Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Kunstverk Jente med headset ved pult i klasserom lytter og skriver

Gry Klepp, fotodokumentasjon av installasjonen "Fremmer selvbestemmelse ideutvikling, motivasjon og mestring?". Masterarbeid ved OsloMet 2022.

Jubileumskonferansen 2023 – Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren

Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk er tema når Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH) fyller 10 år i 2023.

Tekst: Merete Hassel, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk

Jubileumskonferansen 2023 arrangeres av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i tett samarbeid med nettverket og vertskapet ved OsloMet, 23.- 24. januar 2023.

Tema for konferansen er et fortids-, nåtids- og framtidsperspektiv på lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk, noe som også åpner for perspektiv på skole, barnehage og kulturskole. Vi ser tilbake på undervisning og forskning innen fagområdet, drøfter hvor vi er i dag og reflekterer over hvilke muligheter og utfordringer som ligger i framtiden. En viktig del av konferansen er parallelle sesjoner med bidrag fra nettverket basert på innsendte abstracts. Nytt i år er presentasjon av artikler antatt i FormAkademisk. Nettverkets jubileumsnummer publiseres under konferansen.

Keynote ved jubiléet er Anniina Suominen, Associate Professor of Art Pedagogy, Aalto University, Helsinki, Finland. Hennes forelesning blir digital og på engelsk over tmeaet Arts education during times of distress: Sustaining hardship, embracing arts potential and building towards hopeful futures. Silje Bergmann fra USN vil presentere sin doktoravhandling Kopiering og deling av visuelle uttrykk i kunst og håndverk. Flere plenumsinnlegg berører konferansens tema, og en panelsamtale vil også løfte fram dette.

Dame med lyst hår som ser til siden. I bakgrunnen en vedstabel
Anniina Suominen. Foto Veera Konsti
Ole Thorstensen. Foto: Christina Ottosen Øygarden

Ole Thorstensen, tømrer og forfatter av bøkene En snekkers dagbok (2015) og Bare en jobb (2022).vil snakke om betydningen av håndverket og praktiske ferdigheter.

Program og mer informasjon finner du på nettverkets nettside hos KKS.

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor innen formgiving og kunst og håndverk i lærerutdanningene. Et viktig mål med nettverket er å presentere forskning og dele praksiserfaringer.

Nettverket ble etablert i 2013 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) med bakgrunn i senterets mandat og av ønsker og behov fra fagmiljøet. Nettverket har årlige nettverkskonferanser med keynote og paperframlegg. Nye doktoravhandlinger på fagfeltet presenteres og aktuelle tema diskuteres. Nettverket stimulerer til økt publisering på fagfeltet. Nettverket har vært viktig for å bli oppdatert på undervisning, forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet kunst og håndverk ved norske lærerutdanningsinstitusjoner.

Konferansebildet for jubileumskonferansen er et utsnitt av et verk av Gry Klepp. Dette er hennes masterarbeid ved OsloMet. Tittel på verket er Fremmer selvbestemmelse ideutvikling, motivasjon og mestring? 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.