Gå til hovedinnhold

Barne- og ungdomskulturmeldingen – Hvor ble det av skolen?

Det er grunn til å juble over en satsing på barn og unges kunst og kulturtilbud. Ekstra gledelig er det at inkludering og medbestemmelse ble løftet fram da barne- og ungdomskulturmeldingen ble presentert i dag (19.03.21).

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker satsingen velkommen, men stiller spørsmålstegn ved at man unnlater å trekke fram barnehage og skole som arena for kunst og kultur, og påpeke betydningen barnehage- og grunnskolelæreres kompetanse i de estetiske fagene har for barns estetiske opplevelse, erkjennelse og erfaringsdanning.

Kunst og kultur for ALLE?

Da arbeidet med en kulturmelding for barn og unge ble påbegynt i 2019, definerte regjeringen barnehage og skole som fellesarenaer der ALLE barn og unge møter og deltar i kunst- og kulturuttrykk. I meldingen som nå er lagt fram, Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, peker regjeringen blant annet på medvirkning og like muligheter for deltakelse.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er som navnet sier, opptatt av opplæringen – for alle. I barnehage og grunnopplæring legges kunnskapsgrunnlaget for de praktiske og estetiske fagene, og her dannes grunnlaget for kulturopplevelser gjennom f. eks. DKS. I skolen dannes og utdannes framtidige borgere, kunstnere og konsumenter av kunst og kultur. Her legges grunnlaget for medvirkning og ytringsfrihet gjennom blant annet kjennskap til og erfaring med ulike uttrykksformer.

I barnehage og grunnopplæring legges kunnskapsgrunnlaget for de praktiske og estetiske fagene, og her dannes grunnlaget for kulturopplevelser

Etter kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sin presentasjon av meldingen i dag, er vårt inntrykk at betydningen som barnehagen og grunnopplæringen har for barn og unges møte med kunst og kultur, underkjennes. Dette til tross for at regjeringen har som mål å styrke det praktiske og estetiske innholdet i nettopp barnehagen og skolen, jfr. strategiplanen “Skaperglede, engasjement og utforskertrang” (Kunnskapsdepartementet, 2019). I det nye læreplanverket LK20 er betydningen av praktiske og estetiske fag løftet fram med overordnet del, tverrfaglige tema, læreplaner for fag, et nytt kompetansebegrep og fokus på dybdelæring (Udir, 2020).

Etter kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sin presentasjon av meldingen i dag, er vårt inntrykk at betydningen som barnehagen og grunnopplæringen har for barn og unges møte med kunst og kultur, underkjennes.

Debatt

Kulturministeren inviterte i dag til debatt om satsingen som ble lagt frem. Etter som kunst- og kultursenterets mandat er å bidra til engasjement og økt kvalitet i kunst og kulturfagene, ønsker vi å løfte frem betydningen barnehage- og grunnskolelæreres kompetanse i disse fagene har for barn og unges møte- og erfaring med kunst og kulturfag. Vi ser frem til en debatt om utvikling av tiltak som kan bidra til kunst og kulturfaglige opplevelser, kunnskap og erfaringer av høy faglig kvalitet!

 

Les meldingen og andre dokumenter her:

Meld. St. 18 (2021-2022) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge

KKS sitt innspill til Barne- og ungdomskulturmelding 2019

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

KKS sitt innspill til strategiplanen for praktiske og estetiske fag

Læreplanverket LK20

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.