Gå til hovedinnhold
Kullstifttegninger av sørsamisk ornamentikk

Kullstifttegninger laget av elever på 5.–7. trinn. Foto: Anita Dunfjeld Aagård

Sørsamisk duedtie – arbeid med ornamentikk og geometri i skolen

Artikkelen Utforskning av tradisjonell sørsamisk ornamentikk (Tangenten – Tidsskrift for matematikkundervisning) beskriver et tverrfaglig undervisningsopplegg som omhandler sørsamisk ornamentikk i fagene duedtie (sørsamisk håndverk), matematikk og samisk språk.

Undervisningsopplegget som er beskrevet i artikkelen inngikk i et utviklingsarbeid ved Åarjel-saemiej skuvle (Sørsamenes skole) i Snåsa kommune. Forfatterne setter fokus på sammenhengen mellom ornamentikk og geometri. Utgangspunktet for undervisningsopplegget er det samiske tegnet gulmien borth (trekantstikk) som skjæres i bein, tre eller horn. Utviklingsarbeidet er forankret i teorien om at matematikk er et kulturelt produkt som er resultat av seks grunnleggende aktiviteter som gjenfinnes hos enhver kulturell gruppe (Jmf. Bishop, 1988). Lærerne som deltok i prosjektet erfarte at en slik tverrfaglig vinkling med tilhørighet til elevenes egen kultur gjorde noe med elevenes motivasjon.

Artikkelforfattere:

Professor Anne Birgitte Fyhn (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Norges Arktiske Universitet – UiT), Dr art Maja Dunfjeld og lærere ved Åarjel – saemiej skuvle (Sørsamenes skole) Anita Dunfjeld Aagård, Per Eggen og Tone Larsen. Artikkelen er i utgangspunktet skrevet for og publisert i Tangenten – Tidsskrift for matematikkundervisning: 3/2015 og 4/2015. Vi videreformidler den med tillatelse fra Tangenten.

Sørsamisk står på FN`s liste over truede språk og er et minoritetsspråk blant de samiske språkene i Norge og Sverige. De siste tiårene har det kommet flere sørsamiske læremidler, men ennå mangler både matematikk- og duedtiefaget lærebøker og læremidler på sørsamisk. Å ivareta elevenes språklige og kulturelle bakgrunn, var derfor et viktig mål med dette utviklingsarbeidet. Les mer om dette i den vedlagte artikkelen: Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk.

 

 

Fagbegrep

Duedtie: Sørsamisk kunst- og håndverk

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.