Gå til hovedinnhold
rapport Kultur + skole = sant

Kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen. Fagseminar..

Kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen til debatt

Forskingsrapporten Kultur + skole = sant ble tidligere i høst overlevert Kunnskapsdepartementet. Rapporten, som er utarbeidet av Telemarksforsking og NTNU, er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur.

Norsk kulturskoleråd er en av senterets samarbeidspartnere og vi har fulgt kulturskolefeltet i lang tid. Kulturskolen var en viktig del av kartleggingen Arts and Cultural Education in Norway, som Anne Bamford utførte for senteret i 2010/2011. Bamford pekte på en del utfordringer med hensyn til rekruttering og brukergrupper, og trakk blant annet fram gutter, minoriteter og barn og unge med behov for ekstra hjelp og støtte som grupper man ikke når.

På fagseminaret 10.desember ble den nye forskningsrapporten Kultur + skole = sant fra Telemarksforskning presentert og debattert.  Ola Berge fra Telemarksforskning ga deltakerne en kort gjennomgang av rapporten. Kompetanse ble løftet fram som et sentralt tema. Man savner en kulturskoleutdanning og en løsning for kulturskoledidaktikk og pedagogisk kompetanse (PPU). Her ble det svenske «Kulturskoleklivet» løftet fram, hvor blant annet Stockholms universitet tilbyr 90 studiepoeng i kulturskoledidaktikk og spesialpedagogikk.

Funn i rapporten viser et felt preget av stor variasjon og en kulturskolesektor som savner et nasjonalt styringsorgan. I forbindelse med den kommende barne- og ungdomskulturmeldinga, er det Kunnskapsdepartementet som har fått ansvar for kulturskolen.

Kulturskolens sentrale rolle i strategiplanen Skaperglede engasjement og utforskertrang ble framhevet fra departementets side, og betydningen av kompetanse som essensielt for god kvalitet ble vektlagt.

Kulturskolen står fortsatt overfor mange av de samme utfordringene som Bamford pekte på, og målsettingen om en «kulturskole for alle» er ikke oppfylt. Kun 13 % av barn og unge deltar i kulturskolen og over 60 % av disse er jenter. De fleste elevene kommer fra hjem med høy utdanning og god økonomi.

Debatten fortsetter lokalt, regionalt og nasjonalt.

Opptak av fagseminaret på Regjeringen.no

Omtale av seminaret hos Norsk kulturskoleråd

Kilder

Bamford, A. (2012). Arts- and cultural education in Norway 2010/2011 : report. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Bamford. Arts- and Cultural Education in Norway

Berge, Ola K., Angelo, Elin, Heian Mari Torvik, Emstad, Anne Berit (2019) Kultur + skole = sant : Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge. NTNU, Telemarksforskning

Kultur + skole = sant

Kunnskapsdepartementet. (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Strategi. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.