Gå til hovedinnhold
Bilde av en kassett

Foto: Namroud Gorguis

Kassettspilleren og fagfornyelsen i musikk

Fagfornyelsen skal forberede elevene på en teknologisk framtid. Dette kommer fram i overordnet del, kjerneelementene, grunnleggende ferdigheter, kompetansemålene og uttalelser fra Utdanningsdirektoratet.

Den teknologiske utviklingen har endret mye i musikkfaget. Alt fra måten musikk skapes på, framføres og oppleves har blitt fornyet. Internett og den digitaliserte verden fører med seg mye nytt og spennende, men også vilkår man må godta før bruk.

Samtiden og historien

Det omtales i læreplanen at elevene skal møte musikk fra kulturarven, den nære musikkulturen, samtiden og historien. Det skal da være like naturlig at elevene blir introdusert for ytterpunkter som Mari Boine og Selena Gomez. Mange tenker da at Spotify, Youtube og øvrige strømmetjenester er ideelt å bruke for raskt og enkel tilgang til den omfangsrike musikkverden. Men hva sier loven?

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

§ 43. Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet

Et utgitt verk kan fremføres offentlig og overføres til allmennheten ved undervisning. Har opphaveren overdratt eksemplar av et kunstverk eller fotografisk verk eller er slike verk offentliggjort, kan verket fremføres offentlig og overføres til allmennheten ved undervisning. (Lov om opphavsrett til åndsverk, 2019, § 43)

Loven tillater altså læreren å spille av all musikk i klasserommet. De fleste alminnelige strømmetjenestene tilbyr kun private avtaler til ikke-kommersiell bruk. Dette gjelder også sanger kjøpt via Itunes eller tilsvarende tjeneste.

Skjermdump av vilkårene til Spotify

Skjermdump fra spotify.com

You promise and agree that you are using the Spotify Service and Content for your own personal, non-commercial use and that you will not redistribute or transfer the Spotify Service or the Content. (Spotify, 2019)

Denne vilkårsavtalen trumfer loven, da skolen i denne sammenhengen regnes som kommersiell. Dette gjør bruk av strømmetjenester i klasserommet forbudt. Det vi da ender opp med er at læreren har lov til å spille av musikk fra daterte medier som CD, vinyl og kassett.

Løsningen?

Det er selvsagt firmaer som tilbyr en løsning; Soundtrack your brand er et eksempel på en strømmetjeneste som gir lisens til kommersielle virksomheter, som den norske skolen blir regnet som. Etter 30 gratisdager venter en månedspris fra 599 og oppover (prisen er avhengig av hvor mange rom musikken skal spilles av i).

Framtidens skole er digital, men har den digitale verden fått beskjed? Så la oss finne fram Ipaden, børste støv av kassett-spilleren og møte framtiden sammen.

Ødelagt svart kassettspiller, uklar bakgrunn.

Foto: Hermes Rivera

Kilder:

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). (2019). Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet (LOV-2018-12-20-120). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

Spotify. (2019, 7. februar). Spotify Terms and Conditions of Use. Hentet fra https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/#s5

Del Rett. (2019, 5. februar). Kan man bruke Spotify i undervisningen? Hentet fra https://delrett.no/nb/sporsmal/kan-man-bruke-spotify-i-undervisningen

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.