Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

En mann som spiller akustisk gitar framfor et vindu.

Foto: Jacek Dylag

Øv gitar/ukulele med digital hjelp

Dette undervisningsopplegget ser på en av mange muligheter for hvordan vi kan bruke digitale verktøy aktivt i den daglige musikkundervisningen. Ved hjelp av iPad og appen iReal Pro lærer elevene seg å spille på akustiske instrumenter.

Gjennomføring

Gitarundervisning i grunnskolen kan være en utfordring. Med en vanlig klassestørrelse på 28 elever blir det 280 fingre som skal finne sin plass på 168 strenger. I tillegg er det en del bånd å velge i på gitarene, samt en rekke andre variabler. Hvor mange mulige feil kombinasjoner dette gir overlater vi til en matematiker å regne ut, men de fleste musikklærere har kjent utfordringene på kroppen.

Det er vanlig å starte med felles undervisning. Læreren viser og elevene sitter i ring eller halvsirkler med hver sin gitar. Så spiller man sammen. Progresjonen må tilpasses alle 28 på en gang, til tross for at noen er nybegynnere, mens andre har spilt mye. Noen blir bitt av basillen og øver hjemme, men ikke alle har anledning til det. Læreren kan sende de flinkeste til et annet rom for å øve på noe vanskeligere, men får da ikke fulgt de opp. Dette er det generelle bildet, men mange har selvfølgelig lyktes med å finne gode løsninger, – med eller uten tilleggsverktøy.

I dette opplegget bruker vi appen iReal Pro til å endre didaktikken. Elevene jobber i eget tempo og læreren får frigjort tid til å hjelpe flere elever.

 • Opplegget er beskrevet med iPad som eksempel, men bruk det gjerne med andre enheter – og andre apper som har en tilsvarende funksjon.
 • iReal Pro finnes for iOS (iPad og iPhone), Android og Mac.

Slik gjør du:

1. Gjennomgå bruk av iReal Pro ved å lage nye sanger.

 • Klikk på blyanten oppe i høyre hjørne.
 • Velg «New song» og deretter «Blank»
 • Legg inn symbolene for besifring (akkorder), inkludert taktstreker og eventuelle andre tegn (f.eks. repetisjon).
 • Vis elevene at markøren flytter seg ett og ett taktslag ved å bruke «Next»-knappen. For å legge inn besifringen riktig må man altså vite hvor mange slag det er i hver takt.
 • Vis at man kan trykke på «Symbols» for å få tilgang til taktart, repetisjonstegn m.m. Trykk så på «Chords» for å komme tilbake til besifringen igjen.
 • Vis hvordan man lagrer, gir låta navn, velger stilart og tempo.
 • Vis hvordan man bruker mikseren til å dempe piano/gitar, slik at appen bare spiller bass og trommer.

iReal Pro genererer nå et komp til besifringen, og det er enkelt å endre tempo, toneart, stil m.m.

Merk:

Elevene trenger ikke å kunne all musikkteorien først. Hva repetisjonstegn o.l. betyr kan de erfare når appen spiller det de har skrevet inn.

En screengrab fra appen iReal Pro til IOS, knapp for ny fil er framhevet

2. Elevene lager egne komp

 • Del ut tekst og besifring til sanger elevene kan velge å spille på gitar. Det kan for eksempel være et lite hefte med alt fra svært enkle låter til litt mer avanserte. Det er en stor fordel om dere tidligere har sunget disse låtene.
 • To og to elever lager sitt eget komp på en enkel sang. Da lærer de samtidig om antall slag i takten og de får studert besifringen nøye. Parvis samarbeid er ofte en god form for læring, fordi de hjelper og korrigerer hverandre. Hvert par har da en iPad, en splitt og to hodetelefoner.
 • Min erfaring er at noen også blir nysgjerrige på f.eks. forskjellen mellom G og G7. Nysgjerrigheten er motor for videre læring.

