Gå til hovedinnhold
Ansatte på KKS

Er du vår nye senterleder?

Vi søker ny senterleder

Har du stort engasjement og ønsker å bidra til å styrke og posisjonere kunst- og kulturfag i hele opplæringsløpet fra barnehage til høyere utdanning? Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen søker ny senterleder som har god kjennskap til sektoren, er utviklingsorientert og har evne til strategisk tenkning.

Stillingen som senterleder er en åremålsstilling for en periode på fire år.
Arbeidssted er ved Nord universitet i Bodø.

Søknadsfrist: 29. september 2019

Her kan du lese fullstendig utlysingstekst

Om senteret

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har som overordnet mål å styrke kvaliteten i kunst- og kulturfagene i opplæringen.

KKS ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2007. Fra 1. januar 2018 er senteret faglig og driftsmessig knyttet til Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) ved Nord universitet.

Senteret skal

  • bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag.
  • videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning.
  • bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket.
  • videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene.
  • være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor dette fagfeltet.

Senteret bidrar aktivt inn mot fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling. Senteret tilbyr en nasjonal ressursbank med støtte- og veiledningsmateriell gjennom sin nettside. Vi koordinerer faglige nettverk for ansatte i universitet- og høgskolesektor og har et tett samarbeid med andre aktører. Samisk kunst og kultur er et område vi har hatt fokus på.

Strategiplanen Skaperglede, engasjement og utforskertrang er et viktig dokument i det videre arbeidet med fagene.

Om stillingen

Senterleder for KKS har det overordnede lederansvaret for senteret. Senterleder vil ha en viktig rolle i forhold til å drive fram prosesser og fronte kunst og kultur i opplæringen.

Det kreves mastergrad og legges vekt på administrativ ledererfaring, evne til strategisk tenkning og utvikling, systemforståelse og kjennskap til sektoren, didaktisk kompetanse innen kunst og kulturfag, evne til å lede, motivere og samarbeide, samt handlekraft, gjennomføringsevne og personlig egnethet.

""

Senteret er lokalisert til Nord universitet, campus Bodø

 

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.