Gå til hovedinnhold
Illustrasjon.

Utsnitt av «Years gone. Years to come II», Katarina B. Storalm, 2020.

Estetiske lærings­prosesser – muligheter og utfordringer i grunnskolelærer­utdanningene

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag ved Nord universitet inviterer til nasjonal konferanse om estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene, Bodø,  4. – 5. november 2021.

Konferansen åpner for kunnskaps- og erfaringsdeling for fagpersoner og forskere som belyser ulike aspekter ved tematikken. Målet med konferansen er å bidra til ny innsikt og inspirasjon for lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, lærere, forskere og andre aktører som kritisk og kreativt vil diskutere estetiske læringsprosessers muligheter og utfordringer i skole og grunnskolelærerutdanningene.

Oppmerksomheten rettes mot vektleggingen av estetiske læringsprosesser i læreplanverket (LK20) og i de nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene. Et sentralt spørsmål er hvilke konsekvenser dette har for lærerutdanningene og for framtidas skole?

Forside rapport

Rapporten til Kunnskapsdepartementet

Rapporten Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? ble overlevert til Kunnskapsdepartementet i juni 2020.

«På bakgrunn av kartleggingen utvalget gjorde er hovedkonklusjonen at estetiske læringsprosesser synes å være lite integrert i grunnskolelærerutdanningene. Utvalgets hovedanbefaling er derfor å videreutvikle arbeidet med estetiske læringsprosesser som sikrer at området er helhetlig og integrert, har progresjon og sammenheng og bygger på forskning» (By, 2020, s. 80).

 

Førsteamanuensis Ingvild Birkeland fra utvalget vil legge fram rapporten og bidra i panelsamtale på konferansen.

Program

Anna-Lena Østern, keynote

Anna-Lena Østern. Foto NTNU

Professor emerita og forsker Anna-Lena Østern er konferansens æreskeynote. Gjennom ulike posisjoner, nasjonalt og internasjonalt, har hun fremmet estetiske, kunstneriske og performative tilnærminger til læring. Som professor emerita er hun aktiv som veileder og forsker, spesielt innenfor det nordiske nettverket «Røst, retorikk og relasjoner». Nylig publiserte hun boken Teaching and learning through dramaturgy Education as an artful engagement på Routledge (Østern, 2021).

Påmelding og praktisk informasjon

Konferansen avholdes i henhold til enhver tids gjeldene smittevernregler og med forbehold om endringer og avlysing.

Påmeldingsfrist 1. oktober.

Utfyllende informasjon om konferansen oppdateres fortløpende på konferansens nettside.

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.