3. Elevene øver gitar til kompet de selv har laget

 • Nå kan elevene øve gitar til kompet de har laget selv, fremdeles to og to. Dette kan ha flere fordeler:
 • Øvingen settes i en musikalsk kontekst, med trommer og bass som låter fint. Det motiverer.
 • Elevene får hjelp av musikken til å holde tempo og flyt. De stopper ikke opp.
 • De får en visuell støtte ved at appen hele tiden viser hvor i besifringen de er.
 • Det er lettere å holde fokus på sin egen øving når de sitter med hodetelefoner. (Mindre forstyrrelser fra medelever.)
 • De kan enkelt sette tempo opp eller ned, og de kan endre stilart.

Elevene øver to og to, mens læreren veileder med elevenes egenvurdering som utgangspunkt.

Etter hvert som elevenes ferdigheter øker kan de selv gå videre til en annen låt som passer for deres utvikling. De kan også velge å skifte toneart, øke tempo eller eksperimentere med andre stilarter på samme låt. På denne måten blir eleven delaktig i å styre sin egen progresjon.

Vurdering

Kvalitetsmodellen egner seg svært godt til både egenvurdering og lærers vurdering i dette undervisningsopplegget. Lærer setter da opp kvalitetsområder og kriterier, evt. i samarbeid med elevene. Kvalitetsområdene kan for eksempel være:

 • Gitargrep (kan lese gitargrep fra plansje, griper grepet riktig på gitaren og får strengene til å klinge, har god spillestilling)
 • Gitarspill (holder jevn takt og spiller med god flyt ved skifte av grep, evt. rytmiske figurer i høyre hånd)
 • Bruk av digitalt hjelpemiddel (setter opp takter og besifring riktig, justerer tempo, stilart og miks)

Mens elevene arbeider fyller de egenvurdering i kvalitetsmodellen. Dette er utgangspunkt for lærerens veiledning når hun/han kommer innom.

Evaluering av opplegg

Jeg har svært positive erfaringer med å organisere undervisningen på denne måten. Det skyldes kanskje spesielt to faktorer:

 • Jeg får mer tid til å hjelpe den enkelte.
 • Elevene liker det ansvaret de får ved å kunne bidra til å styre sin egen progresjon.
 • Øvingen settes i en musikalsk kontekst.

Samtidig er dette et eksempel på at bruk av teknologi kan bidra til å løse didaktiske utfordringer, også ved læringsmål som egentlig ikke knyttes til digitale verktøy.

I begynnelsen kan noen elever overse at de må ha f.eks. 4 slag i en takt, før neste besifring kommer. Dette bør være et fokus for læreren i begynnelsen. Men elevene tar dette ulikt, så det er likevel ikke nødvendigvis hensiktsmessig å fokusere for mye på teorien før elevene får prøve selv. Min erfaring er at det er like greit å slippe elevene løs i egenaktivitet raskt og hjelpe de som trenger det, mens de andre kan gå videre. iReal Pro har knapper som gjør det enkelt å sette inn / fjerne et slag når det behøves, uten å måtte skrive alt på nytt.

Tilleggsressurser

Spilleliste på YouTube:

 • Lag en spilleliste med alle sangene slik at eleven kan høre de når de selv ønsker.
 • Noen sanger kan være i en annen toneart på YouTube, og da er det lurt å opplyse om det.
 • Spillelisten finner elevene på skolens YouTube-kanal.
 • På Musikkpedagogikk.no kan du lese mer om å opprette en YouTube-kanal for bruk i musikkundervisningen.

Lag kompet selv:

Det kunne være nærliggende å tro at når komp til en låt først er laget, så kan andre elever bruke dette og slippe å skrive inn besifringen selv. Jeg mener derimot det er et vesentlig poeng at elevene skal sette opp hver enkelt låt selv. Det gir læring og skaper også et eieforhold og stolthet å øve til kompet de har laget selv.

Flere  tips  til  begynneropplæring  på  gitar  i  grunnskolen  finner  du  på  Musikkpedagogikk.no.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.