Gå til hovedinnhold

Senterleder ved KKS Ann Karin Orset i Stortinget

Etterlyser kompetansekrav til lærere i kunst- og kulturfag

For å sikre alle barn og unge et kvalitativt godt utdanningstilbud, mener senteret at det bør stilles krav til at alle som underviser i kunst- og kulturfag skal ha faglig relevant kompetanse. Dette ble poengtert da senteret deltok på høring om barne- og ungdomskulturmeldinga i Stortinget nylig.

Senterleder Ann Karin Orset holdt innlegg for Stortingets familie- og kulturkomite i en åpen høring om Barne- og ungdomskulturmeldingen Meld.St.18 (2020-2021) 20.4.2021. Orset påpekte at det er urovekkende at meldinga i så liten grad fokuserer på å høyne den kunst- og kulturfaglige kompetansen blant lærere i grunnskolen og ber derfor myndighetene i det videre arbeidet om å ta grep for å sikre alle barn og unge et kunst- og kulturfag opplæringsløp av høy kvalitet. 

Orset påpekte at det er urovekkende at meldinga i så liten grad fokuserer på å høyne den kunst- og kulturfaglige kompetansen blant lærere i grunnskolen

Nedenfor finner du senterets innlegg (tidsrammen var 3 minutter)

«Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, har som mål å styrke kunst og kulturfagene i hele opplæringen – fra barnehage til høyere utdanning.

Vi er positive til myndighetenes initiativ til å se kultur – og utdanningspolitiske mål og virkemiddel i sammenheng, slik barne- og ungdomskulturmeldingen har til hensikt å gjøre. Meldingen er ambisiøs, med mål om “å legge til rette for at alle norske barn og unge… får tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv og får mulighet til selv å delta, skape, lære og mestre».

I BUSK-rapporten trekker barn og unge fram skolen som en viktig arena for kunst og kulturfaglig erfaringsdanning. Dem understreker videre at lærernes kompetanse i praktiske og estetiske fag er viktig for at alle elever skal få lære om ulike kunst- og kulturuttrykk.

For 10 år siden konkluderte professor Anne Bamford, etter å ha kartlagt kunst og kulturopplæringen i Norge – at lærerens kompetanse er avgjørende for at elever skal få et godt læringsutbytte i kunst og kulturfagene. Samtidig advarte hun mot kunstopplæring av dårlig kvalitet – som kan hemme elevers kunstneriske utvikling og læring.

I senterets tidligere innspill til meldingen, påpekte vi behovet for å styrke kompetansen i og omfanget av – kunst og kulturfaglige aktiviteter i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Dette basert på at bare halvparten av lærerne som i dag underviser i musikk eller kunst og håndverk i grunnskolen har formell kompetanse i fagene (SSB, 2019).

Estetisk kompetanse er tydelig formulert i Overordnede del (2017). Både i LK20 og regjeringens strategi Skaperglede, engasjement og utforskertrang framheves verdien av estetiske læringsprosesser og kreativ problemløsning. Det her er områder som lærere, ifølge de Nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene (2016) skal ha kompetanse og ferdighet i.

For å sikre alle barn og unge et kvalitativt godt utdanningstilbud, mener senteret at det må stilles krav om at alle som underviser i kunst- og kulturfag har relevant faglig kompetanse.

For å sikre alle barn og unge et kvalitativt godt utdanningstilbud, mener senteret at det må stilles krav om at alle som underviser i kunst- og kulturfag har relevant faglig kompetanse.

I lys av de nevnte forholdene er det urovekkende at meldingen som nå er lagt frem, i liten grad fokuserer på behovet for å høyne den kunst- og kulturfaglige kompetansen blant lærere i grunnskolen.

Vi ber derfor om at myndighetene –  i det videre arbeidet med meldingen, tar grep om det her –  for slik å sikre kunst og kulturfaglig aktivitet av høy kvalitet i det opplæringsløpet som omfatter alle barn og unge.»

Senteret ber derfor myndighetene i det videre arbeidet med meldinga om å ta grep her for sånn å sikre kunst- og kulturfag aktivitet av høy kvalitet i det opplæringsløpet som omfatter ALLE barn og unge

Skjermdump fra Stortinget

Video fra høringa i Stortinget 20.4.21

Senterets skriftlige innspill til Familie- og kulturkomiteen

Andre høringsinnspill til komiteen

Tidligere innspill

I senterets innspill i forkant av stortingsmeldingen trakk vi fram følgende hovedpunkter, som fortsatt er høyst aktuelle.

  • Styrke fagene i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning gjennom økt kompetanse
  • Samhandling mellom aktører lokalt og nasjonalt
  • Prioritere kunst- og kulturfagenes rolle i arbeid med inkludering

Senterets innspill til Barne- og ungdomskulturmeldinga i 2019

Barne- og ungdomskulturmeldingen – Hvor ble det av skolen?
Senterets nyhetssak etter presentasjonen av meldingen 19.3.2021

Meld. St. 18 (2021-2022) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.