Gå til hovedinnhold
Illustrasjon

Demokrati og medvirkning bygges lag på lag - inspirert av Henri Matisse. Foto og grafisk: Stein Erik Grønningsæter, NTNU

Demokrati og medvirkning i kunst og håndverk

Demokrati og medvirkning er tema når lærerutdannere innen kunst og håndverk samles til digital konferanse i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor, 24.- 25. januar 2022.

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor, NTNU og DMMH. Nettverket består av ansatte i universitet og høgskoler og har årlige konferanser med presentasjon av egen forskning på fagfeltet. Denne gangen står demokrati og medvirkning sentralt. Presentasjon av ferske doktoravhandlinger, samt erfaringsutveksling knyttet til ulike mastermodeller inngår også i programmet. Keynote er førstelektor Ingvard Bråten fra HVL med tittelen «Hva er det med menn og kunst og håndverk?»

Demokrati og medvirkning

Kunst og kultur har stor betydning for et velfungerende demokrati. En del av kjernen i kunst- og håndverksfaget er visuell kompetanse. Visuell kompetanse er viktig for å kunne delta i demokratiske prosesser i det offentlige rom.

Nettverkskonferansens overordnede tema «Demokrati og medvirkning» fordrer utvikling av en fagdidaktikk tuftet på aktive estetiske læreprosesser, som forutsetning for læring og hvordan dette i ulike faglige kontekster gir grunnlag for dybdelæring og flertydig læring.

Demokrati, medvirkning og medborgerskap er sentrale begreper i i overordnet del og LK20, samt i rammeplan for barnehagen og nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene.

Tverrfaglig tema
Om det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i kunst og håndverk står det:

I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene utfordres til å reflektere kritisk over kunst, design og materiell og immateriell kultur og til å gi uttrykk for egne opplevelser, tanker og meninger. Gjennom møter med kunst og kultur og arbeid med visuelle ytringer kan elevene utvikle evne til å tolke, medvirke i og endre samfunnet de lever i. (Kunnskapsdepartementet, 2019)

Rammeplan for barnehagen
I Rammeplan for barnehagen 2017 vektlegges barns medvirkning som et uttrykk for at barnehagen som fellesskap skal være en arena hvor alle kan ytre seg, bli hørt og delta. Medvirkning som begrep konkretiseres gjennom praktiske handlinger for å legge til rette for barns demokratiske deltagelse. Kunst og håndverk er et fagfelt hvor medvirkning synes gjennom alle barns ulike uttrykk, arkitekturens romlige løsninger og tilrettelegging av materiell og verktøy for skapende prosesser.

Lærerutdanning
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn framhever at: «Gjennom praktisk skapende arbeid og refleksjon, vil studenten utvikle kunnskap om didaktiske muligheter som ligger i håndverksmessige og kunstneriske språkformer. Faget skal fremme studentens kritiske bevissthet og vilje til å være en aktiv medskaper av kultur i vår samtid.» (UHR, 2018)

Hva er det med menn og kunst og håndverk?

mann smiler blå genser

Keynote er førstelektor Ingvard Bråten ved Høgskulen på Vestlandet. Han har blant annet forsket på kjønnsperspektiver på kunst og håndverk. Kjønn er en viktig faktor for demokratiet, både i skole og i barnehage. Kjønnsperspektivet er også viktig i lærerutdanningene og i fagene.

I kompetansemål etter 7. trinn knyttet til demokrati og medborgerskap i LK20  heter det bl.a.: «undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier»

Tittel på Ingvard Bråtens keynote er: «Hva er det med menn og kunst og håndverk?»

Presentasjon av doktoravhandlinger

Bente Skjelbred, HVL, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, USN, Monica Klungland, UiA og Lovise Søyland, USN vil presentere sine respektive doktoravhandlinger.

Les mer om doktoravhandlinger på fagfeltet på vår nettside.

Jubileum 2023

I 2023 har nettverket 10-årsjubileum og dette vil feires med publiseringer og  konferanse på OsloMet 23.- 24. januar 2023.

Les mer om Nettverk for formgiving, kunst og håndverk.

Logo Nettverk for formgiving, kunst og håndverk

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.