Gå til hovedinnhold

Foto: KKS. Bilde fra Aksjon drama ved Mørkvedmarka skole

Drama og teater i grunnskolen

«Å tro at elevene lærer best bak en pult er bare tull og tøv» sier Monica Eikås med glimt i øyet, norsklærer ved Mørkvedmarka skole i Bodø.

Hun mener at lek kan været et nyttig pedagogisk verktøy i undervisningen, og en mulighet til å arbeidet med problemstillinger fra flere vinkler. Noe som også er ei forutsetning for dybdelæring. Det er 20 år siden Monica tok lærerutdanningen, og hun minnes godt at de hadde drama som en del av studiene. Etter dagens økt med dramapedagog Janne Vik Lossius, erkjenner hun likevel at klassen burde jobbe mer på denne måten.

Det slås alarm om at det er for lite lek og for mye stillesitting for seksåringene i skolen i dag. Mange barn mister motivasjon for skole og lekser allerede på småskoletrinnet og tallet på drop-outs i videregående skole er skyhøyt. Mye tyder på at løsningen på disse utfordringene er at det innføres mer praktisk undervisning i skolen.

7 C ved Mørkvedmarka har i dag fått besøk av en dramapedagog.  Hun tok tak i det elevene jobbet med i norskfaget, fortelling og «personkarakteristikker». I går skapte elevene personer gjennom tekst, og i dag ble personene levende. «Jeg fikk flere nye ideer til figuren jeg lagde i går» sa en ivrig syvende klassing under oppsummeringen på slutten av timen. Sten Ludvigsen beskriver dybdelæring som en av forutsetningene for utvikling i elevens læring. Dybdelæring krever en variert og fleksibel gjennomføring av undervisningen, står det videre i Ludvigsen-utvalgets rapport om «Fremtidens skole» (NOU 2015:8) [1].

I dag overtok drama- og teaterpedagoger 70 klasserom, og rundt 1400 elever fikk utforske og uttrykke seg i ulike fag og tema gjennom bruk av drama. Aksjonens mål er å sette fokus på hvordan drama-/teater kan skape læringsmotivasjon og bryte opp den stillesittende skolehverdagen med en fysisk, meningsfull og handlingsbasert undervisning.

Drama- og teaterpedagogene har i dag lagt frem en rykende fersk rapport «Drama/teater i norsk grunnskole. Muligheter og spillerom» der de blant annet foreslår Drama/teater som et eget fag og læringsform i grunnskolen.  Den kan lese på deres hjemmeside www.dramaogteater.no

Hvorfor drama/teater som fag og læringsform i grunnskolen
hentet fra rapporten Drama/teater i norsk grunnskole

Elevaktiv læring og motivasjon

Drama/teater er et erfaringsfag. Elevene deltar i utforskende og skapende læringsaktiviteter der de erfarer gjennom praktisk handling, følelsesmessig engasjement og kognitive vurderinger. Læreren tar utgangspunkt i barn og ungdoms naturlige fiksjonskompetanse for å skape engasjement i læringssituasjonene.

Kommunikasjon

Drama/teater er et kommunikasjonsfag. Elevene lærer å bruke kropp og stemme for å kommunisere hensiktsmessig, samtidig som de utvikler mot og selvtillit til å ta ordet i forsamlinger.

Dybdelæring

Drama/teater er et utforskningsfag. Gjennom arbeid i dramatisk form bruker og videreutvikler elevene kunnskaper, ferdigheter og holdninger fra andre fag. Dette arbeidet bidrar til varig og fordypet forståelse.

Sosial og emosjonell kompetanse

Drama/teater er et sosialt og kollektivt fag. I faget utforsker, uttrykker og oppleve elevene i kollektive prosesser. Gjennom perspektivtaking og bruk av fantasi og forestillingsevne utvikler elevene empati og emosjonell kompetanse.

Estetisk dannelse og kreativitet

Drama/teater er et dannelsesfag. Elevene lærer målrettet kreativitet ved å inngå kunstneriske prosesser og produksjoner. Gjennom kreativ utforskning i fiksjon dannes både individet og fellesskapet.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.