Gå til hovedinnhold
Grafisk notasjon liggende på gulv med diverse perkusjonsinstrumenter rundt.

Kan du spille et bilde?

Undervisningsopplegg for 2. årstrinn som tar utgangspunkt i bildet «Kvinne med blomst i hånden» av Pablo Picasso. Formene og fargene i bildet brukes til å skape egne rytmer og musikkuttrykk.

Gjennomføring

1. Samle klassen i en stor sirkel og gjennomfør en lett stemmeoppvarming, noen trygghetsøvelser og en enkel velkommensang.

2. Vis frem et eksempel på grafisk partitur, og forklar at man ikke nødvendigvis trenger å kunne noter for å skrive og spille musikk. Samtal om musikkens grunnelementer, som for eksempel lange og korte lyder (rytmer og rytmikk), sterke og svake lyder (dynamikk) og forskjellen på høye og dype toner (tonehøyder). Deretter får elevene synge partituret slik de mener at det skal være.

3. Introduser bildet. Snakk om hva elevene ser, før tittelen på bildet avsløres. Bruk A3 for å vise frem bildet og demonstrere hvordan man klipper ut former og plasserer inn i et grafisk partitur.

4. Finn frem instrumentene. La elevene få være med på å demonstrere. Lytt til instrumentene og snakk om hva de hører (form/dynamikk/tonehøyde/rytme/klang).

En liten pause etter dette er fint.

5. Del ut et partitur i A3 og et fargebilde i A4. La elevene klippe ut formene. Deretter plasserer de disse inn i partituret slik de ønsker at det skal være, og når de har bestemt seg får de lime dem på plass. Her er det viktig at elevene får plassere det akkurat slik de ønsker. Dersom de vil lage et nytt kunstverk eller plasserer formene på strekene, så er også dette helt greit.

Grafisk notasjon med utklipte former liggende på et bord.

På dette tidspunktet passer det med en lunsjpause.

6. Del elevene inn i tre grupper. En og en gruppe får komme frem for å hente seg instrumenter. Vi begrenset det til at de fikk velge tre instrumenter hver, men her kan man se an hvor mange instrumenter man har. Gruppene øver på hvert sitt rom. I øvingsprosessen spiller en og en elev to ruter hver av gangen, mens lærer peker på form for form. Når alle har fått spilt, går man tilbake til første elev og spiller de siste to rutene.

Grafisk notasjon liggende på gulv med diverse perkusjonsinstrumenter rundt.

7. Etter å ha øvd, møtes alle i klasserommet igjen. Sitt i samme gruppe som under øvingen, og gjør klart til samspill. De skal spille en og en som når de øvde, men alle tre gruppene gjør dette samtidig. På den måten er det alltid tre barn som spiller samtidig, og det blir kortere ventetid for elevene.

8. Gjør gjerne lydopptak slik at elevene kan høre det etterpå.

Det er viktig at lærer veileder elevene når det gjelder lyd og hvordan man spiller på instrumentene. Elevene skal få lov til å være kreativ, men pass på at det ikke blir ukontrollert støy.

TILPASSET OPPLÆRING

Når man skal lage det grafiske partituret, kan man hjelpe elevene med klippingen av former. Man kan også bruke kun noen av formene.

Opplegget er lett å tilpasse den enkelte elev. Dersom noen synes at det er skummelt å spille alene, kan de få spille sammen med noen. For noen er det kanskje nok å konsentrere seg om ett instrument i stedet for fire. Dersom en elev har problemer med høye lyder, kan man velge ut instrumenter med lav lyd, og kanskje er det nok for denne eleven å spille mens man er inndelt i gruppe.

Fagbegrep

  • Grafisk partitur
  • Rytme
  • Melodi/Tonehøyder
  • Klang
  • Noter
  • Instrumentnavn

Vurdering

VURDERINGSKRITERIER

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne:

Føle mestring i musikkfaget, få utløp for egen kreativitet, og å se kunst på flere måter og åpne opp for aktiv lytting.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.