Gå til hovedinnhold
Barn leire

Oppleve, skape og dele

Barne- og ungdomskulturmeldingen legges fram fredag 19.mars 2021. Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge er tittelen regjeringen har gitt meldingen.

Barne- og ungdomskulturmeldingen blir presentert av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i forbindelse med Kulturtankens årskonferanse.

Presentasjonen strømmes på regjeringen.no fredag 19. mars 13.30

Regjeringen sier det slik i sin pressemelding av 15.3.21

For første gang i historien legger en norsk regjering fram en melding med en helhetlig politikk om kunst og kultur for, av og med barn og unge. 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet.

Innspill fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

KKS deltok på en innspillskonferanse 25. september 2019, og har også levert skriftlige innspill til meldingen. Vi har i våre innspill blant annet lagt vekt på følgende punkter:

    • Styrke fagene i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning gjennom økt kompetanse
    • Samhandling mellom aktører lokalt og nasjonalt
    • Prioritere kunst- og kulturfagenes rolle i arbeid med inkludering

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen var en pådriver i utviklingen av strategiplanen “Skaperglede, engasjement og utforskertrang” (Kunnskapsdepartementet, 2019). For at barn og unge skal få nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter i praktiske og estetiske fag, trengs kompetanse hos lærerne. KKS ser på kompetansekrav som et avgjørende grep for å løfte kunst og kulturfagene.

Skoler og barnehager er den viktigste arenaen hvor man treffer ALLE barn og unge. I barnehage og grunnopplæring legges kunnskapsgrunnlaget for de praktiske og estetiske fagene og her dannes grunnlaget for kulturopplevelser

KKS mener at kunst og kulturfagene har et stort og uutnyttet potensiale som verktøy for inkludering. Dette gjelder inkludering på det flerkulturelle området, men også inkludering av elever med behov for særskilt tilrettelegging og for en generell bekjemping av utenforskap, i tråd med FN’s bærekraftsmål om utdanning for alle.

Sluttrapporten fra prosjektet Kulturbarn – et samarbeid mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, presenteres 24. mars.

Regjeringens mål for arbeidet

Gjennom meldingen ønsker regjeringen å løfte frem barn og unge som målgruppe og aktive deltakere, og medvirke til å heve statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes og formidles til barn og unge. Meldingen vil omhandle både dataspill, film- og tv, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Bakgrunn og mål for arbeidet

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen

KKS Innspill til Barne – og ungdomskulturmelding 2019

Så gjenstår det å se hva meldingen inneholder!

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.