Gå til hovedinnhold
Gutt dypper pensel i kar fylt med vann.

Foto: Kathrine Pedersen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Kulturbarn-kommuner valgt!

Nå er seks kommuner valgt ut som Kulturbarn-kommuner som skal styrke kunst og kultur til de yngste barna i kommunen.

Hele 42 kommuner har søkt om å få bli Kulturbarn-kommune. Nå er seks kommuner valgt ut i prosjektet som skal styrke kunst og kultur til de yngste barna i kommunen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene og finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene. Kulturbarn-kommunene vil bli fulgt opp i prosjektperioden 2019-2020.

Søknadsfristen gikk ut 13. februar, og hele 32 søknader fra 42 nåværende kommuner kom inn. Noen kommuner som skal slå seg sammen, søkte sammen om å bli Kulturbarn-kommune.

– Det gleder oss å se alt det flotte arbeidet som gjøres rundt om i landet på dette feltet, og det var inspirerende å lese så mange gode søknader, sier prosjektleder i Kulturtanken, Ragnhild Bøhle på vegne av styringsgruppa som har gått igjennom alle søknadene og stått for utvelgelsen.

Kommunene er valg ut på bakgrunn av kriterier knyttet til forankring i kommuneledelsen, samarbeidsfelt, geografi og faglig kvalitet på søknaden.

Seks kommuner

De seks kommunen som ble valgt, utmerket seg spesielt med tanke på å vise bred samarbeidsvilje, solid kunnskap og stort engasjement inn i prosjektet, en god forankring i kommunens planer, at de hadde gjort en god innsats med å innhente aktuelle nye samarbeidsparter og et generelt godt forarbeid, sier Bøhle.

Følgende kommuner ble valgt ut som Kulturbarn-kommuner 2019-2020:

  • Fredrikstad kommune, Østfold
  • Fjell kommune, Hordaland (kommunesammenslåing med Sund, Øygarden og Fjell fra 01.01.2020)
  • Førde – Nausdal- Gaular og Jølster kommuner, Sogn og Fjordane (Sunnfjord kommune fra 01.01.2020)
  • Kristiansand kommune, Agder (kommunesammenslåing med Søgne og Sogndalen)
  • Målselv kommune, Troms
  • Røros kommune, Trøndelag

Nettverk

Som Kulturbarn-kommune og deltager i prosjektet vil man få hjelp til å inngå samarbeid med aktuelle aktører i sin kommune og kompetanseheving gjennom nettverksgrupper med hensyn til formidling av kunst og kultur til barn i alderen 0-8. Man vil få tilgang til nettverk med profesjonelle utøvere, og muligheter til samarbeid om kompetanseheving for personalgrupper.

– Sammen ønsker vi å bidra til både økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og kultur. Vi håper prosjektet kan føre til et varig formalisert samarbeid innad i kommunen som kan gi inspirasjon og bakgrunn for fremtidige samarbeid regionalt og nasjonalt, sier Bøhle.

Oppfølging

Kulturbarn-kommunene vil bli fulgt opp av prosjektgruppen som består av Elin Kvernmoen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, Kathrine Pedersen, rådgiver i Nasjonalt senter for kunst – og kultur i opplæringen og Ragnhild Bøhle, prosjektleder i Kulturtanken. Prosjektgruppen skal, i samarbeid med Kulturbarn- kommunene, sørge for fremdrift i det lokale utviklingsarbeidet i hele prosjektperioden 2019 og 2020. I samarbeid med de lokale prosjektgruppene fra alle Kulturbarn-kommunene vil det etableres et eget nettverk for kunnskap og informasjonsdeling. Høsten 2020 skal det arrangere en konferanse med erfaringsdeling som avslutning på prosjektperioden.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.