to kompetansemål/fag sammen
  • Lim kompetansemålene opp på arket
  • Evaluer og kom med ett eller flere eksempel på tverrfaglige undervisningsopplegg

Du trenger:

  • Farget ark til å kopiere opp fagplanene i de ulike fagene. Det er viktig at hvert fag får en egen farge slik at «blandingen» av fagene tydelig visualiseres .
  • Minst ett A1-ark til hvert lærerteam.
  • Limstifter
  • Saks

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.