Gå til hovedinnhold
To jenter på scene med mikrofon

Fra Global Science Opera

Nettverkskonferanse for musikk i lærerutdanningene

I neste uke arrangerer Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for musikk i lærerutdanningene nettverkskonferanse 21. – 22. oktober 2019 i Bergen. Konferansen inviterer til erfaringsutveksling, faglig fordypning og presentasjoner av nye FoU-arbeider.

Vertskap for konferansen i 2019 er Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling

Tema for årets konferanse er Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema både i rammeplanen for barnehagen og i den nye overordna delen av ny læreplan for grunnskolen. I ny overordna del står det at det tverrfaglige temaet skal «legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov».

Temaet bærekraftig utvikling for skole og barnehage tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål som reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Biter av papp stablet

Hva kan dette ha med konferansen å gjøre? Svaret kommer i neste uke.

Et overordnet spørsmål for årets konferanse er: Hvilke bærekraftsmål kan musikkfaget aktualisere og på hvilke måter? Nå ser det ut til at «Bærekraftig utvikling» tatt bort i Fagfornyelsen, under tverrfaglige tema i musikk. Likevel er det fremdeles et viktig punkt i den overordnede delen. Dermed blir det viktig å se på hvordan vi kan knytte FNs bærekraftsmål til musikkpedagogisk praksis, enten i barnehage, skole, kulturskole eller musikklærerutdanning.

Keynote Øivind Varkøy

Til konferansen har vi fått Øivind Varkøy som keynote, og hans tittel på presentasjonen er Utdanning for bærekraftig utvikling: Hvilken rolle kan musikkfaget spille? Et bidrag til musikkpedagogisk grunnlagstenkning for vår tid.

I tillegg blir det mange spennende forskning- og praksispresentasjoner knyttet til tema.

Vi ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen gleder oss til to dager med nettverkskonferanse i Bergen.

Program

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.