Gå til hovedinnhold
Dialogseminar om inkluderende og bærekraftig utdanning for alle. Illustrasjonsfoto

Illustrasjonfoto

Inkluderende og bærekraftig utdanning for alle

FN’s bærekraftsmål nr. 4 handler om å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle og fremme livslang læring. Hvordan kan kunstfag og kunstfagdidaktikk fremme inkludering og styrke undervisningen?

FN’s bærekraftsmål nr. 4 handler om å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle og fremme livslang læring. I den pågående fagfornyelsen i skolen er bærekraftbegrepet sentralt. Bærekraft handler om å ta alle ressurser i bruk – også de sosiale og kulturelle. Sosial- og kulturell bærekraft handler om at vi alle skal ha like sjanser til å uttrykke oss, skape et stabilt helsefremmende liv, ta utdanning, bidra i samfunnet og leve uten diskriminering av noe slag.

Bærekraft handler om å ta alle ressurser i bruk – også de sosiale og kulturelle.

Hvordan ivaretas tilpasset opplæring og bruk av praktiske og estetiske fag? Hvordan kan kunstfag og kunstfagdidaktikk fremme inkludering og styrke undervisningen?

Dialogseminar 26.- 27. november 2019

Statped nord, Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforsking ved UiT og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) inviterer til et dialogseminar i Harstad 26.-27. november, hvor vi setter dette på dagsorden.

Målet er å sammen komme fram til noen konkrete prosjekter på kort sikt og tiltak på lang sikt med vekt på forskning og systemrelatert arbeid og metodikk.

Er du leder i barnehage eller skole, jobber du i utdanningetat, kulturetat eller støttesystemer, er du forsker og har interesse for dette fagområdet? Meld deg på seminaret og bli med på å forme framtida!

Mer informasjon.

Påmelding

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.