Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Forskning på kunst og håndverk – 4 disputaser på en uke

De kommende dagene er det hele fire disputaser innen fagfeltet kunst og håndverk. Bente Skjelbred, HVL og Lovise Søyland, USN 16. juni, Ann Hege Lorvik  Waterhouse, USN 18. juni og Monica Klungland, UiA 23. juni.

Det har skjedd mye innen kunst- og håndverksfaget de siste årene, både i lærerutdanningen og grunnopplæringen. Det har også vært en rivende utvikling innen forskning på fagfeltet i Norge. Mange har disputert de siste årene og nå står vi foran ei uke med 4 disputaser!

Først ut er Bente Skjelbred og Lovise Søyland som disputerer 16. juni 2021, og deretter følger Ann Hege Waterhouse 18. juni og Monica Klungland 23. juni.

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren ble initiert og etablert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) i 2013. Alle de fire kandidatene er med i nettverket og har tidligere presentert deler av doktorgradsarbeidet sitt på de årlige nettverkskonferansene.

16. juni 2021

Bente Helen Skjelbred – tegning i ungdomsskolen

Bente Helen Skjelbred Foto HVL

Bente Helen Skjelbred er ansatt ved lærerutdanningen i kunst og håndverk ved NLA Høgskolen i Bergen. Skjelbred har bakgrunn som lærer på ungdomstrinnet og som høgskolelektor ved Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Skjelbreds forskningsområde omfatter didaktiske praksiser knyttet til tegning i læreplanen i faget kunst og håndverk i ungdomskolen.

Bente Helen Skjelbred har utført sitt doktorgradsarbeid som ph.d-stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. Avhandlingen undersøker hvordan lærere i ungdomsskolen oppfatter tegning i læreplanen i kunst og håndverk, og hva de gjør når de underviser i tegning.

Avhandlingens tittel:

«Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen».

Prøveforelesningens tema er «Praksisrelevant forskning i faget kunst og håndverk – Utfordringer og muligheter»

Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk – omtale HVL

Les avhandlingen:

Skjelbred, B. H. (2021). Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen (Doktoravhandling). Høgskulen på Vestlandet. https://hdl.handle.net/11250/2760505

Lovise Søyland – materialer og digital teknologi

Lovise Søyland, foto USN.

Lovise Søyland er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søyland vil forsvare sin avhandling i programmet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Søyland er opptatt av materialer og digital teknologi og underviser i fordypningsstudiet Material og digital utforsking i barnehagelærerutdanning og i kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanningen.

Avhandlingens tittel:

«GRASPING MATERIALITIES. Making Sense through Explorative Touch Interactions with Materials and Digital Technologies»

Les avhandlingen:

Søyland, L. (2021). Grasping Materialities: Making Sense through Explorative Touch Interactions with Materials and Digital Technologies. https://hdl.handle.net/11250/2756969

18. juni 2021

Ann-Hege Lorvik Waterhouse – materialer og skapende prosesser i barnehagen

dame lyst hår
Ann-Hege Lorvik Waterhouse Foto USN

Ann-Hege Lorvik Waterhouse er stipendiat ved ph.d.-programmet i kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er dosent i visuelle fag, kunst og håndverk på Instituttet for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.

Waterhouse er opptatt av materialer og skapende prosesser i barnehagen. Jeg plasserer studien i et formingsfaglig landskap med post-disiplinær søken mot teorier og filosofi om eksperimenteringer og skapende prosesser i-med-gjennom materialer, sier Waterhouse.

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om små barns eksperimentelle formingsprosesser og kunnskap om materialer og steders potensialer og virkninger i formingsprosesser i barnehagen. Avhandlingen bidrar videre med en utvikling av a-r-t-ografi som forskerposisjonering og åpner for en mer estetisk tilnærming til forskning.

Avhandlingens tittel:

«Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-t-ografisk studie av små barns eksperimentelle materialprosesser i barnehagen»

Tittel på prøveforelesning «Hva kan din innsikt i motsetninger og sammenhenger mellom humanistisk og posthumanistisk forskning bety for kunstfaglig forskning i barnehagefeltet?»

Disputas: Ann-Hege Lorvik Waterhouse – omtale USN

Les avhandlingen:

Waterhouse, A. (2021). Materialpoetiske øyeblikk. En A-r-t-ografisk Studie Av Små Barns Eksperimentelle Materialprosesser I Barnehagen. https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/lk1rme/TN_cdi_cristin_nora_11250_2758549

23. juni 2021

Monica Klungland – Veve i åpne dører

dame langt hår
Monica Klungland Foto UiA

Monica Klungland er ansatt ved Fakultet for kunstfag ved UiA og disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører» onsdag 23. juni 2021.

Monica Klungland er første kandidat som skal forsvare sin avhandling offentlig ved fakultetets doktorgradsspesialisering i Kunst i kontekst (KiK).

Avhandlingens tittel: 

«Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører»

Disputas: Monica Klungland: Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk – omtale UiA

Les avhandlingen:

Klungland, M. (2021). Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet : Veve i åpne dører. Doctoral Dissertations at the University of Agder, Doctoral Dissertations at the University of Agder, 2021. https://hdl.handle.net/11250/2756839

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen gratulerer alle fire kandidater og ønsker lykke til! Alle kandidater deltar i vårt Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor.

Logo Nettverk for formgiving, kunst og håndverk

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektor ble etablert av KKS i 2013, blant annet for å stimulere til mer forskning på fagfeltet kunst og håndverk, og skape et fagfellesskap. Nettverket har årlige nettverkskonferanser med Call for paper i flere kategorier. Konferansene arrangeres i tett samarbeid med de ansatte i fagfeltet ved universitet og høgskoler.

Alle de fire kandidatene som nå disputerer har i løpet av de siste årene presentert arbeid fra sitt doktorgradsprosjekt på de årlige nettverkskonferansene. Vi gleder oss til dispuasene og til å få presentert avhandlingene ved neste års konferanse i Trondheim i januar 2022.

Les mer om Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektor.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.